Bilgi
      
www.metiskitap
    
www.metisbooks
   
 
Logo
 
 
metis yazarlar
 
BUL
 
  
 
Genel Katalog - Açık
  
 
Mohammed Arkoun

Cezayir'de, Kabiliye bölgesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Cezayir'de, yüksek öğrenimini Fransa'da yaptı. Arap dili ve edebiyatı diploması aldı. Strasbourg Üniversitesi'nde başladığı öğretim üyeliğini Sorbonne Üniversitesi'nde sürdürdü. 1961-1991 yılları arasında Sorbonne'da İslam Düşüncesi Tarihi kürsüsünü yönetti. İslami düşüncenin yeni bir anlayışla ele alınması, İslam ve laiklik, İslam ve diğer dinler arasındaki ilişkiler gibi konular üzerinde çalışan Arkoun'un verdiği yapıtlar arasında Essais sur la pensée islamique (1974, İslam Düşüncesi Üzerine Denemeler, 1974), L'Islam, religion et société (1982, İslam, Din ve Toplum, Maurice Borrmans ile söyleşiler), L'Islam, morale et politique (1986, İslam, Ahlak ve Politika), La pensée arabe (1991, Arap Düşüncesi) sayılabilir. 26 Nisan 1994 tarihinde İstanbul'a gelerek "Avrupa'da Etik, Din ve Laiklik" adlı konferansa katılan Arkoun'un yaptığı konuşma, diğer sunuşlarla birlikte aynı başlığı taşıyan kitapta yer almaktadır. Arkoun'un ayrıca Tarih, Felsefe, Siyaset Üzerine Konuşmalar (Vadi, 2000) ve Kur'an Okumaları (İnsan Yayınları, 1995) kitapları da Türkçe'de yayımlanmıştır.

Metis Yayınları'ndaki kitapları
Etik, Din ve Laiklik, 1995
İslam Üzerine Düşünceler, 1999
 
 
 

Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2004. Her hakkı saklıdır.