Kitap ismiyle listele
Dil ve Edebiyat Eleştirisi
Kültür İncelemeleri
Sosyoloji ve Sosyal Teori
Tarih
Antropoloji
Siyasal İktisat
Siyasetbilim
Felsefe
Psikoloji, Psikiyatri ve Psikanaliz
Bilimler ve Metodoloji
Ekoloji
Başvuru ve Kaynakça
Kadın Araştırmaları
Sanat Kuramları ve Eleştirisi
Kent ve Mimarlık
Görsel Kültür
Sinema ve Tiyatro
Biyografi
Güncel Araştırmalar
 
 
Bütün Kitapları Listele
Abraham Ascher   Liste Dışı
Üç Müdahale
Epistemoloji Eleştirisi
İstanbul'da Hayat Kadınları, Seks İşçiliği ve Şiddet
Organ Nakli, Ahlak ve Ekonomi
Üyelikten Haklara
Hazırlayan: Ayşe Kadıoğlu
Susurluk Olayı’na Hukuk-Siyaset Kuramından Bakış
Bellek Kültürü ve Özneye Dönüş Üzerine Bir Tartışma
Anarşizm ve Sömürgecilik Karşıtı Tahayyül
Farklılık, Popülizm, Devrim, Ajitasyon
Din ve Muhafazakârlık Ekseninde Ötekileştirilenler
1917'den Günümüze Sovyet Devleti ve Entelektüeller
Boris Kagarlitski   Liste Dışı
Toplum Paradoksu
Popüler Kültür Üzerine Denemeler
Bir 16. Yüzyıl Değirmencisinin Evreni
Mesafe Üzerine Dokuz Düşünce
Dört Osmanlı: Yeniçeri, Tüccar, Derviş ve Hatun
Diyar-ı Rum’da Kültürel Coğrafya ve Kimlik Üzerine
Hazırlayanlar: Cengiz Çağla, Haldun Gülalp
Türkiye’de Beden, Sağlık ve Cinsellik
Türkiye'de Queer Kültür ve Muhalefet
Kadınların Militarizme Karşı Mücadelesi
Küresel Kent, Kültür, Avrupa
12 Eylül’e Giderken Sermaye Sınıfı, Kriz ve Devlet
Görüşler ve Öneriler
Hazırlayanlar: Ece Göztepe, Aykut Çelebi
Tarihin Fotografisi Üzerine Tezler
Cilt II
Cilt I
Cilt III
Rüzgâra Karşı Edebiyat ve Müzik
Gazeteciler ve Uzmanlar
Dünyaya Bakışımızı Nasıl Belirliyor?
Zeynep Direk'in sunuşuyla
Emmanuel Levinas   Liste Dışı
16-18. Yüzyıllar
Engin Deniz Akarlı   Liste Dışı
Küreselleşme Üstüne Küçük Elkitabı
 
  Devamı için bkz.
 


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2018. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova