Bilgi
      
www.metiskitap
    
www.metisbooks
   
 
Logo
 
 
metis
 
BUL
 
  
 
Genel Katalog - Kapalı
  
 
Kendine Ait Bir Roma
Osmanlı devletinin şemsiyesi altına girmiş insanları ve onlara ait toprakları anlayabilmek için karşımıza çıkan en önemli anahtar kelimeler arasında diyar-ı Rum ve Rumîlik var. Bu sözcüklerle birlikte birçok soru sökün ediyor: Diyar-ı Rum neresidir? Bir tür vatan mıdır? Anadolu mudur Roma mıdır? Kimlere Rumî denmiştir? Roma kimliğinin ve kültür mirasının tapusu Bizans’tan Batı’ya mı geçmiştir? İnsanlığın geçmişi bize farklı yerelliklerin mümkün olduğunu, “bir yer’in insanı olmanın” çok farklı şekillerde yaşanabileceğini gösteren nice hikâye sunuyor. Diyar-ı Rum’a dair bu küçük kitap bu hikâyelerden birine odaklanıyor.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Cemal Kafadar hakkında
İnsan İletişiminin Kökenleri
Evrimin bir noktasında atalarımız gündelik faaliyetlerinde işbirliği yapmaya başladılar, bu da onları bilgi (ve hatta niyet) paylaşımına, yani daha ayrıntılı bir iletişime sevk etti. İşaret ve hareketlerle başlayan bu iletişim zamanla gelişerek sistemli dilleri ortaya çıkardı. Tomasello bu savlarını desteklemek için titizlikle tasarlanmış ve çoğunu kendi ekibiyle birlikte yürüttüğü yaratıcı deneylerden faydalanıyor. Primatlar ve küçük yaştaki çocuklarla yapılan bu deneyler, kendi türümüzün en genç üyeleri ile en yakın hayvan akrabalarımızın iletişim biçimleri arasındaki fark ve benzerlikleri çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. İnsan hayatının ve kültürünün canalıcı bir yönüne ışık tutan bu kitabı, bilimsel düşüncenin inceliklerinden keyif alan bütün okurlarımıza tavsiye ediyoruz. 26 Mayıs'ta bütün kitapçılarda!
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Michael Tomasello hakkında
Mülksüzleşme
Bu kitaptaki yazılar, Mısır devriminin en yoğun günlerinin yaşandığı dönem ile Yunanistan’da Sol'un neoliberal kemer sıkma politikalarına karşı ciddi muhalefet gösterdiği dönem arasındaki aylarda, iki yazarın yürüttüğü diyalog sonucunda ortaya çıktı. Özellikle Irigaray’ın çalışmalarından, Heidegger’in teknoloji eleştirisinden, Foucault’nun biyopolitika kavramından ve Lacan sonrası psikanalizden beslenen Athena Athanasiou ile, Foucault’dan ve söz edimleri kuramından, toplumsal cinsiyet kuramından, kuir aktivizmden ve heterodoks psikanalizden yola çıkan Judith Butler, kâh fikir birliğine varıp kâh ayrılığa düşerek “Siyasal duyarlılığı mümkün kılan nedir?” sorusunun peşine düşüyorlar.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Judith Butler hakkında
Athena Athanasiou hakkında
Narsisist Entrikalar
Nahit Sırrı’nın roman ve öykülerine psikanalitik açıdan yaklaşan Hülya Dündar Şahin, Türkçe edebiyatta "şeytanilik" denince ilk akla gelen metinlerin bu yazarının "entrika" temelinde ördüğü kozmosu "patolojik narsisizm" bağlamında irdeliyor: büyüklenmecilik, hayran olunma arzusu, kıskançlık, haset, acımasızlık, para ve iktidar hırsı, sömürücülük. Narsisist Entrikalar’da Örik’in kurmaca yapıtlarının yetkin bir haritasını serimleyen Şahin, saptadığı örüntülerden yola çıkarak narsisizmin metinlerin edebi özelliklerini ne şekilde belirlediğini de çözümlüyor.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Hülya Dündar Şahin hakkında
Yıkarak Yapmak
Yıkmakla yapmanın içsel bir bağlantısı mı var ki, başlıkta "yıkarak yapmak" gibi bir ifade kullanılıyor? "Anarşist bir mimarlık kuramı" ne demek? Ve nihayet, kitap neden bir mimarlık kuramı inşa etmek yerine, mimarlık kuramı için sadece bir "altlık" oluşturma iddiasında.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Uğur Tanyeli hakkında
Diğer yeni kitaplar...
"Günbegün bütün dünyada medya ağı gerçeklerin yerine yalanları koyuyor. En başta siyasi ya da ideolo ..
 
Aralarındaki akrabalık ilişkisini güçlendirmek için aynı anda yayımlanan hem vapur odaklı öykülerden ..
 
Tren Geçti ve Edebiyat Seferleri ..
 
Günümüzde birçok toplumsal hareket artık “müşterekler”in savunulması veya yeniden kurulması etrafınd ..
 
Dünyanın birçok yerinde neden sağ popülizm neredeyse eşzamanlı olarak yükseliyor? Bu yükselişin arka ..
 
Tüm yeni kitaplar için
Özde Duygu Gürkan, Tanrının Çocukları. Tanrının Çocukları, Mary Doria Russell'ın bol ödüllü romanı Serçe'nin devamı. Devam niteliğindeki kitaplar genelde ilk kitaplardan daha zayıf olur, ama bence Tanrının Çocukları hem olay örgüsü hem de irdelediği sorular açısından Serçe'den hiç aşağı kalmıyor. Romanda, daha önce iki sefer düzenlenmiş olan Rakhat gezegenine yeni bir sefer düzenleniyor ve bu sayede gezegendeki hayatı daha yakından tanıma imkânı buluyoruz. Rakhat'la Dünya arasında kimi benzerlikler olsa da, yeni bir gezegen ve yeni diller kurgulama konusunda yazarın hayal gücü takdire değer. Ve işin en güzel tarafı, icatlarını gözümüze sokmadan, sanki çok doğal şeylermiş gibi sunuyor Russell – adeta Rakhat'ta Rakhatlı, Dünya'da Dünyalı bir yazar oluyor. Ayrıca sözgelimi Rakhat'taki toplumsal kural ve gelenekleri resmederken, bunların bazıları ne kadar tuhaf ve yadırgatıcı görünse de, bizim dünyamızdaki kural ve geleneklerden hiç de uzak olmadıklarını hep sezdiriyor.
Devamını okumak için

Yeni yazılar, söyleşiler:
Bora Erdağı ve Kansu Yıldırım'ın K24'te yayımlanan "Büyük Gerileme: Neoliberalizmin krizi ve sağ popülizmin yükselişi" başlıklı yazısı
Baransel Ağca'nın İleri Haber'de yayımlanan "Sağ popülizmin önlenebilir yükselişinin nedenleri" başlıklı yazısı 
Şâmil Yılmaz'ın Birgün Kitap'ta yayımlanan "Varoluşumuzun kurucu fantezileri" başlıklı yazısı 
Emek Erez'in Gazete Duvar'da yayımlanan "Berger ve sanatla direnmenin yolu" başlıklı yazısı 
Seval Şahin'in Sabitfikir'de yayımlanan "Eleştiride büyük hamle: Tehlikeli Dönüşler" başlıklı yazısı 
Behçet Çelik'in K24'te yayımlanan "Elizabeth Harrower'ın romanları: İnsanın insana ettiği" başlıklı yazısı 
Murathan Mungan'ın Hürriyet Kitap Sanat'ta yayımlanan "Bunlar benim binbir gece masallarım" başlıklı söyleşisi
Nurdan Gürbilek'in Duvar dergisinde yayımlanan "Biri gelir, yerdeki oku alır" başlıklı söyleşisi

KaydetKaydetKaydet
Ayın Armağan KitabıAYIN ARMAĞAN KİTABI 
Mayıs ayı boyunca yapacağınız 50 TL ve üzeri bütün kitap alımlarınızda Factotum armağan. 
Factotum
Liste Fiyatı: 18,50 TL
 
İndirimli setler, bu ay kampanyada olan kitaplar
Metis Sarı Etiket’te onlarca yüksek indirimli kitap
 
TAKIM KİTAPLARTAKIM KİTAPLAR
 
Birden fazla kitaptan oluşan eserlerde takımı topluca aldığınızda %40 indirim avantajınız oluyor. Carr’ın Bolşevik Devrimi ya da Tolkien’ın <
Küçük Filozoflar dizisi için bakınız.
Düğümler
R. D. Laing'in Düğümler'i bir psikoloji kitabı, yazarını ünlü eden anti-psikiyatri yaklaşımıyla yazılmış bir teorik çalışma değil; bize dilin imkânsızlığını gösteren bir oyun/deneme. Dizeler biçiminde yazılmış, ama uzun aforizmalar gibi ilerleyen, bir dünya bakışını anlatan (ama anlatmayan), bir hayat anlayışını savunan (ama savunmayan) bir "yol-yordam" metnine benzer en çok.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
R. D. Laing hakkında
Şeffaflık Toplumu
Şeffaflık neoliberal bir aygıttır. Enformasyona dönüştürmek amacıyla her şeyi içine girmeye zorlar. Günümüzün gayri maddi üretim ilişkileri koşullarında daha fazla enformasyon ve daha fazla iletişim, üretkenlik ve hızda artış demektir. Buna karşılık gizlilik, yabancılık ve ötekilik sınırsız iletişime engel oluşturur. Şeffaflık adına bunlardan kurtulmak gerekir. Şeffaflık insanı camlaştırır. Şiddeti de buradadır. Sınırsız özgürlük ve iletişim topyekûn kontrol ve gözetime dönüşüyor. Sosyal medya da giderek toplumsallığı disiplin altına alan ve sömüren dijital panoptikonlara benziyor daha çok. Şeffaflık bir ideolojidir. Bütün ideolojiler gibi onun da mistik hale getirilmiş ve mutlaklaştırılmış olumlu bir çekirdeği vardır. Şeffaflığın tehlikesi de bu ideolojikleşmededir. Totalize edilirse şiddete yol açar. – Byung-Chul Han
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Byung-Chul Han hakkında
Devletdışı Güç
Kitapta kredi kartlarının kalınlık standardından dünyadaki en büyük ortak platform olan mobil telefonlara, habis bir ur gibi yayılan "serbest bölge" paradigmasına varıncaya kadar hayatımıza en çok etki eden altyapı alanları inceleniyor. Modern habitatımızın betonuna, fiber optik kablolarına gömülü devletiçi ve devletdışı güçlerin bağlantı noktalarını ifşa eden Keller Easterling sonuç bölümünde bu iktidara direnme yolları üstüne düşünüyor. Mimarlar, şehir ve bölge planlamacıları kadar dünyanın gidişatını anlamak isteyenler için de.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Keller Easterling hakkında
Tekrar basımlar...
5. Basım
 
11. Basım
 
3. Basım
 
2. Basım
 
7. Basım
 
 
 
 

Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2004. Her hakkı saklıdır.