Bilgi
      
www.metiskitap
    
www.metisbooks
   
 
Logo
 
 
metis
 
BUL
 
  
 
Genel Katalog - Kapalı
  
 
Lao Tzu: Tao Te Ching
Tao Te Ching'i yöneticiler için el kitabı olarak gören akademik çeviriler, Taocu "bilge"nin biricikliğini, erkekliğini, otoritesini vurgulayan terimler kullanır. Bense, günümüzün bilge olmayan, güç sahibi olmayan, muhtemelen erkek de olmayan ve kapalı bir çevrenin anlayabileceği sırlar peşinde koşmak yerine doğruca ruha hitap eden sese kulak kabartacak okuruna, ulaşabileceği bir Yol Kitabı sunmak istedim. Bu kitabın neden iki bin beş yüz yıldır sevildiğini görmesini istedim bu okurun. Tao Te Ching büyük dini metinler arasında en sevilesi olanıdır; eğlencelidir, keskindir, iyicildir, mütevazıdır, durdurulamaz bir taşkınlığı, tükenmez bir yenileyiciliği vardır. Tüm derin kaynaklar arasında suyu en berrak olanıdır. – Ursula K. Le Guin
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Ursula K. Le Guin hakkında
Futbol Düşünürken Aslında
Ne Düşünürüz?
Simon Critchley, bir futbol felsefesi yazmaya girişmiyor, oyunun bir fenomenolojisini yapmak istiyor. "İşçi sınıfının balesi" futbolun önümüze bambaşka bir zaman ve mekân düzeni serişini, kimliği ve kimliksizliği sahneleyişini, seyircilerin oyuna katılımını inceliyor. Futbol deneyiminin dokusuna, varoluşsal matrisine olabildiğince yaklaşarak, oyunu yepyeni bir açıdan görebilmemizi sağlayacak şekilde sözcüklerin çınlamasına olanak tanıyor.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Simon Critchley hakkında
Cinsel Farkın İnşası
Toplumsal cinsiyet, cinsiyet farklılığı, arzu, erotik deneyim, erotik ilişki, eros etiği, ezilme, şiddet, egemenlik, öznelik ve özerklik gibi. Kitap bu izlekler üzerinden feminist düşüncenin meselelerini felsefe tarihiyle ilişkilendiriyor, feminist düşünürlerin bu tarihle nasıl ilişki kurduklarını araştırıyor ve feminizmin kavramlarının altında ne tür felsefi tartışmaların bulunduğunu göstermeyi amaçlıyor. Kadınların (ve ezilen bütün insanların) kurtuluşunu hedefleyen her felsefi çabanın varacağı şu soru: Nasıl özerk özneler haline gelebiliriz, nasıl mücadele edebiliriz?
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Zeynep Direk hakkında
Laiklik, Vatandaşlık, Demokrasi
Laiklik, vatandaşlık, demokrasi konuları bugün Türkiye’nin çözüm arayan en yakıcı sorunları arasında. Kitapta yer alan ve tarihsel perspektifi kimi yerde Cumhuriyet döneminden önceye giden çalışmalar siyasal kültürümüzdeki bazı sürekliliklere ve dönüşümlere dikkat çekmeyi amaçlıyor, çünkü geleceğe dair geçerli bir vizyon oluşturmak için dünümüzü ve bugünümüzü anlamamız kaçınılmaz.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Haldun Gülalp hakkında
Türk Sorunu
Taha Parla’nın 1998-2007 yıllarında yazdığı yazıları bir araya getiriyor bu kitap. Normal şartlarda, on-on beş yıl önce ve zamanın güncel siyasi gelişmelerinden hareketle yazılmış bu yazıların bugün artık eskimiş olduklarını söyleyebilirdik. Oysa bu doğru değil; derinleşerek varlık sürdüren sorunlar hakkında oldukları için hâlâ son derece güncel yazılar bunlar. Sadece son yirmi-otuz yıla değil, koca bir yüzyıla bakıldığında bile ülkenin fasit daireler çizerek aynı sorunlara takılı kaldığı, çözemediği, tersine sorunlarını kemikleştirdiği görülüyor.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Taha Parla hakkında
Diğer yeni kitaplar...
"Edebiyat elbette insanları gözlemlemenin sonucunda ortaya çıkar," diyor Platonov. "Onları gözlemlem ..
 
Bugün hayatın her veçhesine nüfuz etmiş olan neoliberal rasyonalite, her şeyi ve herkesi homo oecono ..
 
Zeynep Sayın bu hafta çıkan kitabı Ölüm Terbiyesi için şunu söylüyor: “Bu kitabı yazmış olm ..
 
Jameson, on dokuzuncu yüzyıl gerçekçi romanının doğurgan gerilimlerini, Balzac, Flaubert, Zola, Tols ..
 
İki filozof arasında hakiki bir tartışma: Alman felsefesinden, yani Kant, Hegel, Marx, Heidegger ve ..
 
Tüm yeni kitaplar için

2018’e Fredric Jameson’ın Gerçekçiliğin Çelişkileri kitabıyla merhaba diyoruz. Orhan Koçak çevirisiyle on dokuzuncu yüzyıl gerçekçi romanının gerilimlerini incelemeye davet ediyoruz. Sırada Zeynep Sayın’dan Ölüm Terbiyesi var: Ölümü unutmayan, içselleştiren bir ahlak ve gerçek tutkusu hakkında bir deneme. Metis Edebiyat’ta romanlarıyla yoğun ilgi gören Platonov’un bu kez Mektuplar’ına yer veriyoruz. Metis Diyaloglar’da ise Claude Lévi-Strauss ile bir söyleşi kitabı var: Uzaktan Yakından, Haldun Bayrı çevirisiyle. 2017’de yayımladığımız Georgi Gospodinov’un Hüznün Fiziği çok sevildi. Yazarın Doğal Roman’ını da, yine Hasine Şen Karadeniz’in çevirisiyle yayımlıyoruz.

Yeni yazılar, söyleşiler:
Behçet Çelik'in K24'te yayımlanan "Platonov'un mektupları" başlıklı yazısı
Emek Erez'in Gazete Duvar'da yayımlanan "Kendi hayatımızı anlatmanın imkânsızlığı" başlıklı yazısı
Georgi Gospodinov'un "Yazmak hayata ve ölüme eşit derecede yakındır: İçinde her iki durumdan da şeyler vardır" başlıklı söyleşisi
T. Onur Çimen'in T24'te yayımlanan "Popüler edebiyatta Frankfurt Okulu'ndan yansımalar" başlıklı yazısı
Öykü İş'in K24'te yayımlanan "Osmanlı edebiyatında ortak kadınlık deneyimleri: Kadınlık Daima Bir Muamma" başlıklı yazısı


KaydetKaydetKaydet
AYIN ARMAĞAN KİTABIAYIN ARMAĞAN KİTABI
Barış Açısını Savunmak, Türkiye Barış Meclisi’nin Şubat 2015’te düzenlediği “Çözüme Doğru” konferansının sunumları ile “Çözüme Doğru: Olasılıklar, İmkânlar ve Sorunlar Üzerine” adlı raporu bir araya getiriyor. Siyasetçi, akademisyen ve hukukçularca yapılan sunumlar Türkiye’nin genel demokratikleşme sürecine de ışık tutacak nitelikte. Bu kitabı çatışmasızlığın yanı sıra hak ve özgürlükleri de içeren, kalıcı bir barışa katkıda bulunma umuduyla yayımladık. Bugünün gidişatı hiç de bu yönde değil. Ancak kitap yakın siyasal tarih açısından önemini sürdürüyor.
Barış Açısını Savunmak
Liste Fiyatı: 35,00 TL yerine armağan
HAFTANIN ÖNERİSİHAFTANIN ÖNERİSİ
Elinde yıllar önce ölen annesinin günlüğü ve zihninde geçmişin anılarıyla Lagos labirentinde dolanıp duran, çocukluktan yetişkinliğe geçerken kendine bir çıkış yolu arayan Elvis, birçok ikilemle boğuşur. Aileyle bireyi, gelenekle yeniliği, dürüst bir hayatla suça bulanmış bir hayatı, isyanla itaati karşı karşıya getiren bütün bu ikilemler, sadece Elvis'in değil, tüm Nijerya toplumunun içinde bulunduğu açmazı yansıtır niteliktedir. Resmettiği tablo her ne kadar kasvetli olsa da, Graceland renkli karakterler ve ilginç hikâyelerle, ince bir mizah anlayışıyla, Nijerya'ya has geleneklerle ve müzikle yoğrulmuş sürükleyici bir roman.
Graceland
Liste Fiyatı: 12,00 TL yerine
7,80 TL
METİS KADIN ARAŞTIRMALARI DİZİSİ<br>MART AYI BOYUNCA İNDİRİMDEMETİS KADIN ARAŞTIRMALARI DİZİSİ
MART AYI BOYUNCA İNDİRİMDE
Metis’te yıllar içinde oluşmuş kapsamlı bir kadın araştırmaları koleksiyonu var. Kadınlara karşı ayrımcılığın son bulduğu, kadınların şiddet görmediği, ölmediği, sömürülmediği bir dünyaya özlem duyuyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için kadın araştırmaları, LGBTİ+ araştırmaları ve ilgili başlıklardan 28 kitabı Mart ayı boyunca indirime aldık.
Diğer kampanyalar için
Küçük Filozoflar dizisi için bakınız.
Zor Problem: Bilinç
Yirmi yıl kadar önce Avustralyalı filozof David Chalmers zor problemi şöyle dile getirmişti: "Niçin ve nasıl bilincim var?" Günlük yaşamda pek farkında değiliz ama her sabah uyandığımızda kafatasımızın içinde inanılmaz bir doğa olayı meydana gelir ve beynimizin nöral faaliyetleriyle birlikte dünya ve ben yaşantımız yeniden kurulur. Peki ama beynin nöral faaliyetleriyle birlikte ortaya çıkan bu fenomen dünyası nedir? Gizemli ya da edebi bir soru olarak değil, sahiden nedir bilinç?
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Saffet Murat Tura hakkında
Doğal Roman
Bir romanda nelerden bahsedilmesini beklemeyiz? Tuvaletlerden mesela. Sineklerden. Bitkilerin üreme biçimlerinden. Gündelik hayatın sıradan detaylarından. Bunlar her ne kadar "doğal" şeyler olsalar da romanlara giremeyecek kadar yersiz ya da önemsiz görülürler genelde. Bulgar yazar Georgi Gospodinov ise bütün bu dışlanmış konulara kucak açarak "muzip" bir roman çıkarmış ortaya: "Sineğin bakışını anımsatan çokyönlü bir roman. Ve onun gibi, ayrıntılarla, sıradan gözün görmediği küçücük şeylerle dolu bir roman."
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Georgi Gospodinov hakkında
Tekrar basımlar...
3. Basım
 
3. Basım
 
5. Basım
 
5. Basım
 
3. Basım
 
 
 
 

Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2004. Her hakkı saklıdır.