Charles Taylor

Yirminci yüzyılın en önemli düşünürleri arasında yer alan Charles Malgrave Taylor, özellikle modernlik, kimlik oluşumu, çokkültürcülük ve sekülarizm tartışmalarına katkıda bulunmuş bir siyaset kuramcısıdır. Taylor, McGill Üniversitesi’nde gördüğü tarih eğitiminin ardından Oxford Üniversitesi’nde felsefe, siyaset ve ekonomi alanlarında yüksek lisans ve doktora yaptı. Oxford Üniversitesi’nde ve Montreal’deki McGill Üniversitesi’nde toplumsal ve siyasal kuram alanında yıllarca ders veren Taylor, halen Nortwestern Üniversitesi’nde ve McGill Üniversitesi’nde profesördür.

Taylor, modern bireyi ve modern hayatı şekillendiren kavrayışları açığa çıkarmaya yönelik düşünsel kazılara girişmekle yetinmeyip faaliyetlerini siyaset alanında da sürdürdü: 1960’ larda katıldığı demokratik sosyalist Yeni Demokrasi Partisi bünyesinde özellikle 1990’larda Kanada Federasyonunun parçalanmasını önlemek için büyük çaba sarf etti.

Taylor’ın günümüzün en önemli düşünürleri arasına girmesini sağlayan ve ününü felsefe çevrelerinin dışına taşıyan başyapıt niteliğindeki eseri Sources of Self (Benliğin Kaynakları, 1989), modern dünyada bireyin kimliğinin oluşumunu, felsefi dayanaklarını anlamaya adanmış bir çalışmadır. Hegel (1975), Hegel and Modern Society (Hegel ve Modern Toplum, 1979) gibi eserleriyle dünyanın sayılı Hegel yorumcuları arasına giren Taylor’ın diğer önemli eserleri şunlardır: The Malaise of Modernity (1991; Modernliğin Sıkıntıları, çev. Uğur Canbilen, Ayrıntı, 1995), Reconciling the Solitudes: Essays on Canadian Federalism and Nationalism (1993; Tek Başınalıkları Uzlaştırmak: Kanada Federalizmi ve Milliyetçiliği Üzerine Denemeler), Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition (1994; Çokkültürcülük: Tanınma Politikaları, haz. Cem Akaş, Amy Gutman, İstanbul: YKY, 2005), Philosophical Arguments (1995, Felsefi Argümanlar), A Catholic Modernity? (1999, Katolik Modernliği mi?)

Metis Yayınları'ndaki kitapları
Modern Toplumsal Tahayyüller, 2006
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X