İzonomi ve Felsefenin Kökenleri
Antik Yunan’ın en önemli merkezlerinden biri olan Atina genellikle felsefenin ve demokrasinin beşiği olarak görülür. Karatani ise bu yaygın görüşü sorgulayarak yeni bir çıkış noktası işaret ediyor: İyonya. Karatani’ye göre Atina’daki sistem günümüz demokrasisinin öncülü olmakla birlikte, aslında İyonya’daki daha eşitlikçi bir sistemin yani izonominin "yozlaşmış" biçimiydi. Atina’daki demokrasi sınıf ayrılıklarını ve köleliği engellemezken, insanların hareket özgürlüğüne sahip olduğu İyonya’daki izonomi gerçek bir ekonomik ve siyasi eşitlik sunuyordu. Karatani, Pythagoras’tan Herakleitos’a, Parmenides’ten Sokrates’e birçok filozofa bu ışıkta bakarak onların İyonya doğa felsefesi ve etiğiyle olan bağlarını inceliyor. Felsefe tarihine ve antikçağa dair klişeleri yıkmasının yanı sıra, okuru kendi çağımıza farklı bir eleştirel perspektiften bakmaya da davet ediyor.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Kojin Karatani hakkında
Zamanın Kokusu
Şeffaflık Toplumu ve Şiddetin Topolojisi’nden sonra Byung-Chul Han’dan yeni bir kitap: İçinde yaşadığımız zamanı "kokusuz bir zaman” olarak görüyor Han. Yaşam bir sürem tesis eden düzenleyici yapılarda veya koordinatlarda yerleşik değil artık. İnsanların özdeşleştiği şeyler de devamsız ve geçici. Dolayısıyla, insan da radikal bir kalımsızlıktan mustarip. Yaşamın atomlaşmasına, atomlaşmış kimlikler eşlik ediyor. İnsanın elinde kendinden, küçük bir Benlikten başka bir şey yok. Zamanın Kokusu, bu zamansal bozulmanın tarihsel ve sistematik nedenlerini inceliyor. Bir yandan da bu durumu iyileştirmenin imkânları üzerine düşünüyor.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Byung-Chul Han hakkında
Cinsellik Nedir?
Okuyacağınız sayfalar iki önemli boyutu olan bir kanının ürünü: Bunlardan ilki, psikanalizde cinselliğin her şeyden önce gerçekliğe ait süreğen bir çelişkinin ifadesini oluşturan bir kavram olduğu. Diğeri ise bu çelişkinin ikincil bir düzey (çoktan tesis olmuş kendilikler/ varlıklar arasındaki bir çelişki) biçiminde sınırlanması veya indirgenmesinin mümkün olmadığı, aksine –bir çelişki olarak– bu kendiliklerin yapılandırılışına, varlıklarına müdahil olduğu. İşte tam bu manada cinsellik ontolojik açıdan önemlidir: nihai bir gerçeklik olarak değil, gerçekliğe ait bünyevi bir sapma ya da engel vasfıyla.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Alenka Zupancic hakkında
Bitkilerin Bildikleri
Bu kitapta biyolog Daniel Chamovitz bitkilerin dünyayı nasıl deneyimlediklerini inceliyor. Charles Darwin ve çağdaşlarından günümüz biliminsanlarına kadar birçok yaratıcı zihnin tasarladığı deneyler ışığında, bitkilerin görme, koklama, duyma, dokunma duyuları aracılığıyla neleri "bildiklerini" anlatıyor. Çeşitli kimyasallar sayesinde nasıl birbirleriyle "haberleştiklerini", aşağıyla yukarıyı nasıl ayırt ettiklerini, dokunmaya nasıl tepki verdiklerini, neler "hatırladıklarını" ve çevrelerinin nasıl "farkında olduklarını" açıklıyor. Böylece bitkilerin pek az bildiğimiz zengin dünyasını tanımamıza ve dünyaya onların “gözlerinden bakmamıza” imkân tanıyor.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Daniel Chamovitz hakkında
Diğer yeni kitaplar...
Portreler
"Bir müzede ya da galeride sergilenen sanat eserini seyrettikten sonra, yaratıldığı atölyeye girmeye ..
 
Kültür Denen Şey
Kültür denen şey, neyi nasıl yediğimizden hangi programları izlediğimize, hangi yazarı okuyup nasıl ..
 
Nuri Bilge Ceylan Sineması
Nuri Bilge Ceylan, sinemaseverler kadar eleştirmenlerin de övgüsünü alan filmleriyle uluslararası ba ..
 
Freud - Spinoza Mektuplaşması 1676-1938
Spinoza Freud’u okusaydı hangi kavramları benimser, hangilerini eleştirirdi? “Bilinçdışı”, “ölüm dür ..
 
Ailenin Karanlık Yüzü: Ensest
Ensest saldırı, çocuğa cinsel istismarın özel bir şeklidir ve ağır ceza gerektiren bir suçtur. Enses ..
 
Tüm yeni kitaplar için
SONBAHAR 2018 YAYIN PROGRAMI:

Her yıl olduğu gibi temmuz, ağustos aylarında yeni kitap yayımlamadık. Yeni sezona Metis Bilim dizisinde Daniel Chamovitz'in Bitkilerin Bildikleri kitabıyla başlıyoruz. Sırada Radyo Benjamin var. Walter Benjamin Metis Yayınları’nın genel fikriyatının çerçevesini çizen başlıca yazarlardan biri. Ancak bu kitabının diğerlerinden farklı bir özelliği var: Benjamin’in iki dünya savaşı arasında, hızla faşizme doğru giden Almanya’da yaptığı radyo yayınlarını bir araya getiriyor. Eleştirel düşünce popüler bir mecrada nasıl ses veriyor; tam da bu nedenle ilgimizi çekti bu kitap.

Sonbahar sezonunda yayımlanacak diğer kitaplar, Metis Edebiyat’ta Arjantinli yazar Eduardo Berti'den Yabancı Bir Baba, Metis Diyaloglar’da Eric Hazan’ın Jacques Ranciere ile yaptığı söyleşinin kitabı Nasıl Bir Zamanda Yaşıyoruz?, hepsi de daha önce Metis’ten kitaplarını okuduğunuz yazarların yeni kitapları, Karatani’den Isonomi ve Felsefenin Kökenleri, Byung-Chul Han'dan Zamanın Kokusu, Alenka Zupancic'den Cinsellik Nedir?

Jacques Derrida, Türkçeye çevrilmesi en zor filozoflardan biri. Hazırlamakta olduğumuz Yazı ve Fark kitabıyla bu zorluğu aşmayı umuyoruz. Çok yakında…

Bir de John Berger’ın Türkçede daha önce yayımlanmış kitabı, Avrupa’daki göçmen işçilerin hayatını konu alan, arkadaşı fotoğrafçı Jean Mohr ile birlikte hazırladığı foto-röportajı Yedinci Adam var programda. Berger uslubunun çok tipik bir örneği olan bu kitap, Görme Biçimleri’nin sanat formları için yaptığını, göçmenlik ve işçi sınıfı için yapıyor. Fotoğraflar 70’li yıllara ait olduğu ve önceki edisyonlarda hayli kötü basıldığı için, görsellerin üzerinde çalışıp daha okunaklı fotoğraflar elde ederek yeni bir edisyon hazırladık. 1975 tarihli bu kitap eski mi? Keşke eskimiş olsaydı– ama maalesef değil. Kapitalizm ve göçmen işçilik hâlâ günümüzün en canalıcı sorunlarından biri.
AYIN ARMAĞAN KİTABIAYIN ARMAĞAN KİTABI
Attac gibi muhalif hareketler Avrupa'nın demokratik zaaflarını, cinsiyetçi alışkanlıklarını, çevreye olan duyarsızlığını yakın takibe alıyor. Attac'ın hazırladığı bu kitapta, bugünkü Avrupa'ya gelinceye kadarki süreçlerin tarihçesini, yolun başındaki vaatlerle ara duraklardaki kaypak tavırların incelikli bir analizini, "sosyal" sıfatının gün geçtikçe acılaşarak yok oluşunun hikâyesini, "Nasıl bir Avrupa? Kimin Avrupası?" sorularına verilen yanıtları bulacaksınız.
HAFTANIN ÖNERİSİHAFTANIN ÖNERİSİ
Cortas'ın hikâyesinden görüyoruz ki bütün bu acıların ortasında insanlığa ve geleceğe olan umudunu yitirmeyen, halkların barış içinde bir arada yaşayabileceğine inanan, bu amaç uğruna canla başla mücadele eden insanlar da vardı. Ve yine bu hikâyeden görüyoruz ki hepimizin sevdiği bu dünya ancak böyle insanlar sayesinde daha sevilesi, daha yaşanası bir hale gelebilir.
O Sevdiğim Dünya
Liste Fiyatı: 27.50 TL yerine
17.88 TL
Küçük Filozoflar dizisi için bakınız.
Yabancı Bir Baba
Arjantinli yazar Eduardo Berti’nin otobiyografik öğeler de taşıyan romanı, yaklaşık yüz yıl arayla iki farklı zamanda ilerliyor. Göçmenlik, aile sırları, geçmişle hesaplaşma gibi kadim olduğu kadar günümüzde de yakıcılığını sürdüren meseleleri var. Karmaşık olay örgüsünde hiçbir ayrıntı tesadüfi veya rasgele değil.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Eduardo Berti hakkında
Radyo Benjamin
Benjamin, 1929-1933 arasında Frankfurt ve Berlin radyolarında 80’i aşkın yayın yaptı. Bu programlarda sunduğu metinlerin önemli bir kısmının yer aldığı derlemede, eşitlikçi bir pedagoji anlayışıyla kaleme alınmış çok sayıda deneme, öykü ve radyo oyununun yanı sıra düşünürün yetişkinler için yaptığı programlarda sunduğu çeşitli edebiyat eleştirisi metinleri ve radyo hakkında yazdığı kimi yazılar da yer alıyor.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Walter Benjamin hakkında
Tekrar basımlar...
 


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2018. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova