Yabancı Bir Baba
Arjantinli yazar Eduardo Berti’nin otobiyografik öğeler de taşıyan romanı, yaklaşık yüz yıl arayla iki farklı zamanda ilerliyor. Göçmenlik, aile sırları, geçmişle hesaplaşma gibi kadim olduğu kadar günümüzde de yakıcılığını sürdüren meseleleri var. Karmaşık olay örgüsünde hiçbir ayrıntı tesadüfi veya rasgele değil.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Eduardo Berti hakkında
Radyo Benjamin
Walter Benjamin gibi bir düşünürün karşısına radyoda program yapma, çocuklara, gençlere ve yetişkinlere ulaşma imkânı çıksaydı ne tür programlar yapardı? Böyle bir dinleyici kitlesine nelerden söz ederdi? Ve belki daha da önemlisi, söyleyeceklerini nasıl söylerdi? Benjamin, 1929-1933 arasında Frankfurt ve Berlin radyolarında 80’i aşkın yayın yaptı. Bu programlarda sunduğu metinlerin önemli bir kısmının yer aldığı derlemede, eşitlikçi bir pedagoji anlayışıyla kaleme alınmış çok sayıda deneme, öykü ve radyo oyununun yanı sıra düşünürün yetişkinler için yaptığı programlarda sunduğu çeşitli edebiyat eleştirisi metinleri ve radyo hakkında yazdığı kimi yazılar da yer alıyor.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Walter Benjamin hakkında
Bitkilerin Bildikleri
Bu kitapta biyolog Daniel Chamovitz bitkilerin dünyayı nasıl deneyimlediklerini inceliyor. Charles Darwin ve çağdaşlarından günümüz biliminsanlarına kadar birçok yaratıcı zihnin tasarladığı deneyler ışığında, bitkilerin görme, koklama, duyma, dokunma duyuları aracılığıyla neleri "bildiklerini" anlatıyor. Çeşitli kimyasallar sayesinde nasıl birbirleriyle "haberleştiklerini", aşağıyla yukarıyı nasıl ayırt ettiklerini, dokunmaya nasıl tepki verdiklerini, neler "hatırladıklarını" ve çevrelerinin nasıl "farkında olduklarını" açıklıyor. Böylece bitkilerin pek az bildiğimiz zengin dünyasını tanımamıza ve dünyaya onların “gözlerinden bakmamıza” imkân tanıyor.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Daniel Chamovitz hakkında
Kültür Denen Şey
Kültür denen şey, neyi nasıl yediğimizden hangi programları izlediğimize, hangi yazarı okuyup nasıl müzikleri dinlediğimize, hangi fikirleri benimseyip kimlere karşı durduğumuza kadar gündelik hayatın her alanını kapsayan dinamik, çetrefilli bir olgu. Antropoloji disiplininin de odağında olan “kültür” kavramı yıllar içinde dönüştü, çeşitlendi, zenginleşti. Kültür Denen Şey, antropolojinin bu zenginliğinin ve derinleşmesinin bir yansıması. Hem dünyada hem Türkiye’de yapılan araştırmalar ışığında antropolojinin araştırma gündemlerinin bir haritasını veriyor elimize. Bu harita sayesinde devlet, bürokrasi, tarım, köylülük, ekonomi, kent, çalışma, cinsiyet, din, etnisite, spor, dil, medya, hukuk, göç, cinsellik, çevre ve duygulanım gibi çok geniş bir alanda insana ve kültüre bakışımızın yakın zamanlarda nasıl büyük bir değişime uğradığını görebiliyoruz.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Ayfer Bartu Candan hakkında
Cenk Özbay hakkında
Diğer yeni kitaplar...
Nuri Bilge Ceylan Sineması
Nuri Bilge Ceylan, sinemaseverler kadar eleştirmenlerin de övgüsünü alan filmleriyle uluslararası ba ..
 
Freud - Spinoza Mektuplaşması 1676-1938
Spinoza Freud’u okusaydı hangi kavramları benimser, hangilerini eleştirirdi? “Bilinçdışı”, “ölüm dür ..
 
Ailenin Karanlık Yüzü: Ensest
Ensest saldırı, çocuğa cinsel istismarın özel bir şeklidir ve ağır ceza gerektiren bir suçtur. Enses ..
 
Yılanlar, Gündoğumları
ve Shakespeare
"Bu kitap, çok uzun bir zaman önce Afrika savanlarında kendilerine yaşayacak yer seçen, yiyecek ve g ..
 
Lao Tzu: Tao Te Ching
"Tao Te Ching'i yöneticiler için elkitabı olarak gören akademik çeviriler, Taocu 'bilge'nin ..
 
Tüm yeni kitaplar için
SONBAHAR 2018 YAYIN PROGRAMI:

Her yıl olduğu gibi temmuz, ağustos aylarında yeni kitap yayımlamadık. Yeni sezona Metis Bilim dizisinde Daniel Chamovitz'in Bitkilerin Bildikleri kitabıyla başlıyoruz. Sırada Radyo Benjamin var. Walter Benjamin Metis Yayınları’nın genel fikriyatının çerçevesini çizen başlıca yazarlardan biri. Ancak bu kitabının diğerlerinden farklı bir özelliği var: Benjamin’in iki dünya savaşı arasında, hızla faşizme doğru giden Almanya’da yaptığı radyo yayınlarını bir araya getiriyor. Eleştirel düşünce popüler bir mecrada nasıl ses veriyor; tam da bu nedenle ilgimizi çekti bu kitap.

Sonbahar sezonunda yayımlanacak diğer kitaplar, Metis Edebiyat’ta Arjantinli yazar Eduardo Berti'den Yabancı Bir Baba, Metis Diyaloglar’da Eric Hazan’ın Jacques Ranciere ile yaptığı söyleşinin kitabı Nasıl Bir Zamanda Yaşıyoruz?, hepsi de daha önce Metis’ten kitaplarını okuduğunuz yazarların yeni kitapları, Karatani’den Isonomi ve Felsefenin Kökenleri, Byung-Chul Han'dan Zamanın Kokusu, Alenka Zupancic'den Cinsellik Nedir?

Jacques Derrida, Türkçeye çevrilmesi en zor filozoflardan biri. Hazırlamakta olduğumuz Yazı ve Fark kitabıyla bu zorluğu aşmayı umuyoruz. Çok yakında…

Bir de John Berger’ın Türkçede daha önce yayımlanmış kitabı, Avrupa’daki göçmen işçilerin hayatını konu alan, arkadaşı fotoğrafçı Jean Mohr ile birlikte hazırladığı foto-röportajı Yedinci Adam var programda. Berger uslubunun çok tipik bir örneği olan bu kitap, Görme Biçimleri’nin sanat formları için yaptığını, göçmenlik ve işçi sınıfı için yapıyor. Fotoğraflar 70’li yıllara ait olduğu ve önceki edisyonlarda hayli kötü basıldığı için, görsellerin üzerinde çalışıp daha okunaklı fotoğraflar elde ederek yeni bir edisyon hazırladık. 1975 tarihli bu kitap eski mi? Keşke eskimiş olsaydı– ama maalesef değil. Kapitalizm ve göçmen işçilik hâlâ günümüzün en canalıcı sorunlarından biri.
AYIN ARMAĞAN KİTABIAYIN ARMAĞAN KİTABI
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fransa'ya göç etmiş Japon bir ailenin tam bir Fransız gibi yetiştirilmiş kızı Keiko ile, kusursuz Japonca bilen, sarışın, mavi gözlü sevgilisi Pierre üniversite bursuyla Japonya'ya giderler. Kendini adeta evinde hisseden Pierre'in aksine Keiko tuhaf bir hastalığa tutulur burada: Gizlenmiş, üstü örtülmüş, bastırılmış acıların eline geçer sanki yavaş yavaş ve evinin taraçasında kurmaya başladığı taş bahçesi ile Pierre'den gitgide uzaklaştığı bir dünyanın peşine düşer...
Bebek Töreni
1. Basım
Liste Fiyatı: 16.50 TL yerine armağan
HAFTANIN ÖNERİSİHAFTANIN ÖNERİSİ
İki Kültürü Aşmak bu ayrımın tarihselliğini araştırıyor. Kitabın temel tezi, modern dünya sistemini önceleyen insan yaşamında böyle iki farklı bilgi biçiminin varolmadığı, bugün "disiplin" diye adlandırdığımız kutucukların, asıl olarak on dokuzuncu yüzyılda yaratıldıklarıdır. Dikkatli okurlarımız bu temayı Sosyal Bilimleri Açın raporundan hatırlayacaklar: Orada bir problem olarak tarif edilen ve sorgulanan konu, bir araştırma projesine dönüştürülmüş ve birçok yazarın katkılarıyla kapsamlı ve zevkle okunacak, eleştirel bir bilim tarihi çıkmış ortaya.
İki Kültürü Aşmak
Liste Fiyatı: 36.00 TL yerine
23.40 TL
Küçük Filozoflar dizisi için bakınız.
Hissedilen Zaman
Öznel zaman nedir? Zaman duygumuz nasıl oluşur? Zaman neden bazen yavaş bazen de hızlı geçiyormuş gibi gelir? Wittmann, okurlara biraz yavaşlayıp hayatı daha sakin bir şekilde, mevcut ânın farkına vararak yaşamanın, böylece daha tatminkâr bir hayata ulaşmanın ipuçlarını da sunuyor.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Marc Wittmann hakkında
Portreler
Berger’ın hayat boyu sanat ve sanatçılar üzerine kaleme aldığı yazılarını iki ciltte topluyoruz: İlki Portreler. Mağara resimlerinden günümüze kronolojik bir sırayla sunulan kitap, yazarın kelimelerle çizdiği sanatçı portreleri. Aynı zamanda Berger’ın alternatif sanat tarihi olarak da okunabilir. İkinci cildi ise Manzaralar adıyla yayımlayacağız.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
John Berger hakkında
Tekrar basımlar...
 


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2018. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova