Bilgi
      
www.metiskitap
    
www.metisbooks
   
 
Logo
 
 
metis
 
BUL
 
  
 
Genel Katalog - Kapalı
  
 
Uzaktan Yakından
Yazar Didier Eribon’un 1980’lerde Lévi-Strauss ile iki yıl boyunca belirli aralıklarla bir araya gelerek sürdürdüğü diyaloğun ürünü bu kitap. Önce Lévi-Strauss’un hayatı ve tanık oldukları hakkında konuşuyorlar: Brezilya’da Yerli kabileleri arasında yaptığı saha araştırması, İkinci Dünya Savaşı başında askere alınması, Soykırım’dan kurtulması, Fransız gerçeküstücülerle Amerika’da kurduğu yakın ilişkiler ve yapısalcılığın kuruluşu. Ardından, birkaç kuşağı derinden etkilemiş bu büyük düşünürün kitapları ve düşünceleri geliyor.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Claude Lévi-Strauss hakkında
Ölüm Terbiyesi
Zeynep Sayın’dan yeni kitap: Ölüm Terbiyesi. Baş/sız ve başkan/sız, hüküm/süz ve hükümran/sız bir sarsılmaya teslim olanların, başsızların bir araya geldiğinde oluşturduğu bir cemaat mitosu. Yolda Buda ile karşılaşırsan, Buda’yı öldür diyen öğreti gibi, hiçbir tanrıya, hiçbir öndere, hiçbir akla, hiçbir puta tapmayan, bu dünyayı bir yukarıdakine, bir ötesine teslim ederek varoluşu içinde değersiz kılmayan bir mitos... Kıyametin kopması aslında insanlığın doğrulmasına, uyur iken uyanmasına, uyur iken uyarılmasına, isyan etmesine bağlıdır. İsyan eden, bu dünyayı ve ahireti temellük ve temsil etmeyi bırakacak, tığ-ı teber şah-ı merdan olacaktır. Hiçbir kusur, mülkiyetçilik kadar kötü değildir ve bu mülke, en başta kişinin kendi başı ve kimliği dahildir.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Zeynep Sayın hakkında
Siyasalın Peşinde
Klasik tragedyalar siyaset felsefesi ve psikanalizde sık sık yorum konusu olmuştur. Bu zengin metinlerden bazıları (Persler, Troyalı Kadınlar, Antigone, Oresteia, Eumenidler ve Yakarıcılar) burada ilk defa telif yazılarda, düşünce tarihiyle diyalog içinde ele alınıyor. Kitap kronolojik olarak uzak görünen ama içerdiği olaylarla gayet yakın duran bir geçmişe ait bu metinlerle çiftyönlü bir ilişki kurma amacını güdüyor: Bir yandan siyaset felsefesindeki tartışmaları ve günümüz problemlerini klasik tragedyaların ışığında irdelemek istiyor, bir yandan da çağdaş tartışmalardan hareketle tragedyaları yeniden yorumlamak.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Devrim Sezer hakkında
Nazile Kalaycı hakkında
Alman Felsefesi Üstüne Diyalog
İki filozof arasında hakiki bir tartışma: Alman felsefesinden, yani Kant, Hegel, Marx, Heidegger ve Adorno’dan yola çıkıp hem genel olarak felsefeyi hem de kendi pozisyonlarını tartışıyorlar. Birbirlerine şakacıktan değil gerçekten "vuruyorlar". Jan Völker’in felsefi tartışmanın imkânı ve rolü üstüne düşünen güzel sonsözüyle beraber bu diyalog diğer Metis Diyaloglar’ın bıraktığı yerden birlikte düşünmenin yollarını araştırıyor.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Alain Badiou hakkında
Jean-Luc Nancy hakkında
Kadınlık Daima Bir Muamma
Tanzimat’tan sonra oluşan siyasal, kültürel gelişmelerin kadın hareketine hazırladığı zeminin, kadınların dergi ve gazetelerde kolektif olarak şekillendirdiği edebiyat geleneğinin, Osmanlı kadın yazarların romanlarında modernleşmenin izleri sürülüyor kitapta. Hem kadının serüveni otuz roman analiz edilerek çiziliyor, hem unutturulan kadın yazarların yazmak, varolmak, ben diyebilmek için, kadın hakları için verdikleri mücadele hatırlatılıyor.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Ayşegül Utku Günaydın hakkında
Diğer yeni kitaplar...
"İnsanlar neden hayvan zekâsını küçümsemeye bu kadar hevesli? Kendimiz söz konusuyken hiç sorgulamad ..
 
Frankfurt Okulu’nun önde gelen düşünürlerinden Leo Löwenthal, sosyolojik bir çerçevede Batı’da edebi ..
 
Yücel Kayıran yıllardır yazdığı koyu, karanlık, yadırgatıcı ve giderek trajik “iç dünya” şiirini sür ..
 
Kalkınma incelemeleri alanında çalışanlar son yıllarda, postkolonyal dünyadaki nüfusun kayda değer b ..
 
Kültür tarihinin bir kurgusu olan "uygun mesafe" hakkında bir kitap bu. Tarihsel ortamı, otuz yıllık ..
 
Tüm yeni kitaplar için
2018 KIŞ: YENİ KİTAPLAR
2018’e Fredric Jameson’ın Gerçekçiliğin Çelişkileri kitabıyla merhaba diyoruz. Orhan Koçak çevirisiyle on dokuzuncu yüzyıl gerçekçi romanının gerilimlerini incelemeye davet ediyoruz. Sırada Zeynep Sayın’dan Ölüm Terbiyesi var: Ölümü unutmayan, içselleştiren bir ahlak ve gerçek tutkusu hakkında bir deneme. Metis Edebiyat’ta romanlarıyla yoğun ilgi gören Platonov’un bu kez Mektuplar’ına yer veriyoruz: Ocak sonu çıkıyor. Metis Diyaloglar’da ise Claude Lévi-Strauss ile bir söyleşi kitabı var: Uzaktan Yakından, Haldun Bayrı çevirisiyle. 2017’de yayımladığımız Georgi Gospodinov’un Hüznün Fiziği çok sevildi. Yazarın Doğal Roman’ını da Şubat ayında, yine Hasine Şen Karadeniz’in çevirisiyle yayımlıyoruz.


Yeni yazılar, söyleşiler:
Seval Şahin'in Sabitfikir'de yayımlanan "Dünden Yarına, kadın yazarların yazdığı kadın karakterler üzerine" başlıklı yazısı
T. Onur Çimen'in T24'te yayımlanan "Popüler edebiyatta Frankfurt Okulu'ndan yansımalar" başlıklı yazısı
Öykü İş'in K24'te yayımlanan "Osmanlı edebiyatında ortak kadınlık deneyimleri: Kadınlık Daima Bir Muamma" başlıklı yazısı
Tolga Yıldız'ın Bilim ve Gelecek dergisinde yayımlanan "Yapay zekâ, şempanze ve insan iletişimlerinin kökenleri ve dil" başlıklı yazısı
Günay Çetao Kızılırmak'ın K24'te yayımlanan "Baskının, çaresizliği değil, anlatma inadını doğurduğunu düşünüyorum" başlıklı söyleşisi
Oğuz Demiralp'in T24'te yayımlanan "Biraz da şiir" başlıklı yazısı
KaydetKaydetKaydet
AYIN ARMAĞAN KİTABIAYIN ARMAĞAN KİTABI
Ruh İşbaşında, 68 devriminden günümüze işle ilişkimizin nasıl değiştiğini ve işin kimliğimizi tanımlar hale geldiğini inceliyor, kolektif ruhumuzda bir şeylerin iş süreçleri tarafından nasıl ele geçirilmiş olduğunu tarif ediyor. Ocak ayı boyunca 50TL ve üzeri siparişlerinizde armağan.
Ruh İşbaşında
Liste Fiyatı: 20,00 TL yerine armağan
HAFTANIN ÖNERİSİHAFTANIN ÖNERİSİ
Hem bilimsel araştırmalar alanına hem de siyasal iktisat alanına katkı yapan en önemli çalışmalardan biri Biyokapital. Biyoteknoloji ile piyasa güçlerinin, yani "tekno-bilimsel kapitalizmin" çağdaş dünyayı nasıl şekillendirdiğine ilişkin son derece zengin bir kuramsal çalışma olduğu için öneriyoruz kitabı. Marksist değer teorilerini Foucaultcu biyopolitik kavramıyla diyaloğa sokarak, 20. yüzyılın sonuyla 21. yüzyılın başlarında yaşam bilimlerinin nasıl olup da hem ekonomik hem epistemik anlamda en önemli değer üreticilerinden biri haline geldiğini inceliyor. Türkiye’de ve dünyada sağlığın giderek metalaşmasıyla ilgilenen herkes için...
Biyokapital
Liste Fiyatı: 36,00 TL yerine
23,40 TL
METİS SEÇKİLERİ<br>OCAK AYI BOYUNCA İNDİRİMDEMETİS SEÇKİLERİ
OCAK AYI BOYUNCA İNDİRİMDE
Metis Seçkileri, Benjamin, Sontag, Barthes, Zizek, Le Guin ve Said gibi çağımıza yeni sezgiler getirmiş yazarların makalelerinden yapılmış derlemelerdir. Türkiye'deki okuma ortamının kendine özgü koşullarını göz önünde tutarak hazırladığımız bu derlemeler yazarları tanımak için değerli birer kaynak. Metis Seçkileri bir ay süreyle indirimli.
Diğer kampanyalar için
Küçük Filozoflar dizisi için bakınız.
Gerçekçiliğin Çelişkileri
Jameson, on dokuzuncu yüzyıl gerçekçi romanının doğurgan gerilimlerini, Balzac, Flaubert, Zola, Tolstoy, Perez Galdós ve George Eliot’ın metinleriyle inceliyor. Bu romanların gücü, birbirine zıt iki yönelişi aynı anda sürdürebilmelerinden kaynaklanır: kronolojik tahkiye dürtüsü ile sahne tasviri dürtüsü. On dokuzuncu yüzyılın büyük gerçekçilerini hem bir "model" haline getiren hem de taklit edilmez kılan özellik, iki dürtü arasındaki gerilimi korumalarıdır. Ama sonsuzca sürdürülebilecek bir "ustalık" değildir bu; sonunda kutuplardan biri ya da öbürü ağır basmaya başlar ve gerçekçi roman da çözülmeye doğru gider. Jameson, bu çözülme sürecinin içinde ortaya çıkan iki ana yönelişe de göz atıyor: bir yanda modernizm (örneğin Faulkner) öte yanda eski gerçekçiliğin tahkiye kalıplarını bazı modernist hünerlerin de ilavesiyle sürdüren "popüler" edebiyat ve melodram.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Fredric Jameson hakkında
Kapitalist Bilinçdışı
Kapitalist Bilinçdışı’nın başlangıç noktasını oluşturan varsayım, Marx’a göndermesinin Lacan’ın öğretisi içinde önemli bir gelişime işaret ettiği ve Freud’a ikinci bir geri dönüşü başlattığı düşüncesidir. Böylece vurgu yapısalcı dilbilimden siyasal iktisadın eleştirisine ve özneye dair temsilden jouissance üretimine kaymıştır. Jouissance (keyif veya Freud’un deyişiyle libido) yeniden psikanalizin esas problemi haline gelmiştir; Freud’da bu zaten böyledir, ama psikanalizin gitgide ekonomik liberalizmin taleplerine tabi kılınması, böylece tedavinin esas amacının bireyleri mevcut düzene uydurma haline gelmesiyle birlikte sistematik olarak ihmal edilmiştir.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Samo Tomsic hakkında
Tekrar basımlar...
16. Basım
 
2. Basım
 
2. Basım
 
2. Basım
 
4. Basım
 
 
 
 

Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2004. Her hakkı saklıdır.