Bilgi
      
www.metiskitap
    
www.metisbooks
   
 
Logo
 
 
metis
 
BUL
 
  
 
Genel Katalog - Kapalı
  
 
Ailenin Karanlık Yüzü: Ensest
Bu kitap ensest saldırılarıyla mücadelede ve ensest mağdurlarının sağaltılmasında uzun yıllara yayılmış araştırma ve uygulama deneyimi olan araştırmacıların kendi uzmanlık alanlarından gelen gözlem, deneyim ve birikimlerini bir araya getiriyor. Ensest saldırı çocuğun cinsel istismarının özel bir şeklidir ve ağır ceza gerektiren bir suçtur.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Alanur Çavlin hakkında
Filiz Kardam hakkında
Hanife Aliefendioğlu hakkında
Kültür Denen Şey
Kültür denen şey, neyi nasıl yediğimizden hangi programları izlediğimize, hangi yazarı okuyup nasıl müzikleri dinlediğimize, hangi fikirleri benimseyip kimlere karşı durduğumuza kadar gündelik hayatın her alanını kapsayan dinamik, çetrefilli bir olgu. Antropoloji disiplininin de odağında olan “kültür” kavramı yıllar içinde dönüştü, çeşitlendi, zenginleşti. Kültür Denen Şey, antropolojinin bu zenginliğinin ve derinleşmesinin bir yansıması. Hem dünyada hem Türkiye’de yapılan araştırmalar ışığında antropolojinin araştırma gündemlerinin bir haritasını veriyor elimize. Bu harita sayesinde devlet, bürokrasi, tarım, köylülük, ekonomi, kent, çalışma, cinsiyet, din, etnisite, spor, dil, medya, hukuk, göç, cinsellik, çevre ve duygulanım gibi çok geniş bir alanda insana ve kültüre bakışımızın yakın zamanlarda nasıl büyük bir değişime uğradığını görebiliyoruz.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Ayfer Bartu Candan hakkında
Cenk Özbay hakkında
Yazı ve Ölüm
Psikanalist André Green –daha önce Hadım Edilme Kompleksi’ni yayımlamıştık– aynı zamanda bir edebiyat tutkunuydu. Green’in edebi metinler ile edebiyatçılar üzerine çok sayıda analiz çalışması var. Edebiyatçı Dominique Eddé, André Green’i hem yayımladığı çalışmalardan hem de sevdiği yazar ve metinlerden yola çıkarak düşünmeye ve fikirlerini açmaya davet ediyor: Birlikte Marcel Proust, Henry James, Joseph Conrad’ın yanı sıra Borges ve Shakespeare’i, ama en önemlisi, yazma faaliyetinin kendisini psikanalizin güçlü ışığıyla aydınlatmaya çalışıyorlar.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
André Green hakkında
Freud - Spinoza Mektuplaşması 1676-1938
Spinoza Freud’u okusaydı hangi kavramları benimser, hangilerini eleştirirdi? "Bilinçdışı", "ölüm dürtüsü", "Oidipus kompleksi" ne ifade ederdi ona? Peki ya Freud neden Spinoza’yı dikkatli okumamış olabilir? Okusaydı conatus hakkında ne düşünürdü? Ethica’da ifadesini bulan duygu ve etkilenme teorisine nasıl yaklaşırdı?Bu ve benzeri sorulara cevap vermek için Michel Juffé aralarında neredeyse iki yüzyıl bulunan, biri öncelikle filozof (ama psikolojinin öncüsü de sayılan bir filozof) öbürü psikanalizin kurucusu olarak görülen iki düşünürün metinlerini birbirileriyle "konuşturmak" istemiş; bir başka deyişle, bu iki düşünürün ortak noktalarının yanı sıra ayrıldıkları noktaları belirlemek, birbirlerinin düşüncelerine getirecekleri eleştirileri ortaya çıkarmak için Spinoza ile Freud’u "mektuplaştırmış".
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Michel Juffé hakkında
Nuri Bilge Ceylan Sineması
Üç yazar, tartışmacı bir diyalog içinde birlikte yazdıkları kitapta, Ceylan’ın filmlerine ayırt edici özelliğini veren "diyalektik etkileşim anları"nı, paradoks ve çelişkileri çözmeye değil, taklit ederek pekiştirmeye çalışıyorlar. Ceylan sinemasında süreklilik gösteren beş temel temanın izini takip ediyorlar: yersiz yurtsuzluk, nostalji, göç ve yer değiştirme gibi tikel zaman ve mekân biçimlenimleri; süregiden bir hiçlik ve yokluk duygusu; yas, melankoli ve can sıkıntısı; metropoliten modernlik; ulusötesilik. Sosyologlar, kültür kuramcıları, ama daha önemlisi sinemaseverler için; Nuri Bilge Ceylan’ın bundan sonra yapacağı filmleri, o emsalsiz hayal gücünü heyecanla bekleyenler için bu kitap.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Bülent Diken hakkında
Graeme Gilloch hakkında
Craig Hammond hakkında
Diğer yeni kitaplar...
"Bu kitap, çok uzun bir zaman önce Afrika savanlarında kendilerine yaşayacak yer seçen, yiyecek ve g ..
 
"Tao Te Ching'i yöneticiler için elkitabı olarak gören akademik çeviriler, Taocu 'bilge'nin ..
 
Cinsellik üzerine bu felsefi araştırmanın başlıca uğrakları Simone de Beauvoir, Hegel, Platon, Georg ..
 
Laiklik, vatandaşlık, demokrasi konuları bugün Türkiye’nin çözüm arayan en yakıcı sorunları arasında ..
 
Futbol pek çok şeyle yakından ilgilidir: hafıza, tarih, mekân, toplumsal sınıf, toplumsal cinsiyet, ..
 
Tüm yeni kitaplar için
2018’e Fredric Jameson’ın Gerçekçiliğin Çelişkileri kitabıyla merhaba diyoruz. Orhan Koçak çevirisiyle on dokuzuncu yüzyıl gerçekçi romanının gerilimlerini incelemeye davet ediyoruz. Sırada Zeynep Sayın’dan Ölüm Terbiyesi var: Ölümü unutmayan, içselleştiren bir ahlak ve gerçek tutkusu hakkında bir deneme. Metis Edebiyat’ta romanlarıyla yoğun ilgi gören Platonov’un bu kez Mektuplar’ına yer veriyoruz. Metis Diyaloglar’da ise Claude Lévi-Strauss ile bir söyleşi kitabı var: Uzaktan Yakından, Haldun Bayrı çevirisiyle. 2017’de yayımladığımız Georgi Gospodinov’un Hüznün Fiziği çok sevildi. Yazarın Doğal Roman’ını da, yine Hasine Şen Karadeniz’in çevirisiyle yayımlıyoruz.

Yeni yazılar, söyleşiler:
Ali Bulunmaz'ın Cumhuriyet Kitap Eki'nde yayımlanan "John Berger'dan 'Portreler'" başlıklı yazısı
Gordon H. Orians'ın "Evrimin ışığında bakılmadığı sürece psikolojideki hiçbir şey anlamlı değildir." başlıklı söyleşisi
Saffet Murat Tura'nın K24'te yayımlanan "Devrimci bir teori: Neden Zombi Değiliz?" başlıklı söyleşisi


KaydetKaydetKaydet
AYIN ARMAĞAN KİTABIAYIN ARMAĞAN KİTABI
Terörizm derken neyi kastediyoruz? Devlet terörü nedir? Devletin terör eylemlerinin ahlaki içerimleri ve yasal sonuçları nelerdir? Güçlünün Silahı işte bu soruları siyaset, hukuk, felsefe, iktisat ve sosyal teori gibi çeşitli alanların önde gelen isimleriyle —Chomsky'den Butler'a, Falk'tan Cohn'a kadar— yapılan bir dizi söyleşi vasıtasıyla bambaşka açılardan analiz edip yanıtlamaya çalışıyor.
Güçlünün Silahı
Liste Fiyatı: 27,00 TL yerine armağan
HAFTANIN ÖNERİSİHAFTANIN ÖNERİSİ
Buck-Morss, Walter Benjamin'den aldığı "rüya âlemi" kavramını hem kolektif bir zihin durumunun şiirsel bir tasviri hem de analitik bir kavram olarak kullanarak, çöküş de denebilecek bu dönüşümün izlerini sürüyor. Yerleşik totalitarizm/demokrasi karşıtlığını reddedip Doğu ve Batı bloklarının (SSCB ile ABD'nin) rüya âlemleri arasındaki tekinsiz benzerliklerin altını çiziyor, sosyalist tahayyülün kapitalizminkine fazla sadık kaldığı için başarısız olduğunu gösteriyor. Bunu da geleneksel akademik metinlerin yaptığı gibi baştan sona kesintisiz akıp giden bir argüman geliştirerek değil, son derece deneysel bir tavır benimseyerek yapıyor.
Rüya Âlemi ve Felaket
Liste Fiyatı: 36,00 TL yerine
23,40 TL
GEZİ’NİN 5. YILDÖNÜMÜ İÇİN ÖZEL İNDİRİMGEZİ’NİN 5. YILDÖNÜMÜ İÇİN ÖZEL İNDİRİM
Haziran 2013 Gezi Direnişi, sosyal muhalefet hareketleri açısından Türkiye tarihinin en önemli anlarından biriydi. Beşinci yıldönümü için Mim Savaşları kitabını özel indirime soktuk. Dünyayı, çevreyi, hayatlarımızı bugünkü haline getiren "Neoklasik" iktisadın eğlenceli ve yaratıcı imhası. Mim Savaşları 400 sayfalık, büyük ebatta, tümü renkli baskı bir albüm kitap. Haziran ayı boyunca sadece 24.00 TL.
Diğer kampanyalar için
Küçük Filozoflar dizisi için bakınız.
Hissedilen Zaman
Hissedilen Zaman’da Marc Wittmann, zamanı nasıl deneyimlediğimizi incelikli deneyler ve ilginç bulgular eşliğinde açıklamayı hedefliyor. Kitapta şu ve benzeri sorular ele alınıyor: Öznel zaman nedir? Zaman duygumuz nasıl oluşur? Zaman neden bazen yavaş bazen de hızlı geçiyormuş gibi gelir? Hayatın çeşitli evrelerinde zaman algımız nasıl değişir? Neden bazı insanlar beklemeyi becerebilirken bazıları sabırsızdır? "Zaman miyobu" nedir? İçsel saatimiz nasıl işler? Duygular ve beden ritmi zaman algımızı nasıl etkiler? Zaman konusuna sadece bilimsel açıdan değil, psikolojik açıdan da yaklaşan Wittmann, okurlara biraz yavaşlayıp hayatı daha sakin bir şekilde, mevcut ânın farkına vararak yaşamanın, böylece daha tatminkâr bir hayata ulaşmanın ipuçlarını da sunuyor.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Marc Wittmann hakkında
Portreler
Berger’ın hayat boyu sanat ve sanatçılar üzerine kaleme aldığı yazılarını iki ciltte topluyoruz: İlki Portreler. Mağara resimlerinden günümüze kronolojik bir sırayla sunulan kitap, yazarın kelimelerle çizdiği sanatçı portreleri. Aynı zamanda Berger’ın alternatif sanat tarihi olarak da okunabilir. İkinci cildi ise Manzaralar adıyla yayımlayacağız.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
John Berger hakkında
Hayatımı Yaşarken
İlk kez 90’lı yıllarda Kaos Yayınları ile birlikte yayımladığımız iki ciltlik eserin gözden geçirilmiş yeni basımını 68 Devrimi’nin 50. yılını kutlamak üzere yayımlıyoruz.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Emma Goldman hakkında
Tekrar basımlar...
2. Basım
 
2. Basım
 
2. Basım
 
3. Basım
 
2. Basım
 
 
 
 

Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2004. Her hakkı saklıdır.