Bilgi
      
www.metiskitap
    
www.metisbooks
   
 
Logo
 
 
metis
 
BUL
 
  
 
Genel Katalog - Kapalı
  
 
Efsus'a Yolculuk
Yücel Kayıran yıllardır yazdığı koyu, karanlık, yadırgatıcı ve giderek trajik "iç dünya" şiirini sürdürüyor. Bu kez tek ve yekpare!
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Yücel Kayıran hakkında
Elma
Selçuk Demirel, Metis cep defterlerine resimler yapıyor. İlkine Metis demişti, bu ikincisine ise Elma diyor. Tıpkıbasımını sunuyoruz.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Selçuk Demirel hakkında
Edebiyat, Popüler Kültür ve Toplum
Edebiyat sanat mıdır yoksa meta mı? Her ikisi birden olabilir mi? Gazete ve dergilerin (daha sonra da radyo ve televizyonun) ortaya çıkması edebi eserlerin niteliğini ve toplumdaki yerini nasıl etkiledi? Kitle iletişim araçları insanları pasifliğe mi itiyor? Geçmişten günümüze "yüksek" ve "sıradan" sanat/edebiyat tanımları nasıl değişti? Yazarların artık varlıklı "hamiler" yerine halka, kitapçılara ve yayınevlerine bağımlı olmasının edebi eserler üzerinde ne gibi bir etkisi oldu? "Popüler yazar" tabiri ne zaman alçaltıcı bir anlamda kullanılmaya başladı? "Çoksatan" kitapların nitelikleri bize kitlelerin edebi beğenisi hakkında ne söylüyor? Kitlelerin edebi beğenisi bize zamanın ruhu hakkında ne söylüyor? Popüler kültür toplumun estetik ve ahlaki standartlarını düşürüyor mu? Bu ve benzeri soruları yanıtlarken kâh sosyolog, kâh eleştirmen, kâh tarihçi kimliğini öne çıkaran (ve sık sık hepsinden birden faydalanan) Löwenthal’in eseri, her üç alan için de değerli bir kaynak.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Leo Löwenthal hakkında
Kapitalist Kalkınmayı
Yeniden Düşünmek
Sanyal’ın kitabı postkolonyal dünyada kapitalist kalkınmayı kökten farklı bir biçimde düşünmeye çağırıyor bizi. Dışlama ve marjinalleştirmeyi kapitalizmin gelişiminin ayrılmaz bir parçası olarak öne çıkarıyor. Bilindiği üzere liberal, hatta Marksist teoriler, kapitalist azgelişmişliği sermayenin ekonomiyi kendi suretinde kökten dönüştürememesinin bir örneği olarak ele alırlar. Kapitalist Kalkınmayı Yeniden Düşünmek ise bu deneyimi tarihselci geçiş anlatısından kurtarmaya girişiyor; postkolonyalizm bağlamında azgelişmişliği kavramlaştırırken, bunun kapitalist kalkınmanın içinden kaynaklandığını öne sürüyor.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Kalyan Sanyal hakkında
Orada, Bir Arada
Meslek hayatı boyunca, otuz yılı aşkın bir zaman sürdürdüğü grup psikoterapi seanslarından karakteristik bir kesit aktarıyor Engin Geçtan. Sürecin kendine has dinamiklerine işaret ederken, bazı temel prensiplerin de altını çiziyor. Grup psikoterapide "grubun bütünleşmesi" denen başlangıç evresine odaklanan bu metin meraklı okura bir örnek sunmayı amaçlıyor.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Engin Geçtan hakkında
Cuma ya da Yaban Yaşam
Issız bir adaya düşseydiniz hayatta kalabilir miydiniz? Nasıl karnınızı doyurur, nasıl korunurdunuz soğuktan ve sıcaktan? Yalnızlığa ne kadar katlanabilirdiniz? Ya bir gün biri çıkıp geldiğinde ne yapardınız? Nasıl ilişki kurardınız onunla? Bugün artık bir modern klasik olan bu yeniden yazımda, Michel Tournier’nin Robinson’u karşımıza Cuma’dan doğaya, insanlığa ve özgürlüğe dair dersler alan bir kahraman olarak çıkıyor. "Beyaz bir kelebek," diyecek Cuma, "uçan bir papatyadır." Öğrenmeye açık "küçük filozoflar" için...
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Michel Tournier hakkında
Diğer yeni kitaplar...
İşaret eden bir parmağın ne kadar çok anlama gelebileceğini düşünün: Sizi bir tehlike konusunda uyar ..
 
Bion günümüz psikanalizinde en fazla üzerinde durulan, en esin verici kuramcılardan biridir. Özellik ..
 
"Kişi gördüğü, hissettiği ve öğrendiği şeyin uyandırdığı duygularla hareket ettiğinde kendini hep ba ..
 
Aşk deyince aklımıza muharebe, zafer, tahakküm gelmeli. İnsan ilişkileri deyince maddiyat, statü, ge ..
 
R. D. Laing’in Düğümler’i bir psikoloji kitabı, yazarını ünlü eden anti-psikiyatri yaklaşım ..
 
Tüm yeni kitaplar için
Özde Duygu Gürkan, Tanrının Çocukları. Tanrının Çocukları, Mary Doria Russell'ın bol ödüllü romanı Serçe'nin devamı. Devam niteliğindeki kitaplar genelde ilk kitaplardan daha zayıf olur, ama bence Tanrının Çocukları hem olay örgüsü hem de irdelediği sorular açısından Serçe'den hiç aşağı kalmıyor. Devamını okumak için

Yeni yazılar, söyleşiler:
Şenay Aydemir'in Posta gazetesinde yayımlanan "Kazdıkça ortaya çıkan hazine" başlıklı yazısı
Süreyya Elif Aksoy'un Cumhuriyet Kitap Eki'nde yayımlanan "Aşk, narsisizm ve entrikalar" başlıklı yazısı
Müge İplikçi'nin Gazete Vatan'da yayımlanan "Düğümler" başlıklı yazısı
Cemal Kafadar'ın K24'te yayımlanan "Kimliklerimizin içine giriyor 'bizim hikâyemizi' artık devlet bize anlatıyor" başlıklı söyleşisi
Umut Tümay Arslan'ın Şerhh Dergi'nin 1. sayısında yer alan söyleşisi
KaydetKaydetKaydet
Ayın Armağan KitabıAYIN ARMAĞAN KİTABI 
Cavell'ın felsefeyle sinemayı bir araya getirmeye yönelik bu cesur girişimi bizleri de kendi deneyimlerimizle ilgilenmeye çağırıyor. Dolayısıyla, tıpkı yeniden izlenmeyi talep eden filmler gibi tekrar tekrar okunmayı hak ediyor. Mutluluğun Peşinde ekim ayı boyunca 50 TL ve üzeri bütün kitap alımlarınızda armağan. 
 
İndirimli setler, bu ay kampanyada olan kitaplar
Metis Sarı Etiket’te onlarca yüksek indirimli kitap
 
TAKIM KİTAPLARTAKIM KİTAPLAR
 
Birden fazla kitaptan oluşan eserlerde takımı topluca aldığınızda %40 indirim avantajınız oluyor. Carr’ın Bolşevik Devrimi ya da Tolkien’ın <
Küçük Filozoflar dizisi için bakınız.
Sınırları Aşarak Yaşamak
Siyasetçi ve sanatçıların yaşamöyküleriyle sık karşılaşırız ama araştırmacıların hikâyelerini pek bilmeyiz. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de geniş ilgi uyandıran ve sosyal bilimlerdeki birçok araştırmayı etkileyen Hayali Cemaatler ve Üç Bayrak Altında’nın yazarı Benedict Anderson bize kendi yaşamını anlatıyor. Bu sınırları aşan yaşamdan iyi bir yazarın nasıl yetiştiğini, bir saha araştırmacısının ne gibi sorunlarla karşılaştığını, bunların üstesinden nasıl geldiğini anlıyoruz. Bir sosyal bilimci olarak yol arayan bugünün genç akademisyen kuşağı için yayımlıyoruz bu kitabı.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Benedict Anderson hakkında
Çukur
Stalin Rusyası’nda, emekçilerin gelecekteki güzel günlerde bir arada yaşaması için yapılması planlanan devasa bir binanın temel çukurunun kazılma sürecini anlatıyor Çukur – elbette "Platonov tarzında". Platonov okurları bunun ne anlama geldiğini hemen anlayacaktır: absürd diyaloglar, varoluşsal sorgulamalar, sosyalizmin soyut idealleriyle somut uygulamalar arasındaki uçurumun gözler önüne serilmesi, sürekli propagandası yapılan ideolojiyi komik bir şekilde yanlış anlayan naif karakterler ve özgün, "tuhaf", emsalsiz bir dil.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Andrey Platonov hakkında
Soğuk Temas
Soğuk Temas, "insan doğası gereği yapaydır" şeklindeki antropolojik ilkenin ilginç boyutlarını inceliyor. Bu ilkenin tarihsel arka planını, hem Nietzscheci estetizmle bağını hem de Brecht’ten Kracauer ve Benjamin'e sol, Carl Schmitt'ten Jünger'e sağ cenahta Avrupa avangardının beyanlarıyla arasındaki yakınlığı yeniden inşa ediyor. Bizi onca zaman büyüsü altında tutan bir felaket devrinden, bütün acayipliğiyle bu çekirdeği tarif ettikten sonra daha kolay kurtulabileceğimizi düşünüyor Lethen.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Helmut Lethen hakkında
Sesin Rengi
Sesin Rengi zevkle okuyacağınız bir kitap: Roland Barthes’ın sinema, edebiyat, eğitim ve kültür konularında hayatı boyunca verdiği söyleşilerin önemli bir kısmını bir araya getiriyor. Söyleşi türünün bir özelliği olarak, eleştirmen sorular karşısında kâh düşüncelerini açıyor, kâh başka düşüncelerle ilişkiye giriyor, kâh üzerine doğrudan yazmadığı konular –68 ve sonrasındaki siyasal ortam gibi– hakkında görüşlerini açıklıyor. Genç gazetecilerin sıkıştırma çabaları karşısında Barthes’ın bir yandan hakikatin hakkını verirken bir yandan da zarafeti elden bırakmadan günün moda düşünceleriyle arasına mesafe koymaya çalıştığını görüyoruz.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Roland Barthes hakkında
Tekrar basımlar...
6. Basım
 
3. Basım
 
3. Basım
 
6. Basım
 
2. Basım
 
 
 
 

Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2004. Her hakkı saklıdır.