Yazar ismiyle listele
Dil ve Edebiyat Eleştirisi
Kültür İncelemeleri
Sosyoloji ve Sosyal Teori
Tarih
Antropoloji
Siyasal İktisat
Siyasetbilim
Felsefe
Psikoloji, Psikiyatri ve Psikanaliz
Bilimler ve Metodoloji
Ekoloji
Başvuru ve Kaynakça
Kadın Araştırmaları
Sanat Kuramları ve Eleştirisi
Kent ve Mimarlık
Görsel Kültür
Sinema ve Tiyatro
Biyografi
Güncel Araştırmalar
 
 
Bütün Kitapları Listele
Edebi Yapıda Ben ve Öteki
Alice Kitaplarına Yoğun Göndermelerle
Susan Sontag'tan Seçme Yazılar
Denemeler
Harvard Üniversitesi 1955 William James Dersleri
Batı'nın Şark Anlayışları
Kurmaca Eserlerde Bilincin Sunumu
Mesafe Üzerine Dokuz Düşünce
Popüler Kültür Üzerine Denemeler
Modern Şairle İlgili Kültürel Mitler
Popüler Kültürden Jacques Lacan'a Giriş
Vüs'at O. Bener'in Yapıtlarına Anlatıbilimsel Bir Yaklaşım
Bir Psikanalistin Edebiyat Yolculuğu: Proust, Shakespeare,
Conrad, Borges...
Roland Barthes'dan Seçme Yazılar
Anton Popoviç   Liste Dışı
Bir Bilge Karasu Okuması
Roland Barthes   Liste Dışı
Yazar, Okur ve Hayal Gücü Üzerine
 
Geri  
 


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2018. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova