Bilgi
      
www.metiskitap
    
www.metisbooks
   
 
Logo
 
 
Genel Katalog (Header)
 
BUL
 
  
 
Genel Katalog - Açık
  
 
13X19.5 cm, 168 s.
LİSTE DIŞI
BASILMAYACAK
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
Bu yazıyı bir arkadaşınıza gönderin
Gönderilecek e-posta adresi 
 
Sizin e-posta adresiniz 
 
Bu kitap hakkında yazmak için
Kitap hakkındaki görüşlerinizi yazın
Başlık
Arda Denkel diğer kitapları
Bilginin Temelleri, 1984
Nesne ve Doğası, 1986
Ayın Armağan Kitabı
AYIN ARMAĞANI
Diğer kampanyalar için
 
Anlamın Kökenleri
Bir Felsefe Araştırması
Kapak ve Grafik Tasarım: Semih Sökmen
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Eylül 1984

Düşüncelerini iletmeyen insan toplumsal bir varlık olarak yaşayamaz. Her iletişimse bir anlam gerektirir. Dildeki tümcelerin, sözlerin hep birer anlamı vardır. Söylenenin anlamlı olması gerekir. Fiziksel açıdan bazı sesler ya da lekelerden başka bir şey olmayan sözlerin bu kendilerini aşan güçleri İlkçağ'dan beri tartışılagelmiştir. Arda Denkel'in Bilginin Temelleri adlı yapıtıyla bütünlük oluşturan bu kitabı, konu üzerine ortaya atılan görüşleri ele alarak anlamın kökenleri sorununa bir açıklama getirmeyi amaçlamaktadır.

Bunun yanı sıra anlam konusunun günümüz tartışmaları aşamasına gelene değin geçirdiği gelişim sürecini de eleştirel bir gözle tartışmaktadır. Bu nedenle kitap genel okur için olsun, felsefe öğrencisi için olsun, özellikle dil felsefesine giriş için yararlanılacak temel bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

İÇİNDEKİLER
Önsöz

I İletişim ve Locke
İletişim ve Anlam
Salt Nesnel yaklaşım
Locke'un Kuramı
Kimi Yüzeysel Eleştiriler
Locke Kuramının Temel Eleştirileri
Değişik Yorumlar ve Kimi Locke'çu Kuramlar

II İlişkisel Yaklaşım
Davranışçı Kuramlar ve "Uyarım-Anlam"
Tepkeyi İşleyen Davranışçı Kuramlar
Eğilimsel Açıklamalar

III İletişimin Edim Boyutlarının Çözümlenmesi ve Anlam
Konuşma Edimleri Öğretisi
Öğretinin Eleştirisi
İnsan İletişiminin Ayırt Edilmesi
Grice'ın Anlam Çözümlemesi

IV Anlam ve Kökeni
Anlamın Anlatılandan Ayrıldığı Durumlar
Anlamı Anlatılanla Çakıştıran Koşul
Anlamın Belirlenmesi
Anlamın "Yapay" Yorumu
Uzlaşımlaşma
Değerlendirme

Kaynaklar
Sözlük
 
 
 

Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2004. Her hakkı saklıdır.