Yazar ismiyle listele
Dil ve Edebiyat Eleştirisi
Kültür İncelemeleri
Sosyoloji ve Sosyal Teori
Tarih
Antropoloji
Siyasal İktisat
Siyasetbilim
Felsefe
Psikoloji, Psikiyatri ve Psikanaliz
Bilimler ve Metodoloji
Ekoloji
Başvuru ve Kaynakça
Kadın Araştırmaları
Sanat Kuramları ve Eleştirisi
Kent ve Mimarlık
Görsel Kültür
Sinema ve Tiyatro
Biyografi
Güncel Araştırmalar
Düşünce Tarihi
İnceleme
 
 
Bütün Kitapları Listele
Siyasal İktisadın Feminist Eleştirisi
Hazırlayanlar: Neşecan Balkan, Sungur Savran   Baskısı Yok
Geç Kapitalizm ve Uykuların Sonu
Şehir Hakkından Kentsel Devrime Doğru
Yirmi Birinci Yüzyıl İçin Sosyal Bilim
Üretim ve Bölüşüme Alternatif Yaklaşımlar
Altyapı Mekânı ve İktidar
  Liste Dışı
Kapitalizmin Sonu mu, Dünyanın Sonu mu?
Şirket Küreselleşmesine Direnmek İçin Nedenler
Lori Wallach, Michelle Sforza   Liste Dışı
Noam Chomsky   Liste Dışı
Aşağıdan Küreselleşme Hareketi ve Küresel Direniş
Üretim Tarzlarından Mübadele Tarzlarına
Paul Sweezy   Liste Dışı
Yıldırım Koç   Liste Dışı
Dünya Bankası ve Şirket Egemenliğine Karşı Mücadele
Hazırlayanlar: Kevin Danaher, Roger Burbach
Neoliberalizmin Sinsi Devrimi
Sınıf, Erkeklik ve Duygular Üzerine Denemeler
İlkel Birikim, Yönetimsellik ve
Postkolonyal Kapitalizm
Marx ve Spinoza'nın İşbirliği
Berlin Konferansı, 2010
Hazırlayanlar: Alain Badiou, Slavoj Zizek
Komünizm Fikri II, New York Konferansı, 2011
Hazırlayan: Slavoj Zizek
Dünya Bankası ve IMF'ye Karşı Mücadele
Hazırlayan: Kevin Danaher
Dinyar Godrej   Baskısı Yok
Farklılık, Popülizm, Devrim, Ajitasyon
Neoklasik İktisadın Yaratıcı İmhası
Paylaştığımız Her Şey
Türkiye'de Ekonomi, Toplum ve Cinsiyet
Hazırlayanlar: Neşecan Balkan, Sungur Savran
Küreselleşme Üstüne Küçük Elkitabı
Kültürel Değişimin Kökenleri
Tony Cliff   Liste Dışı
Boris Kagarlitski   Baskısı Yok
Şimdiki Zamanın Tarihöncesi ve Marx
Gideon Burrows   Baskısı Yok
"İkinci Devrim"in Arifesinde SSCB
Türkiye'de Sınıf, İdeoloji ve Devlet
Hazırlayanlar: Neşecan Balkan, Sungur Savran   Baskısı Yok
Kant ve Marx Üzerine
Kapitalizm Zaferini İlan Etmeden Önce Nasıl Savunuluyordu?
Avrupa’da Bir Göçmen İşçinin Hikâyesi
Epistemoloji Eleştirisi
 
    
 


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2019. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova