Şerafettin Turan

Şehzade Bayezid Vakası, Osmanlı Hassa Mimarları, Venedikte Türk Ticaret Merkezi gibi olay ve kurumların gerçek boyutlarını ve işleyişlerini gösteren; Türkiye-İtalya ilişkilerini aydınlatarak, kapitülasyonların gerçek kökeninin Bizans dönemine dayandığını kanıtlayan Prof. Dr. Şerafettin Turan, Türk devrim tarihi alanında da çalışmalar yapmıştır.

Kitapları arasında, Kanuni Süleyman Dönemi Taht Kavgaları, İsmet İnönü Yaşamı, Dönemi ve Kişiliği ile Türk Kültür Tarihi dizisi sayılabilir.

Metis Yayınları'ndaki kitapları
Türkiye - İtalya İlişkileri, 1990
 


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2021. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova