Kat
Bugün muhafazakârlığın şiddetinden, vaazlarından ve dayatmalarından farklı, içinde yaşadığımız gezegeni esas alıp insanın ne olduğunu yeniden sorgulayan bir etiğe ihtiyacımız var. Seyrettiğimiz filmlere sosyal kuramın terimleriyle kafa yormaya da öyle. Umut Tümay Arslan'ın yeni kitabı Kat işte buna girişiyor.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Umut Tümay Arslan hakkında
Hormonların Gücü
Hormonlar nasıl keşfedildi? Bu keşif tıp tarihi için neden bir dönüm noktasıydı? Öncesinde hormon bozuklukları olan insanlar neler yaşıyordu? Hormonları kontrol ederek bedenlerimize hükmetme çabalarımız ne gibi zaferler ve hüsranlarla sonuçlandı? Cinsiyet hormonları hakkında öğrendiklerimiz, cinsel kimliklerimize dair görüşlerimizi nasıl değiştirdi? Son araştırmalar ileri yaştaki erkek ve kadınların rağbet ettiği hormon takviye ve tedavileri hakkında ne diyor? Tıp yazarı Randi Hutter Epstein bu kitapta, ergenlikten cinselliğe, metabolizmadan davranışlara, ruh hallerinden uykuya ve bağışıklık sistemine kadar hayatımızın birçok kritik veçhesini yöneten hormonların tarihini inceliyor.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Randi Hutter Epstein hakkında
Yazı ve Fark
Modern düşüncenin klasiklerinden biri olarak, okumaya ve yazmaya odaklanmış bir kitap bu. Okumanın yazmak, yani "zeyil" yapmak olduğunu kabul eden Jacques Derrida’nın 1959-1966 arasındaki özgün okumalarından oluşuyor: Rousset, Foucault ve Descartes, Jabès, Levinas, Artaud, Freud, Bataille ve Lévi-Strauss hakkındaki denemelerinden. Felsefe ve sosyal bilimlerle ilgilenen okurlarımızın yanı sıra edebiyat ve genel olarak yazı veya yazmak üstüne düşünenlerin de ilgisini çekeceğine inanıyoruz.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Jacques Derrida hakkında
Hafıza Sanatı
İnterneti, arama motorlarını, dijital kitabı, hatta basılı kitapları unutun. Antik zamanlara kadar geri gidip bunların hiçbirinin olmadığı bir dünya hayal edin. İşte o dünyada insan hafızası bir sanat, bir teknik olarak algılanıyordu; kuvvetli ve eğitimli bir hafıza insan faaliyetleri için yaşamsal öneme sahipti. Antik Yunan’da icat edilen hafıza sanatı önce Roma’ya aktarıldı, oradan Avrupa geleneğine yerleşti. Bu sanat yer ve imgeleri hafızaya nakşetme yoluyla ezberlemeyi amaçlıyordu; bilginin –özellikle de dinsel dogmanın– aktarılmasında, ezberletilmesinde, yaygınlaştırılmasında ve hatırlatılmasında eşsiz bir yere sahipti. İnsan zihninde yerlerin ve imgelerin düzenlenişi, hemen her zaman insan ruhunun bütünlüğünü doğrudan etkiliyordu.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Frances A. Yates hakkında
Top Sende
Top Sende, John Berger ile oğlu Yves Berger'in sanat hakkındaki yazışmalarını bir araya getiriyor.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
John Berger hakkında
Yves Berger hakkında
Diğer yeni kitaplar...
Parçalanma
"Sabahtan öğlene kadar ‘insan bir girdaptır, insan bir girdaptır,’ diye tekrarlayıp durdum. Daha iyi ..
 
Benim Durumumdaki Erkekler
2019 Unified Language Prize

Parçalanan bir hayatın acımasız ama şefkat dolu ..
 
Ölümcül Yakınlıklar
Yaşadığımız dünyada bitki ve hayvanlar dışında bir canlı grubu var ki, gözle görülemeyecek kadar küç ..
 
Trajik Hissiyat
Ütopik Siyaset
"Hakikatin çölünde yaşamakla başa çıkamadığımız, giderek hakikat sonrasının nihilizminde kaybolduğum ..
 
Eros'un Istırabı
Düşünme ancak Eros'la artırılabilir. Düşünebilmek için bir dost, bir âşık olmuş olmak gerekir. Eros ..
 
Tüm yeni kitaplar için

KIŞ 2020 YAYIN PROGRAMI:

Yeni yıla, Jacques Lacan'ın daha önce on birincisini (Psikanalizin Dört Temel Kavramı) yayımladığımız seminerlerinin yirmincisi olan Yine / Hâlâ kitabıyla başladık. Devam eden haftalarda, Per Petterson'un yeni romanı Benim Durumumdaki Erkekler, John Berger'ın oğlu Yves Berger ile sanat ve hayat üzerine yazışmalarını içeren Top Sende, Emine Erdoğan ve Nehir Gündoğdu'nun hazırladıkları Türkiye'de Feminist Yöntem derlemesi, Jacques Derrida'dan Yazı ve Fark, Murathan Mungan'ın türler ötesi yeni yapıtı Hamamname, E.M. Cioran'dan Parçalanma, James Bridle'dan Yeni Karanlık Çağ raflardaki yerini alacak.
AYIN ARMAĞANI KİTABIAYIN ARMAĞANI KİTABI
Murathan Mungan'ın son şiir kitabı Çağ Geçitleri bu ayın armağan kitabı.
Çağ Geçitleri
2. Basım
Liste Fiyatı: 18.50 TL yerine armağan
HAFTANIN ÖNERİSİHAFTANIN ÖNERİSİ
İktisatçı Frédéric Lordon, kapitalizm eleştirisinin en canalıcı sorusunu tekrar soruyor: Ücretli emekçiler, her şeye rağmen, neden kapitalizme boyun eğiyorlar, neden başkalarının "efendi-arzusuna" tabi oluyorlar? Klasik "tahakküm" ve "rıza" yanıtlarını tatmin edici bulmayan yazar, açıklama olarak, Marksist siyasal iktisat ile Spinozacı "duygu antropolojisini" birleştirerek oluşturduğu etki gücü yüksek alaşımı öneriyor.
Kapitalizm, Arzu ve Kölelik
Liste Fiyatı: 26.00 TL yerine
15.60 TL
MALLORYON DİZİSİ ÖZEL İNDİRİMDEMALLORYON DİZİSİ ÖZEL İNDİRİMDE
Malloryon dizisinin 5 kitabını topluca almak isteyenler için bir kutuda topladık: Batının Muhafızları, Murgoların Kralı, Karanda’nın İfrit Beyi, Darshiva Büyücüsü, Kell Kâhinesi.
Diğer kampanyalar için
Küçük Filozoflar dizisi için bakınız.
Aşk İçin İstediğimiz Başka Hayvanlar
Aşk İçin İstediğimiz Başka Hayvanlar Defne Sandalcı’nın uzun bir aradan sonra gelen ikinci kitabı. Şöyle tarif edilebilir: Kalma, bekleme, hatırlama, anlama, tespit etme, kayda geçme, isyan etme.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Defne Sandalcı hakkında
Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye’de Korporatizm
Türk siyasal düşüncesinin, hatta diyebiliriz ki Türk kamu felsefesinin temel eğilimi korporatizmdir. İster dayanışmacı ister faşist alt türleriyle olsun, bu eğilimin temel özelliği kapitalizme antiliberal bir teorik-ahlaki rasyonel sağlamaya çalışması ve Marksizm ile sosyalizme karşı olmasıdır.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Taha Parla hakkında
Türkiye'de Feminist Yöntem
Feminist yöntem diye bir şeyden söz etmek mümkün müdür? Söylenegeldiği gibi feminist araştırma sadece “kadınlar tarafından, kadınlar hakkında, kadınlar için, kadınlarla birlikte” mi yapılır, yapılmalıdır? Peki, “Batılı” bağlamlarda üretilmiş kavram ve tartışmalar Türkiye’de yapılan feminist araştırmalar için gerekli ve yeterli çerçeveyi sağlayabilir mi?
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Emine Erdoğan hakkında
Nehir Gündoğdu hakkında
Tekrar basımlar...
 


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2020. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova