Bilgi
      
www.metiskitap
    
www.metisbooks
   
 
Logo
 
 
metis
 
BUL
 
  
 
Genel Katalog - Kapalı
  
 
Siyasalın Peşinde
Klasik tragedyalar siyaset felsefesi ve psikanalizde sık sık yorum konusu olmuştur. Bu zengin metinlerden bazıları (Persler, Troyalı Kadınlar, Antigone, Oresteia, Eumenidler ve Yakarıcılar) burada ilk defa telif yazılarda, düşünce tarihiyle diyalog içinde ele alınıyor. Kitap kronolojik olarak uzak görünen ama içerdiği olaylarla gayet yakın duran bir geçmişe ait bu metinlerle çiftyönlü bir ilişki kurma amacını güdüyor: Bir yandan siyaset felsefesindeki tartışmaları ve günümüz problemlerini klasik tragedyaların ışığında irdelemek istiyor, bir yandan da çağdaş tartışmalardan hareketle tragedyaları yeniden yorumlamak.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Devrim Sezer hakkında
Nazile Kalaycı hakkında
Ajanda 2018 / Fili Yuttu Bir Yılan
Yayımlandığı ilk yıldan beri okurlarımızın severek aldığı Metis ajandalarının yenisi çıktı! Ajanda’nın bu yılki teması "Yalan".
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Hayvanların Ne Kadar Zeki Olduğunu Anlayacak Kadar Zeki miyiz?
Hayvanlarla ilgili çalışmalarda insanmerkezci yaklaşımın değişmesinde önemli bir rol oynayan Hollandalı primatolog Frans de Waal kargalar, yunuslar, papağanlar, koyunlar, eşekarıları, yarasalar, balinalar ve elbette primatlarla ilgili son araştırmalardan faydalanarak hayvan zekâsının gerçek boyutlarını keşfe çıkıyor. İnsanların en tepede olduğu bir bilişsel hiyerarşiyi reddeden de Waal, onun yerine insan dahil her hayvanın kendine özgü zekâ, yeti ve yetenekleriyle değerlendirilip takdir edildiği daha objektif bir model öneriyor.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Frans de Waal hakkında
Kadınlık Daima Bir Muamma
Tanzimat’tan sonra oluşan siyasal, kültürel gelişmelerin kadın hareketine hazırladığı zeminin, kadınların dergi ve gazetelerde kolektif olarak şekillendirdiği edebiyat geleneğinin, Osmanlı kadın yazarların romanlarında modernleşmenin izleri sürülüyor kitapta. Hem kadının serüveni otuz roman analiz edilerek çiziliyor, hem unutturulan kadın yazarların yazmak, varolmak, ben diyebilmek için, kadın hakları için verdikleri mücadele hatırlatılıyor. Geleneğin ürettiği kodlarla mücadele ettiği için yalnızlaşan yeni kadının annesizliği; kadının kimliğini tehdit eden baba, kardeş, kayınvalide, koca gibi baskı figürleri ile bu yeni kadın karşısında bocalayan “aşırı alafrangalaşmış”, “zayıf karakterli” ve aydın erkeklerin ruhsal dengelerini yitirişi ele alınıyor.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Ayşegül Utku Günaydın hakkında
Efsus'a Yolculuk
Yücel Kayıran yıllardır yazdığı koyu, karanlık, yadırgatıcı ve giderek trajik "iç dünya" şiirini sürdürüyor. Bu kez tek ve yekpare!
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Yücel Kayıran hakkında
Kapitalist Kalkınmayı
Yeniden Düşünmek
Sanyal’ın kitabı postkolonyal dünyada kapitalist kalkınmayı kökten farklı bir biçimde düşünmeye çağırıyor bizi. Dışlama ve marjinalleştirmeyi kapitalizmin gelişiminin ayrılmaz bir parçası olarak öne çıkarıyor. Bilindiği üzere liberal, hatta Marksist teoriler, kapitalist azgelişmişliği sermayenin ekonomiyi kendi suretinde kökten dönüştürememesinin bir örneği olarak ele alırlar. Kapitalist Kalkınmayı Yeniden Düşünmek ise bu deneyimi tarihselci geçiş anlatısından kurtarmaya girişiyor; postkolonyalizm bağlamında azgelişmişliği kavramlaştırırken, bunun kapitalist kalkınmanın içinden kaynaklandığını öne sürüyor.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Kalyan Sanyal hakkında
Sınırları Aşarak Yaşamak
Siyasetçi ve sanatçıların yaşamöyküleriyle sık karşılaşırız ama araştırmacıların hikâyelerini pek bilmeyiz. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de geniş ilgi uyandıran ve sosyal bilimlerdeki birçok araştırmayı etkileyen Hayali Cemaatler ve Üç Bayrak Altında’nın yazarı Benedict Anderson bize kendi yaşamını anlatıyor. Bu sınırları aşan yaşamdan iyi bir yazarın nasıl yetiştiğini, bir saha araştırmacısının ne gibi sorunlarla karşılaştığını, bunların üstesinden nasıl geldiğini anlıyoruz. Bir sosyal bilimci olarak yol arayan bugünün genç akademisyen kuşağı için yayımlıyoruz bu kitabı.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Benedict Anderson hakkında
Diğer yeni kitaplar...
Stalin Rusyası’nda, emekçilerin gelecekteki güzel günlerde bir arada yaşaması için yapılması planlan ..
 
Sesin Rengi zevkle okuyacağınız bir kitap: Roland Barthes’ın sinema, edebiyat, eğitim ve kü ..
 
İşaret eden bir parmağın ne kadar çok anlama gelebileceğini düşünün: Sizi bir tehlike konusunda uyar ..
 
Bion günümüz psikanalizinde en fazla üzerinde durulan, en esin verici kuramcılardan biridir. Özellik ..
 
"Kişi gördüğü, hissettiği ve öğrendiği şeyin uyandırdığı duygularla hareket ettiğinde kendini hep ba ..
 
Tüm yeni kitaplar için
Özde Duygu Gürkan, Tanrının Çocukları. Tanrının Çocukları, Mary Doria Russell'ın bol ödüllü romanı Serçe'nin devamı. Devam niteliğindeki kitaplar genelde ilk kitaplardan daha zayıf olur, ama bence Tanrının Çocukları hem olay örgüsü hem de irdelediği sorular açısından Serçe'den hiç aşağı kalmıyor. Romanda, daha önce iki sefer düzenlenmiş olan Rakhat gezegenine yeni bir sefer düzenleniyor ve bu sayede gezegendeki hayatı daha yakından tanıma imkânı buluyoruz. Devamını okumak için

Yeni yazılar, söyleşiler:
Enver Topaloğlu'nun Gazete Duvar'da yayımlanan "Issız bir kitap: Efsus'a Yolculuk" başlıklı yazısı
T. Onur Çimen'in T24'te yayımlanan "Popüler edebiyatta Frankfurt Okulu’ndan yansımalar" başlıklı yazısı
Haydar Ergülen'in Hürriyet Kitap Sanat'ta yayımlanan "Türk şiirinin bir başyapıtı" başlıklı yazısı
Şeyhmus Diken'in Bianet'te yayımlanan "Çukur'a Düşmek ya da Çukur'dan Kurtulmak!" başlıklı yazısı
Cemal Kafadar'ın K24'te yayımlanan "Kimliklerimizin içine giriyor 'bizim hikâyemizi' artık devlet bize anlatıyor" başlıklı söyleşisi

KaydetKaydetKaydet
Ayın Armağan KitabıAYIN ARMAĞAN KİTABI 
Geçmiş, şimdi ve gelecek arasında, kişisel olan ile siyasalın kesişiminde yer alan kitap Arap isyanlarının nedenlerine, gelecekte neler olabileceğine dair muazzam içgörüler sunuyor. Kasım ayı boyunca 50 TL ve üzeri bütün kitap alımlarınızda armağan. 
 
İndirimli setler, bu ay kampanyada olan kitaplar
Metis Sarı Etiket’te onlarca yüksek indirimli kitap
 
TAKIM KİTAPLARTAKIM KİTAPLAR
 
Birden fazla kitaptan oluşan eserlerde takımı topluca aldığınızda %40 indirim avantajınız oluyor. Carr’ın Bolşevik Devrimi ya da Tolkien’ın <
Küçük Filozoflar dizisi için bakınız.
Edebiyat, Popüler Kültür ve Toplum
Edebiyat sanat mıdır yoksa meta mı? Her ikisi birden olabilir mi? Gazete ve dergilerin (daha sonra da radyo ve televizyonun) ortaya çıkması edebi eserlerin niteliğini ve toplumdaki yerini nasıl etkiledi? Kitle iletişim araçları insanları pasifliğe mi itiyor? Geçmişten günümüze "yüksek" ve "sıradan" sanat/edebiyat tanımları nasıl değişti? Yazarların artık varlıklı "hamiler" yerine halka, kitapçılara ve yayınevlerine bağımlı olmasının edebi eserler üzerinde ne gibi bir etkisi oldu? Bu ve benzeri soruları yanıtlarken kâh sosyolog, kâh eleştirmen, kâh tarihçi kimliğini öne çıkaran (ve sık sık hepsinden birden faydalanan) Löwenthal’in eseri, her üç alan için de değerli bir kaynak.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Leo Löwenthal hakkında
Orada, Bir Arada
Meslek hayatı boyunca, otuz yılı aşkın bir zaman sürdürdüğü grup psikoterapi seanslarından karakteristik bir kesit aktarıyor Engin Geçtan. Sürecin kendine has dinamiklerine işaret ederken, bazı temel prensiplerin de altını çiziyor. Grup psikoterapide "grubun bütünleşmesi" denen başlangıç evresine odaklanan bu metin meraklı okura bir örnek sunmayı amaçlıyor.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Engin Geçtan hakkında
Cuma ya da Yaban Yaşam
Issız bir adaya düşseydiniz hayatta kalabilir miydiniz? Nasıl karnınızı doyurur, nasıl korunurdunuz soğuktan ve sıcaktan? Yalnızlığa ne kadar katlanabilirdiniz? Ya bir gün biri çıkıp geldiğinde ne yapardınız? Nasıl ilişki kurardınız onunla? Bugün artık bir modern klasik olan bu yeniden yazımda, Michel Tournier’nin Robinson’u karşımıza Cuma’dan doğaya, insanlığa ve özgürlüğe dair dersler alan bir kahraman olarak çıkıyor. "Beyaz bir kelebek," diyecek Cuma, "uçan bir papatyadır." Öğrenmeye açık "küçük filozoflar" için...
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Michel Tournier hakkında
Soğuk Temas
Soğuk Temas, "insan doğası gereği yapaydır" şeklindeki antropolojik ilkenin ilginç boyutlarını inceliyor. Bu ilkenin tarihsel arka planını, hem Nietzscheci estetizmle bağını hem de Brecht’ten Kracauer ve Benjamin'e sol, Carl Schmitt'ten Jünger'e sağ cenahta Avrupa avangardının beyanlarıyla arasındaki yakınlığı yeniden inşa ediyor. Bizi onca zaman büyüsü altında tutan bir felaket devrinden, bütün acayipliğiyle bu çekirdeği tarif ettikten sonra daha kolay kurtulabileceğimizi düşünüyor Lethen.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Helmut Lethen hakkında
Elma
Selçuk Demirel, Metis cep defterlerine resimler yapıyor. İlkine Metis demişti, bu ikincisine ise Elma diyor. Tıpkıbasımını sunuyoruz.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Selçuk Demirel hakkında
Tekrar basımlar...
16. Basım
 
2. Basım
 
2. Basım
 
2. Basım
 
4. Basım
 
 
 
 

Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2004. Her hakkı saklıdır.