Bilgi
      
www.metiskitap
    
www.metisbooks
   
 
Logo
 
 
metis
 
BUL
 
  
 
Genel Katalog - Kapalı
  
 
Din Devlet Demokrasi
Taha Parla'nın 2007-2016 arasındaki bu yazı ve söyleşileri, zaten kusurlu siyasal ve anayasal düzeni daha da bozan gelişmeleri, AKP iktidarının dinci ve reaksiyoner politikalarını, artmakta olan anti-laik uygulamalara karşı hükmü giderek kırılmakta olan militarist Kemalist velayet tortularının çarpışmasını ele alarak bugüne nasıl geldiğimizi anlatıyor.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Taha Parla hakkında
Tereddütlü Düşünceler
Bion günümüz psikanalizinde en fazla üzerinde durulan, en esin verici kuramcılardan biridir. Özellikle son yirmi yıl içinde kuramının geniş kapsamı daha da görünür hale gelmiş ve psikanaliz kliniğini derinden dönüştürmüştür. Psikotik hastaları psikanaliz tekniğinde değişiklik yapmadan tedavi eden ilk analistlerden biridir. Tereddütlü Düşünceler’de toplanan, ağırlıklı olarak 1950’li yıllara ait bu ilk makaleleri psikotik düşünceyi enine boyuna araştırarak vardığı kuramsal ve teknik sonuçları sergiler.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
W. R. Bion hakkında
Kendine Ait Bir Roma
Osmanlı devletinin şemsiyesi altına girmiş insanları ve onlara ait toprakları anlayabilmek için karşımıza çıkan en önemli anahtar kelimeler arasında diyar-ı Rum ve Rumîlik var. Bu sözcüklerle birlikte birçok soru sökün ediyor: Diyar-ı Rum neresidir? Bir tür vatan mıdır? Anadolu mudur Roma mıdır? Kimlere Rumî denmiştir? Roma kimliğinin ve kültür mirasının tapusu Bizans’tan Batı’ya mı geçmiştir? İnsanlığın geçmişi bize farklı yerelliklerin mümkün olduğunu, “bir yer’in insanı olmanın” çok farklı şekillerde yaşanabileceğini gösteren nice hikâye sunuyor. Diyar-ı Rum’a dair bu küçük kitap bu hikâyelerden birine odaklanıyor.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Cemal Kafadar hakkında
İnsan İletişiminin Kökenleri
Evrimin bir noktasında atalarımız gündelik faaliyetlerinde işbirliği yapmaya başladılar, bu da onları bilgi (ve hatta niyet) paylaşımına, yani daha ayrıntılı bir iletişime sevk etti. İşaret ve hareketlerle başlayan bu iletişim zamanla gelişerek sistemli dilleri ortaya çıkardı. Tomasello bu savlarını desteklemek için titizlikle tasarlanmış ve çoğunu kendi ekibiyle birlikte yürüttüğü yaratıcı deneylerden faydalanıyor. Primatlar ve küçük yaştaki çocuklarla yapılan bu deneyler, kendi türümüzün en genç üyeleri ile en yakın hayvan akrabalarımızın iletişim biçimleri arasındaki fark ve benzerlikleri çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. İnsan hayatının ve kültürünün canalıcı bir yönüne ışık tutan bu kitabı, bilimsel düşüncenin inceliklerinden keyif alan bütün okurlarımıza tavsiye ediyoruz.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Michael Tomasello hakkında
Şeffaflık Toplumu
Şeffaflık neoliberal bir aygıttır. Enformasyona dönüştürmek amacıyla her şeyi içine girmeye zorlar. Günümüzün gayri maddi üretim ilişkileri koşullarında daha fazla enformasyon ve daha fazla iletişim, üretkenlik ve hızda artış demektir. Buna karşılık gizlilik, yabancılık ve ötekilik sınırsız iletişime engel oluşturur. Şeffaflık adına bunlardan kurtulmak gerekir. Şeffaflık insanı camlaştırır. Şiddeti de buradadır. Sınırsız özgürlük ve iletişim topyekûn kontrol ve gözetime dönüşüyor. Sosyal medya da giderek toplumsallığı disiplin altına alan ve sömüren dijital panoptikonlara benziyor daha çok. Şeffaflık bir ideolojidir. Bütün ideolojiler gibi onun da mistik hale getirilmiş ve mutlaklaştırılmış olumlu bir çekirdeği vardır. Şeffaflığın tehlikesi de bu ideolojikleşmededir. Totalize edilirse şiddete yol açar. – Byung-Chul Han
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Byung-Chul Han hakkında
Diğer yeni kitaplar...
"Altyapı" dediğimiz şey şehirlerimizi kontrol eden yeraltındaki kablo ve borulardan ibaret değildir, ..
 
"Yıkarak yapmaktan söz ediyorum, çünkü genelde ‘ilerici’, ‘öncü’, ‘avangart’ gibi sıfatlarla anılan ..
 
"Günbegün bütün dünyada medya ağı gerçeklerin yerine yalanları koyuyor. En başta siyasi ya da ideolo ..
 
Aralarındaki akrabalık ilişkisini güçlendirmek için aynı anda yayımlanan hem vapur odaklı öykülerden ..
 
Tren Geçti ve Edebiyat Seferleri ..
 
Tüm yeni kitaplar için
Özde Duygu Gürkan, Tanrının Çocukları. Tanrının Çocukları, Mary Doria Russell'ın bol ödüllü romanı Serçe'nin devamı. Devam niteliğindeki kitaplar genelde ilk kitaplardan daha zayıf olur, ama bence Tanrının Çocukları hem olay örgüsü hem de irdelediği sorular açısından Serçe'den hiç aşağı kalmıyor. Romanda, daha önce iki sefer düzenlenmiş olan Rakhat gezegenine yeni bir sefer düzenleniyor ve bu sayede gezegendeki hayatı daha yakından tanıma imkânı buluyoruz. Devamını okumak için

Yeni yazılar, söyleşiler:
Umut Tümay Arslan'ın Şerhh Dergi'nin 1. sayısında yer alan söyleşisi
Judith Butler'ın Kuledibi Dergi'de yayımlanan "Toplanma özgürlüğü, bedenlerin bir araya gelebilceğini varsayar" başlıklı söyleşisi
Ali Bulunmaz'ın Cumhuriyet Kitap Eki'nde yayımlanan "Saydamlığın şiddeti" başlıklı yazısı
Şâmil Yılmaz'ın Birgün Kitap'ta yayımlanan "Varoluşumuzun kurucu fantezileri" başlıklı yazısı 
Murathan Mungan'ın Hürriyet Kitap Sanat'ta yayımlanan "Bunlar benim binbir gece masallarım" başlıklı söyleşisi
KaydetKaydetKaydet
Ayın Armağan KitabıAYIN ARMAĞAN KİTABI 
Elli Parça’yı 2005’te, özellikle, Murathan Mungan farklı türlerdeki yeni çıkacak kitaplarından tadımlık okumalar sunmak için yayınlamıştık. Geçen yıllar içinde kitaplar yayımlandı, parçalar yerini buldu. Ama kitap bugün de Mungan’ın eserine temel bir giriş özelliğini sürdürüyor.
Ağustos ayı boyunca 50 TL ve üzeri bütün kitap alımlarınızda armağan.
 
Elli Parça
Liste Fiyatı: 36,00 TL
 
İndirimli setler, bu ay kampanyada olan kitaplar
Metis Sarı Etiket’te onlarca yüksek indirimli kitap
 
TAKIM KİTAPLARTAKIM KİTAPLAR
 
Birden fazla kitaptan oluşan eserlerde takımı topluca aldığınızda %40 indirim avantajınız oluyor. Carr’ın Bolşevik Devrimi ya da Tolkien’ın <
Küçük Filozoflar dizisi için bakınız.
Mülksüzleşme
Bu kitaptaki yazılar, Mısır devriminin en yoğun günlerinin yaşandığı dönem ile Yunanistan’da Sol'un neoliberal kemer sıkma politikalarına karşı ciddi muhalefet gösterdiği dönem arasındaki aylarda, iki yazarın yürüttüğü diyalog sonucunda ortaya çıktı. Özellikle Irigaray’ın çalışmalarından, Heidegger’in teknoloji eleştirisinden, Foucault’nun biyopolitika kavramından ve Lacan sonrası psikanalizden beslenen Athena Athanasiou ile, Foucault’dan ve söz edimleri kuramından, toplumsal cinsiyet kuramından, kuir aktivizmden ve heterodoks psikanalizden yola çıkan Judith Butler, kâh fikir birliğine varıp kâh ayrılığa düşerek “Siyasal duyarlılığı mümkün kılan nedir?” sorusunun peşine düşüyorlar.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Judith Butler hakkında
Athena Athanasiou hakkında
Düğümler
R. D. Laing'in Düğümler'i bir psikoloji kitabı, yazarını ünlü eden anti-psikiyatri yaklaşımıyla yazılmış bir teorik çalışma değil; bize dilin imkânsızlığını gösteren bir oyun/deneme. Dizeler biçiminde yazılmış, ama uzun aforizmalar gibi ilerleyen, bir dünya bakışını anlatan (ama anlatmayan), bir hayat anlayışını savunan (ama savunmayan) bir "yol-yordam" metnine benzer en çok.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
R. D. Laing hakkında
Narsisist Entrikalar
Nahit Sırrı’nın roman ve öykülerine psikanalitik açıdan yaklaşan Hülya Dündar Şahin, Türkçe edebiyatta "şeytanilik" denince ilk akla gelen metinlerin bu yazarının "entrika" temelinde ördüğü kozmosu "patolojik narsisizm" bağlamında irdeliyor: büyüklenmecilik, hayran olunma arzusu, kıskançlık, haset, acımasızlık, para ve iktidar hırsı, sömürücülük. Narsisist Entrikalar’da Örik’in kurmaca yapıtlarının yetkin bir haritasını serimleyen Şahin, saptadığı örüntülerden yola çıkarak narsisizmin metinlerin edebi özelliklerini ne şekilde belirlediğini de çözümlüyor.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Hülya Dündar Şahin hakkında
Tekrar basımlar...
2. Basım
 
3. Basım
 
5. Basım
 
2. Basım
 
3. Basım
 
 
 
 

Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2004. Her hakkı saklıdır.