ISBN13 978-975-342-291-8
13x19,5 cm, 240 s.
Liste fiyatı: 29.50 TL
İndirimli fiyatı: 23.60 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
Çağlar Keyder diğer kitapları
Ulusal Kalkınmacılığın İflası, 1993
AYIN ARMAĞANI KİTABIAYIN ARMAĞANI KİTABI
Sesin Rengi
1. Basım
Liste Fiyatı: 38.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
İstanbul
Küresel ile Yerel Arasında
Çeviri: Sungur Savran
Katkılar: Ayfer Bartu Candan, Tanıl Bora, Yael Navaro-Yaşın, Jenny B. White, Ayşe Öncü, Martin Stokes, Sema Erder
Kapak Tasarımı: Semih Sökmen
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Kasım 2000
4. Basım: Ekim 2013

Dünyanın en eski ve en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul bağlamında küreselleşme sürecinin etkileri inceleniyor bu kitapta. Doğu ile Batı arasında, İslam ile Laiklik arasında bir köprüdür İstanbul, ya da bunlar arasındaki bir mücadelenin arenası olarak düşünülür sıklıkla. Bu kitapta bir araya gelen yazarlar, bu tür klişelerin ötesinde, kentin ruhu ve kentte yaşayanların kimlikleri üzerinden sürüp giden bir mücadelenin biçimlendirdiği daha karmaşık bir İstanbul görüyorlar: Küreselleşmeyle değişen bir İstanbul ve küreselleşmenin kente taşıdığı dönüşümlere kimi direnen kimi anlamaya, uyum sağlamaya çalışan, bozup yeniden şekillendiren "İstanbullular"...

Ayfer Bartu, Tanıl Bora, Sema Erder, Çağlar Keyder, Ayşe Öncü, Martin Stokes, Jenny White ve Yael Navaro-Yaşın, katkılarıyla, politikadan kültüre, mizahtan müziğe, kamusal alandan konutlara, kentin çatışma ve uzlaşımlarla dolu yakın geçmişine ışık tutuyorlar; "sorunlar ve çelişkiler yumağı İstanbul"un bugününe dair, zengin kuramsal / kavramsal araçlara sahip bir harita çıkıyor ortaya...

İÇİNDEKİLER
I Giriş
1 Arka Plan, Çağlar Keyder

II Kimlik Politikası ve Kültür
2 Eski Mahallelerin Sahibi Kim?
   Küresel Bir Çağda Tarihi Yeniden Yazmak, Ayfer Bartu
3 Fatih'in İstanbulu
   Siyasal İslam'ın "Alternatif Küresel Şehir" Hayalleri, Tanıl Bora
4 Kültür Kehanetleri: Yerelliğin Toplumsal İnşası, Yael Navaro-Yaşın
5 İslami Moda, Jenny B. White

III Mücadele Mevzileri
6 İstanbullular ve Ötekiler
   Küreselcilik Çağında Orta Sınıf Olmanın Kültürel Kozmolojisi, Ayşe Öncü
7 Kültür Endüstrileri ve İstanbul'un Küreselleşmesi, Martin Stokes

IV Uzlaşma Mekanı
8 Enformel Konut Piyasasından Küresel Konut Piyasasına, Çağlar Keyder
9 Nerelisin Hemşerim?, Sema Erder
10 İki Semtin Hikâyesi, Çağlar Keyder

Sonuç, Çağlar Keyder
OKUMA PARÇASI

Giriş'ten, s. 31-38

Enformel Küreselleşme

İstanbul'un dönüşümü küresel kent modeli beklentileri açısından yetersiz olmuştur. Bölgesel rolü sınırlı kalmış, hizmetler alanındaki işlevi esas olarak ülkenin geri kalan bölümüne yönelmiştir. Bilgi teknolojisi yavaş gelişmiş, modern türden hizmetler anlamlı bir sermaye birikimine ya da istihdam artışına yol açacak bir öncü sektör haline gelmemiştir. Ama öte yandan kent son derece canlı gelişmektedir: vitrinlerdeki lüks mallar, ofis binaları ve üst düzey konut alanları, sokaklarda teşhir edilen gösteriş tüketimi; bütün bunlar yalnızca Türkiye ekonomisinin iç büyümesi tarafından körükleniyor olamaz. Bu çelişkinin açıklaması, ulusaşırı maddi akışların, küresel kent literatüründe öngörülmemiş, politik ortamın belirsizlikleri tarafından biçimlendirilmiş, farklı, enformel, geçici türden bir yoğunlaşmasında yatıyor. Bu alternatif küreselleşmenin iki boyutu var. İlki "yasadışı" akışlarla ilgili: İstanbul kara para akla...

Devamını görmek için bkz.
 


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2020. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova