Yazar ismiyle listele
Dil ve Edebiyat Eleştirisi
Kültür İncelemeleri
Sosyoloji ve Sosyal Teori
Tarih
Antropoloji
Siyasal İktisat
Siyasetbilim
Felsefe
Psikoloji, Psikiyatri ve Psikanaliz
Bilimler ve Metodoloji
Ekoloji
Başvuru ve Kaynakça
Kadın Araştırmaları
Sanat Kuramları ve Eleştirisi
Kent ve Mimarlık
Görsel Kültür
Sinema ve Tiyatro
Biyografi
Güncel Araştırmalar
 
 
Bütün Kitapları Listele
Hannah Arendt’in Politika Anlayışı
Modernlerin Maneviyat Arayışları
Rasyonalitenin Altüst Edilmesi Üzerine Çalışmalar
Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler
Milli Edebiyatın İcat Edilişi
Rüzgâra Karşı Edebiyat ve Müzik
Bellek Kültürü ve Özneye Dönüş Üzerine Bir Tartışma
Deleuze Düşüncesinin Sınırlarında
Walter Benjamin ve Pasajlar Projesi
Amerikan Devlet Terörü Üzerine Söyleşiler
Hazırlayanlar: Cihan Aksan, Jon Bailes
12 Eylül’e Giderken Sermaye Sınıfı, Kriz ve Devlet
Hatemi'nin Ağzından İran'da Değişim
Hazırlayan: Sami Oğuz   Baskısı Yok
Avrupa Kamusal Alanındaki İslam İhtilafları Üzerine Bir Araştırma
Dünya Bankası ve Şirket Egemenliğine Karşı Mücadele
Hazırlayanlar: Kevin Danaher, Roger Burbach
Amerikan Fast Food Kültürünün Karanlık Yüzü
Eric Schlosser   Baskısı Yok
Dünyadaki Cezaevi Sistemlerinde Reform Mücadelesi
Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması
Batı'nın Akdenizli Doğu'ya Politik Bakışı
İslam Cumhuriyeti Üzerine Denemeler
Ervand Abrahamian   Baskısı Yok
Belirsiz Kimlikler
Tarihin Fotografisi Üzerine Tezler
Modern Dünya Sisteminde Fen Bilimleri ile Beşeri Bilimler Ayrılığı
İstanbul'da Hayat Kadınları, Seks İşçiliği ve Şiddet
Siyasal Teoloji Deneyleri
Başka Bir Açıdan Bakış
Serhan Yedig, Haşim Akman   Baskısı Yok
İslam ve Kamusal Alan Üzerine Bir Atölye Çalışması
Kültür, Tasarım, Seyirlik ve Sermaye
Küresel Kent, Kültür, Avrupa
Toplum Paradoksu
Sınıf, Erkeklik ve Duygular Üzerine Denemeler
Sartre’ın Geç Dönem Düşüncesi Üzerine
Hazırlayanlar: Zeynep Direk, Gaye Çankaya
 
Geriİleri
 


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2018. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova