Kitap ismiyle listele
Dil ve Edebiyat Eleştirisi
Kültür İncelemeleri
Sosyoloji ve Sosyal Teori
Tarih
Antropoloji
Siyasal İktisat
Siyasetbilim
Felsefe
Psikoloji, Psikiyatri ve Psikanaliz
Bilimler ve Metodoloji
Ekoloji
Başvuru ve Kaynakça
Kadın Araştırmaları
Sanat Kuramları ve Eleştirisi
Kent ve Mimarlık
Görsel Kültür
Sinema ve Tiyatro
Biyografi
Güncel Araştırmalar
 
 
Bütün Kitapları Listele
Berlin Konferansı, 2010
Hazırlayanlar: Alain Badiou, Slavoj Zizek
Kapitalizm Zaferini İlan Etmeden Önce Nasıl Savunuluyordu?
Epistemoloji Eleştirisi
Farklılık, Popülizm, Devrim, Ajitasyon
Boris Kagarlitski   Baskısı Yok
Yunanistan ve Avrupa’nın Geleceği
Kültürel Değişimin Kökenleri
Şehir Hakkından Kentsel Devrime Doğru
Sınıf, Erkeklik ve Duygular Üzerine Denemeler
Dinyar Godrej   Baskısı Yok
Küreselleşme Üstüne Küçük Elkitabı
Aşağıdan Küreselleşme Hareketi ve Küresel Direniş
Marx ve Spinoza'nın İşbirliği
Gideon Burrows   Baskısı Yok
Yirmi Birinci Yüzyıl İçin Sosyal Bilim
Kaotik Bir Dünyada ABD
Siyasal İktisadın Feminist Eleştirisi
Şimdiki Zamanın Tarihöncesi ve Marx
Paylaştığımız Her Şey
Kapitalizmin Sonu mu, Dünyanın Sonu mu?
Geç Kapitalizm ve Uykuların Sonu
Neoklasik İktisadın Yaratıcı İmhası
İlkel Birikim, Yönetimsellik ve
Postkolonyal Kapitalizm
Altyapı Mekânı ve İktidar
Dünya Bankası ve Şirket Egemenliğine Karşı Mücadele
Hazırlayanlar: Kevin Danaher, Roger Burbach
Dünya Bankası ve IMF'ye Karşı Mücadele
Hazırlayan: Kevin Danaher
Kant ve Marx Üzerine
Üretim Tarzlarından Mübadele Tarzlarına
Şirket Küreselleşmesine Direnmek İçin Nedenler
Lori Wallach, Michelle Sforza   Liste Dışı
Necmi Zeka   Liste Dışı
Türkiye'de Sınıf, İdeoloji ve Devlet
Hazırlayanlar: Neşecan Balkan, Sungur Savran   Baskısı Yok
Türkiye'de Ekonomi, Toplum ve Cinsiyet
Hazırlayanlar: Neşecan Balkan, Sungur Savran
Hazırlayanlar: Neşecan Balkan, Sungur Savran   Baskısı Yok
Noam Chomsky   Liste Dışı
Paul Sweezy   Liste Dışı
Hatemi'nin Ağzından İran'da Değişim
Hazırlayan: Sami Oğuz   Baskısı Yok
Komünizm Fikri II, New York Konferansı, 2011
Hazırlayan: Slavoj Zizek
Tony Cliff   Liste Dışı
Wayne Ellwood   Baskısı Yok
Neoliberalizmin Sinsi Devrimi
Yıldırım Koç   Liste Dışı
  Liste Dışı
 
    
 


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2018. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova