Kitap ismiyle listele
Dil ve Edebiyat Eleştirisi
Kültür İncelemeleri
Sosyoloji ve Sosyal Teori
Tarih
Antropoloji
Siyasal İktisat
Siyasetbilim
Felsefe
Psikoloji, Psikiyatri ve Psikanaliz
Bilimler ve Metodoloji
Ekoloji
Başvuru ve Kaynakça
Kadın Araştırmaları
Sanat Kuramları ve Eleştirisi
Kent ve Mimarlık
Görsel Kültür
Sinema ve Tiyatro
Biyografi
Güncel Araştırmalar
 
 
Bütün Kitapları Listele
Sadakat ve İhanet Üzerine Aforizmalar
Deleuze Düşüncesinin Sınırlarında
Bir Önsöz, On Altı Bölüm ve Bir Sonsözden Oluşan Diyalog
1960’lardan Günümüze
Kötülük Kavrayışı Üzerine Bir Deneme
Sanatlar İçin Küçük Bir Kılavuz
Üç Müdahale
Alfred Jules Ayer   Baskısı Yok
Epistemoloji Eleştirisi
Bir Psikanalistin Edebiyat Yolculuğu: Proust, Shakespeare,
Conrad, Borges...
Radikal Politikaların Geleceği
Leninizmin Felsefi Temeli Üzerine Eleştirel Bir İnceleme
Anton Pannekoek   Baskısı Yok
Bir Felsefe Araştırması
Arda Denkel   Liste Dışı
Arda Denkel   Liste Dışı
Arda Denkel   Liste Dışı
İstanbul'da Hayat Kadınları, Seks İşçiliği ve Şiddet
Organ Nakli, Ahlak ve Ekonomi
Hazırlayan: Aykut Çelebi
Üyelikten Haklara
Hazırlayan: Ayşe Kadıoğlu
Susurluk Olayı’na Hukuk-Siyaset Kuramından Bakış
Bellek Kültürü ve Özneye Dönüş Üzerine Bir Tartışma
Anarşizm ve Sömürgecilik Karşıtı Tahayyül
Farklılık, Popülizm, Devrim, Ajitasyon
Din ve Muhafazakârlık Ekseninde Ötekileştirilenler
Toplum Paradoksu
Aşk, Cinsellik ve Hayat Hakkında Bilmek İstemediğimiz Şeyler
Ses ve Sözle Denemeler
Genişletilmiş tekrar basım
Popüler Kültür Üzerine Denemeler
Bulunma Sanatı Üzerine Felsefi Bir Deneme
Bir 16. Yüzyıl Değirmencisinin Evreni
Mesafe Üzerine Dokuz Düşünce
Dört Osmanlı: Yeniçeri, Tüccar, Derviş ve Hatun
Hazırlayanlar: Cengiz Çağla, Haldun Gülalp
Türkiye’de Beden, Sağlık ve Cinsellik
Türkiye'de Queer Kültür ve Muhalefet
Kadınların Militarizme Karşı Mücadelesi
Geleneksel Toplumlarda Kültürel Şizofreni
 
  Devamı için bkz.
 


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2018. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova