Bilgi
      
www.metiskitap
    
www.metisbooks
   
 
Logo
 
 
metis
 
BUL
 
  
 
Genel Katalog - Kapalı
  
 
Nuri Bilge Ceylan Sineması
Üç yazar, tartışmacı bir diyalog içinde birlikte yazdıkları kitapta, Ceylan’ın filmlerine ayırt edici özelliğini veren "diyalektik etkileşim anları"nı, paradoks ve çelişkileri çözmeye değil, taklit ederek pekiştirmeye çalışıyorlar. Ceylan sinemasında süreklilik gösteren beş temel temanın izini takip ediyorlar: yersiz yurtsuzluk, nostalji, göç ve yer değiştirme gibi tikel zaman ve mekân biçimlenimleri; süregiden bir hiçlik ve yokluk duygusu; yas, melankoli ve can sıkıntısı; metropoliten modernlik; ulusötesilik.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Bülent Diken hakkında
Graeme Gilloch hakkında
Craig Hammond hakkında
Freud - Spinoza Mektuplaşması 1676-1938
Spinoza Freud’u okusaydı hangi kavramları benimser, hangilerini eleştirirdi? "Bilinçdışı", "ölüm dürtüsü", "Oidipus kompleksi" ne ifade ederdi ona? Peki ya Freud neden Spinoza’yı dikkatli okumamış olabilir? Okusaydı conatus hakkında ne düşünürdü? Ethica’da ifadesini bulan duygu ve etkilenme teorisine nasıl yaklaşırdı?Bu ve benzeri sorulara cevap vermek için Michel Juffé aralarında neredeyse iki yüzyıl bulunan, biri öncelikle filozof (ama psikolojinin öncüsü de sayılan bir filozof) öbürü psikanalizin kurucusu olarak görülen iki düşünürün metinlerini birbirileriyle "konuşturmak" istemiş; bir başka deyişle, bu iki düşünürün ortak noktalarının yanı sıra ayrıldıkları noktaları belirlemek, birbirlerinin düşüncelerine getirecekleri eleştirileri ortaya çıkarmak için Spinoza ile Freud’u "mektuplaştırmış".
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Michel Juffé hakkında
Dil Meseleleri
"İlk ciltteki gibi burada da başlıkların büyük bir bölümü, güncel Türkçe metinlerde dil ve anlatım yönünden tartışmak, doğrulamak ya da sorgulamak ihtiyacını duyduğumuz noktalardan oluşuyor: Dilbilgisinin, imlanın, İngilizce ile Türkçe arasındaki ilişkinin, dil-toplum ilişkisinin, ayrıca terim ve kavramların uygulamada içebakış ve tartışma gerektiren bazı yönleri; ‘söylem’ adını verdiğimiz boyut dahil. Her iki cildin de dizinleri sayesinde birer başvuru kaynağı ve çalışma malzemesi olarak işlev görebileceğini umuyorum." – Necmiye Alpay
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Necmiye Alpay hakkında
Alice B. Toklas'ın Özyaşamöyküsü
Yirminci yüzyılın sanat ve edebiyat dünyasına öncülük eden bir kent: Paris. Umut dolu yıllar ve umut dolu yaratıcı insanlar. O zamanlar henüz kimsenin dönüp resimlerine bakmadığı Picasso, Matisse, Gris, Braque; savaş yaralarıyla ölen Apollinaire; yeniyetme bir yazar, Ernest Hemingway; biraz biraz ünlenmiş Sherwood Anderson ve daha niceleri... ve hep gözlemleyen, hep edebiyat denemelerine girişen, karizmatik kişiliğiyle bir efsaneye dönüşen öncü bir yazar: Gertrude Stein.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Gertrude Stein hakkında
Cinsel Farkın İnşası
Toplumsal cinsiyet, cinsiyet farklılığı, arzu, erotik deneyim, erotik ilişki, eros etiği, ezilme, şiddet, egemenlik, öznelik ve özerklik gibi. Kitap bu izlekler üzerinden feminist düşüncenin meselelerini felsefe tarihiyle ilişkilendiriyor, feminist düşünürlerin bu tarihle nasıl ilişki kurduklarını araştırıyor ve feminizmin kavramlarının altında ne tür felsefi tartışmaların bulunduğunu göstermeyi amaçlıyor. Kadınların (ve ezilen bütün insanların) kurtuluşunu hedefleyen her felsefi çabanın varacağı şu soru: Nasıl özerk özneler haline gelebiliriz, nasıl mücadele edebiliriz?
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Zeynep Direk hakkında
Diğer yeni kitaplar...
Laiklik, vatandaşlık, demokrasi konuları bugün Türkiye’nin çözüm arayan en yakıcı sorunları arasında ..
 
Futbol pek çok şeyle yakından ilgilidir: hafıza, tarih, mekân, toplumsal sınıf, toplumsal cinsiyet, ..
 
Yirmi yıl kadar önce Avustralyalı filozof David Chalmers zor problemi şöyle dile getirmişti: "Niçin ..
 
Taha Parla’nın 1998-2007 yıllarında yazdığı yazıları bir araya getiriyor bu kitap. Normal şartlarda, ..
 
Bir romanda nelerden bahsedilmesini beklemeyiz? Tuvaletlerden mesela. Sineklerden. Bitkilerin üreme ..
 
Tüm yeni kitaplar için
2018’e Fredric Jameson’ın Gerçekçiliğin Çelişkileri kitabıyla merhaba diyoruz. Orhan Koçak çevirisiyle on dokuzuncu yüzyıl gerçekçi romanının gerilimlerini incelemeye davet ediyoruz. Sırada Zeynep Sayın’dan Ölüm Terbiyesi var: Ölümü unutmayan, içselleştiren bir ahlak ve gerçek tutkusu hakkında bir deneme. Metis Edebiyat’ta romanlarıyla yoğun ilgi gören Platonov’un bu kez Mektuplar’ına yer veriyoruz. Metis Diyaloglar’da ise Claude Lévi-Strauss ile bir söyleşi kitabı var: Uzaktan Yakından, Haldun Bayrı çevirisiyle. 2017’de yayımladığımız Georgi Gospodinov’un Hüznün Fiziği çok sevildi. Yazarın Doğal Roman’ını da, yine Hasine Şen Karadeniz’in çevirisiyle yayımlıyoruz.

Metis Bahar Kataloğu 2018 yayında

Yeni yazılar, söyleşiler:
Safiye Altıntaş'ın Birikim'de yayımlanan "Geçmişin İzinde 'Nostaljinin Geleceği'" başlıklı yazısı
Behçet Çelik'in K24'te yayımlanan "Platonov'un mektupları" başlıklı yazısı
Emek Erez'in Gazete Duvar'da yayımlanan "Kendi hayatımızı anlatmanın imkânsızlığı" başlıklı yazısı
Georgi Gospodinov'un "Yazmak hayata ve ölüme eşit derecede yakındır: İçinde her iki durumdan da şeyler vardır" başlıklı söyleşisi
T. Onur Çimen'in T24'te yayımlanan "Popüler edebiyatta Frankfurt Okulu'ndan yansımalar" başlıklı yazısı
Öykü İş'in K24'te yayımlanan "Osmanlı edebiyatında ortak kadınlık deneyimleri: Kadınlık Daima Bir Muamma" başlıklı yazısı


KaydetKaydetKaydet
AYIN ARMAĞAN KİTABIAYIN ARMAĞAN KİTABI
"İnternet insan uygarlığı için bir tehdittir" — bunu WikiLeaks'in kurucusu ve yayın yönetmeni Julian Assange söylüyor. İnsanlar giderek daha fazla bağlanıyor internete, elektronik iletişim ve "sanal" uzam iktidar için insanları "kapatmadan", açık alanda gözetleyebilmek, izleyebilmek, dinleyebilmek anlamına geliyor. Bugün toplum küresel boyutta bir gözetim toplumuna doğru giderken insan uygarlığı bir yol ayrımında: Yollardan biri "güçsüzlere mahremiyet, muktedirlere şeffaflık" düsturuna varıyor. Diğer yol ise ispiyonaj, casusluk, şantaj ve manipülasyon şebekelerinin ve onların müttefiki uluslararası şirketlerin bütün insanlığın üzerinde hakimiyet kurması anlamına geliyor. Nisan ayı boyunca yapacağınız 50 TL ve üzeri bütün kitap alımlarınızda armağan.
Şifrepunk
Liste Fiyatı: 18,50 TL yerine armağan
HAFTANIN ÖNERİSİHAFTANIN ÖNERİSİ
Sovyetlerin "sakıncalı" yazarı Andrey Platonov'un 1926-29 yılları arasında kaleme aldığı Çevengur, hayatı değiştirme fikrine samimiyetle sarılan "insancıklar"ın hikâyesini absürde kayan mizahi bir dille anlatıyor. Platonov'un kendine has dilinin ve sıradışı bakış açısının ürünü olan bu roman, kahramanlarıyla birlikte hayatın ve ölümün sırrını çözmeye çalışan, hakikatin arayışta olduğunu sezen ve sezdiren bir aydının Rus devrimi üzerine engin düşüncelerini yansıtan bir başyapıt.
Çevengur
Liste Fiyatı: 38,00 TL yerine
24,70 TL
MURATHAN MUNGAN’IN ŞİİR KİTAPLARI<br>NİSAN AYI BOYUNCA İNDİRİMDEMURATHAN MUNGAN’IN ŞİİR KİTAPLARI
NİSAN AYI BOYUNCA İNDİRİMDE
baktığın yerde karanlık bir tomurcuk bırakıyorsun / çarşılar avuçlarında aykırı / sokakların lisanı adımlarında / gelme, geldiğinde her şey yitiriyor kendini - Murathan Mungan, "Gelme", Eski 45’likler
Murathan Mungan'ın 2000 öncesinde çıkardığı tüm şiir kitapları nisan ayı boyunca %35 indirimde.
Diğer kampanyalar için
Küçük Filozoflar dizisi için bakınız.
Yılanlar, Gündoğumları
ve Shakespeare
Tarihöncesi atalarımızın başlangıçta bilinçli olan kimi tercihleri zamanla içgüdüsel tercihler olarak bütün insanlığa miras kaldı. Yılanlar, Gündoğumları ve Shakespeare’de, evrim biyoloğu Gordon Orians, geçmişin hâlâ bizimle olan "hayaletlerinin" izini sürüyor. Estetik zevklerimizin, damak tadımızın, korkularımızın, beceri ve zaaflarımızın kökenlerine evrimsel bir mercekten bakan Orians, bunların geçmişte bize nasıl hizmet ettiğini ve günümüzde hayatımızı nasıl etkilediğini inceliyor.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Gordon H. Orians hakkında
Lao Tzu: Tao Te Ching
Tao Te Ching'i yöneticiler için el kitabı olarak gören akademik çeviriler, Taocu "bilge"nin biricikliğini, erkekliğini, otoritesini vurgulayan terimler kullanır. Bense, günümüzün bilge olmayan, güç sahibi olmayan, muhtemelen erkek de olmayan ve kapalı bir çevrenin anlayabileceği sırlar peşinde koşmak yerine doğruca ruha hitap eden sese kulak kabartacak okuruna, ulaşabileceği bir Yol Kitabı sunmak istedim. Bu kitabın neden iki bin beş yüz yıldır sevildiğini görmesini istedim bu okurun. Tao Te Ching büyük dini metinler arasında en sevilesi olanıdır; eğlencelidir, keskindir, iyicildir, mütevazıdır, durdurulamaz bir taşkınlığı, tükenmez bir yenileyiciliği vardır. Tüm derin kaynaklar arasında suyu en berrak olanıdır. – Ursula K. Le Guin
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Ursula K. Le Guin hakkında
Tekrar basımlar...
5. Basım
 
3. Basım
 
5. Basım
 
8. Basım
 
3. Basım
 
 
 
 

Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2004. Her hakkı saklıdır.