Bilgi
      
www.metiskitap
    
www.metisbooks
   
 
Logo
 
 
metis
 
BUL
 
  
 
Genel Katalog - Kapalı
  
 
Dünyaya Kafa Tutan Köy
Sevilla’ya yüz kilometre mesafede küçük bir köy Marinaleda. İşgaller, açlık grevleri, kamulaştırmalar ve daha nice eylemle, son otuz beş yıldır dur duraksız bir komünist ütopya yaratma mücadelesinin merkezinde yer alıyor. Bugün Marinaleda’da köyle ilgili kararlar herkese açık genel toplantılarla alınıyor, çiftliklerin ve üretim tesislerinin mülkiyeti ortak; insanlar ömür boyu ipotekli konut kredisi borcuyla cebelleşmek yerine köy kooperatifinin sağladığı malzemeyle evini kendi başına veya komşularının yardımlarıyla inşa etme şartıyla barınma imkânına sahip oluyor, ayda bir hep beraber kolları sıvayarak mahallelerini temizleyip çevrelerini güzelleştirmeye girişiyor, köylerinde bir polis kuvveti bulundurmaya ihtiyaç duymuyorlar... 6 Mayıs'ta bütün kitapçılarda..
Ortak Lüks
1871 baharında yetmiş iki gün boyunca, önderliğini işçilerin yaptığı bir ayaklanma Paris şehrini özerk bir komüne dönüştürmüş ve şehrin toplumsal hayatını ortaklaşma ve işbirliği ilkeleri uyarınca özgürce düzenleme yolunda doğaçlamalar yapmıştı. İnsanlığın bu deneyimi üzerinden Kristin Ross, müthiş bir şey yapıyor kitabıyla: Paris Komünü’nün ardından gelen yorumların yarattığı sahte ikilikleri –anarşizme karşı komünizm, köylüye karşı işçi, Fransız cumhuriyetçiliğinin sahiplendiği komün ile reel sosyalist gelenekteki komün vs.– bir kenara bırakıyor ve Komün’ü yetmiş iki günün sonunda katliamla sona ermiş bir "trajedi" olarak yorumlamayı reddediyor. Ortak Lüks, fiziken orada olmasalar da zihinleri ve yürekleriyle Komün’e destek vermiş Kropotkin, Morris ve Marx gibi düşünürlerin fikriyatında yarattığı devrimci etkinin de izini sürüyor.
Solak Defterler
"Pek çok yeni şiirimin yanı sıra, eski tarihli ama gün ışığına çıkmamış şiirlerimin de yer aldığı, kendi içinde bölümlenmiş bir toplam. Zamana yayılan defterlerin hem kendi içinde hem birbirlerine bağlandıkları yerdeki köprü ayağı... Farklı yıldızların aynı yörüngede döndükleri bir gökada." –– Murathan Mungan
Sartre ile Sartre Hakkında
Sartre ile Sartre Hakkında’da 60’ların ikinci yarısıyla, 70’lerin ilk yarısında yapılmış üç söyleşi yer alıyor. New Left Review dergisi editörleriyle ve Simone de Beauvoir ile yapılmış ve çalışmalarındaki temel kaygıları, kadın mücadelesine ve dünya düzenindeki hiyerarşiye bakışını konu alan bu söyleşiler aradan geçen uzun zamana rağmen bugün hâlâ son derece güncel.
Diğer yeni kitaplar...
Emil Cioran bu kitabı oluşturan on bir bölümde ölüm gerçekliğini inkâr etmeden var olma eğilimi, “so ..
 
 
Bir dönemin “Başka İstanbul Yok!” sözü, öyle görünüyor ki yerini “Bu İstanbul’da kaç İstanbul var?” ..
 
Müslüman Ortadoğu dendiğinde insanların aklına çoğu zaman camiler, minareler, çarşaflı kadınlar, des ..
 
Kırk yıllık araştırmalarının sentez ve değerlendirmesini gerçekleştirdiği Akademik Aklın Eleştir ..
 
Tüm yeni kitaplar için
Müge Gürsoy Sökmen, Suç ve Kefaretin Ötesinde. Toplumun bir kesimine karşı, geri kalan kesiminin ­en azından bilmezlikten gelme ya da sessiz kalma yoluyla- işbirliği yaptığı suçlar işlendiğinde, bunun kefareti nasıl ödenir? Zulüm koşulları sona erdiğinde, toplumsal bir barışa, uzlaşmaya nasıl gidilir?
İnsanların etnik/cinsel/dinsel kimliklerinden ötürü zulme uğradıkları bir çağda, bu kimliklerden özgürleşmenin imkânı var mıdır? Bu kitabı Türkçede yayımlama konusunda olumlu görüş bildirirken benim aklımı kurcalayan sorular bunlardı.
Devamını okumak için

Yeni yazılar, söyleşiler.
Ertan Tunç'un otekisinema.com adresinde yayımlanan "Klasikleri niçin okumalıyız?" başlıklı yazısı
Saffet Murat Tura'nın Milliyet Sanat'ta yayımlanan "İnsan denen bilmece" başlıklı söyleşisi
Asef Bayat'ın Cumhuriyet Kitap Eki'nde yayımlanan "Sertlik yanlıları İran'da kültür savaşını kaybetti" başlıklı söyleşisi
Murathan Mungan'ın Radikal Kitap'ta yayımlanan "Benim kolum çolaktır şiir yazarken" başlıklı söyleşisi
Engin Geçtan'ın Hürriyet gazetesinde yayımlanan "Esas hayat alanımızı daraltırsak... Kaybederiz!" başlıklı söyleşisi
Elis Şimşon'un HaberTürk gazetesinde yayımlanan "Çocuklar felesefe yaparsa" başlıklı yazısı

 
Küçük Filozoflar Dizisi
Etnografik Hikâyeler
Antropologlar, alan çalışması sırasında yaşadıkları çeşitli kişisel deneyimleri arkadaş sohbetlerinde sık sık dillendirirler. Ama nitel çalışmalar kâğıda dökülürken "önemsiz detaylar", "terslikler", hatta "başarısızlıklar" olarak görülen bu deneyimler genellikle yansıtılmaz. Oysa araştırmacının sahada karşılaştığı ya da dahil olduğu kimi durumlar (kimlik çatışmaları, bürokratik ve ideolojik engeller gibi), araştırmanın ilerleyişini etkilediği gibi, yönünü dahi değiştirebilir. Etnografik Hikâyeler, işte bu kişisel öykülere, yani alan sürecinin taşıdığı zorlukları, belirsizlikleri, çalkantıları, hesaplaşma ve gerilimleri yaşayan bireyler olarak maceralı yolculuklardan dönmüş araştırmacıların deneyimlerine odaklanıyor..
Gözdeki Kıymık
Kadınlar ve genç kızlar, azınlıklar, Kürtler, kent yoksulu genç erkekler, yerlerinden yurtlarından edilip büyük kentlere tıkıştırılanlar, Afrikalı göçmenler, eşcinseller, deliler, travma mağdurları, yaşlılar, ailesini katliamlarda kaybetmiş olanlar, kötü bir eğitimin içinde yönünü kaybeden genç insanlar, engelliler... Bütün bu madunlar Türkiye sinemasının son dönem filmlerinde kendilerine daha önce görülmemiş ölçüde yer buldular. Adorno’nun "Gözünüzdeki kıymık en iyi büyüteçtir" sözünden adını alan kitap, bu değişimin çeşitli veçhelerini görünür hale getirerek, eleştirel bir değerlendirmeye girişiyor.
Beynin Gölgeleri
"Bu kitap ontolojik bir sorgulamayı içermeyen bir psikiyatrinin, yaptığı şeyin anlamı konusunda bir fikri ve soruları olmayan pratisyenlerin pratiği olarak kalacağını göstermişse, vazifelerinden en az birini yerine getirmiştir sanırım. Varlık üzerine düşünmeyen bir psikiyatr düşünemiyorum." — Saffet Murat Tura
Tekrar basımlar...
2. Basım
 
3. Basım
 
6. Basım
 
4. Basım
 
3. Basım
 
 
 
 

Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2004. Her hakkı saklıdır.