Psikopolitika
"Kendini özgür sanan performans öznesi aslında bir köledir. Efendisi olmaksızın kendini gönüllü olarak sömürmesi ölçüsünde mutlak köledir. Karşısında artık onu çalışmaya zorlayan bir efendi yoktur. Salt yaşamı mutlaklaştırarak çalışır." – Byung-Chul Han
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Byung-Chul Han hakkında
Milletin Mimarisi
Milletin Mimarisi Türkiye’nin son yirmi yıldaki dönüşümünü analiz ediyor. AKP iktidarının bir (yeniden) ulus inşası projesi olarak ele alınması gerektiğini öne süren Batuman, bu çerçevede ne tip mekânsal stratejilere başvurulduğuna ve hangi kentsel biçimlerin üretildiğine odaklanıyor; yapılı çevrenin toplumsalın kurucu unsurlarından biri olduğu öncülünden hareketle, siyasetin mekânsal inşasını ortaya koymaya girişiyor. Kentte yerleşik olan ve mekânsal biçim ve ölçeklerle tanımlanan talep, çelişki ve mücadeleleri anlamak için, mekânsal ile toplumsal arasındaki etkileşimleri dikkatle analiz ediyor.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Bülent Batuman hakkında
Gaflet
Gaflet kitabı, gaflet kelimesinin dalgınlıktan iğfale değin bütün katmanlarını araştıran, feminist değerler üzerinden edebi metinlerdeki türlü gaflet biçimlerinin altını çizmek isteyen bir yaklaşımla kuruldu. En kestirmeden söylersek, feminist ilkelerin edebiyat eleştirisi yöntemiyle yeniden hatırlatıldığı bir eleştiri kitabı bu. İnsan, hayvan ve yerkabuğundaki bütün varlıklara düzgüsel sınırlar çizen cinsiyetçi söylemin edebiyat yoluyla nasıl üretildiğini tartışan, zaman zaman söz konusu sınırları aşmak iddiasıyla ortaya çıkan bazı metinlerin aslında sınırı daha da kuvvetlendirdiğini fark eden, çoktan zamanı gelmiş müdahaleci bir hamle. Eleştiri dahil kimi edebiyat metinlerinin istemsizce de olsa incelikli bir yoldan eril zihniyete hizmet edebileceğini göstermek, uygarlığı sarmalayarak gündelikleşen eril reflekslerin üstüne ışık düşürmek istedik. Hem okuru hem yazarı düşündüreceğini umduğumuz kitabımız, eminim gelecekteki edebiyatı da dönüştürecektir. — Sema Kaygusuz
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Sema Kaygusuz hakkında
Deniz Gündoğan İbrişim hakkında
Kaybolan Bağlar
Kaybolan Bağlar, gazeteci yazar Johann Hari’nin kendisinin de uzun yıllar mücadele ettiği depresyonun altında yatan nedenleri ve olası çözümlerini bulmak üzere çıktığı yolculuğun hikâyesini anlatıyor. Şahsi olduğu kadar toplumsal da olan, deneyimler kadar bilimsel olgu ve araştırmalara da dayanan bu hikâye, mutsuzluğumuzu kanıksamak ve ilaçlar yoluyla bastırmaya çalışmak yerine daha kalıcı, daha sağaltıcı çözümlere yönelebileceğimizi gösteriyor.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Johann Hari hakkında
Diğer yeni kitaplar...
Sosyoloji Yazıları
Max Weber uzun süre Karl Marx’ın rakibi veya alternatifi olarak görüldü. Bunda da özellikle Protesta ..
 
Marx'ın Yasaları
Marx bir pozitivist miydi? Ya da kesin ve değişmez toplumsal yasaların varlığına inanan bir Aydınlan ..
 
Aramızdaki Ağaç
Sema Kaygusuz’un düzyazılarını bir araya getirdiği Aramızdaki Ağaç 21 yazıdan oluşuyor.
..
 
Bir Dava
"Anneme ne diyebilirim? Teselli edecek hangi sözcükleri? Bak, bir aradayız ya da bunlar ..
 
Dağınık Zihin
"Beynimiz inanılmaz bilgi işleme sistemlerine ve insanlığın tanıdığı en karmaşık yapıya sahiptir. Fa ..
 
Tüm yeni kitaplar için

SONBAHAR 2019 YAYIN PROGRAMI :

Her yıl olduğu gibi Temmuz, Ağustos aylarında yeni kitap yayımlamadık. Yeni sezona Sema Kaygusuz ve Deniz Gündoğan İbrişim'in hazırlayıp birçok yazarın katkı sağladığı Gaflet kitabıyla başladık. Takip eden haftayıysa Bülent Batuman'ın kaleme aldığı Türkiye’de İslamcıların giriştiği ulus inşası serüvenini, başvurdukları mekânsal stratejileri ve ürettikleri kentsel biçimleri inceleyen Milletin Mimamirisi izledi. Sırada daha önce de okurlarımızın büyük bir ilgiyle takip ettiği Byung-Chul Han'ın Psikopolitika kitabı var. 20 Eylül Cuma günü kitapçılarda olacak.
AYIN ARMAĞAN KİTABIAYIN ARMAĞAN KİTABI
Nisan 1994'te Ruanda'da tarihin en büyük soykırımlarından biri yaşandı. İktidardaki Hutuların açıkça desteklediği aşırılıkçı Hutu milisleri, yaklaşık yüz gün içinde büyük çoğunluğunu Tutsilerin ve ılımlı Hutuların oluşturduğu toplam sekiz yüz bin kişiyi öldürdü. Başta Belçika ve Fransa olmak üzere Ruanda'yla uzun yıllar aktif olarak "ilgilenmiş" olan Batılı ülkeler katliama tam anlamıyla seyirci kaldı. İsviçreli yazar Lukas Bärfuss işte bu katliamın, daha çok da bu suç ortaklığının romanını yazıyor "Yüz Gün"de. 50 TL ve üzeri kitap alımlarınızda armağan.
Yüz Gün
1. Basım
Liste Fiyatı: 21.50 TL yerine armağan
HAFTANIN ÖNERİSİHAFTANIN ÖNERİSİ
Yirminci yüzyılın son on yılı, "Komünizmin çöküşü ve Liberalizmin zafer yılları" diye mi anılacak ileride? Immanuel Wallerstein, 1990'larda çökenin Liberalizmin ta kendisi olduğunu iddia ediyor. Fransız Devrimi'nden bu yana soldan sağa "Sosyalizm, Liberalizm, Muhafazakârlık" diye sıralanan üçlü ideolojik sistemin, aslında dünya çapında hâkim ve merkez ideoloji olan Liberalizmin üç görüntüsü olduğunu, bu sistemin "sol" kanadının çöküşüyle, dünya çapında bir bütün olarak meşruiyetini ve geçerliliğini yitirdiğini söylüyor.
Liberalizmden Sonra
Liste Fiyatı: 31.00 TL yerine
18.60 TL
MALLORYON DİZİSİ ÖZEL İNDİRİMDEMALLORYON DİZİSİ ÖZEL İNDİRİMDE
Malloryon dizisinin 5 kitabını topluca almak isteyenler için bir kutuda topladık: Batının Muhafızları, Murgoların Kralı, Karanda’nın İfrit Beyi, Darshiva Büyücüsü, Kell Kâhinesi.
Diğer kampanyalar için
Küçük Filozoflar dizisi için bakınız.
İki Cihan Âresinde
İki Cihan Âresinde, Osmanlı İmparatorluğu’nun doğuşuna dair özgün bir bakış açısı sunuyor. Cemal Kafadar bu kitabıyla, hem ortaçağ hem de modern tarih yazıcılığının kimi önkabullerini yeniden inceleme konusu yaparak, Anadolu ve Balkanlardaki iktidar mücadelesinde etnik, kabilevi, dilsel, dini ve siyasi aidiyetlerin nasıl karışmış ve yeniden düzenlenmiş olduğunu gösteriyor.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Cemal Kafadar hakkında
Sardalyanın Gizemi
Polonya asıllı Britanyalı yazar Stefan Themerson’ın hayatının son yıllarında kaleme aldığı Sardalyanın Gizemi, yazarının çokyönlülüğünü ve engin birikimini yansıtan sıradışı bir roman. Merak uyandıran olay örgüsüyle bir dedektif hikâyesini andıran ama derin felsefi diyaloglarıyla, hayata ve tarihe ayna tutan isabetli tespitleri ve toplumsal eleştirileriyle, Öklit’e pabucunu ters giydiren teoremleri ve ince mizahıyla, herhangi bir kategoriye sokulmayı reddeden bir roman.
Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve okuma parçası için
Stefan Themerson hakkında
Tekrar basımlar...
 


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2019. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova