ISBN13 978-605-316-052-6
13x19,5 cm, 208 s.
Yazar Hakkında
İçindekiler
Okuma Parçası
Liste fiyatı: 158.00 TL
İndirimli fiyatı: 126.40 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Engin Geçtan
Hayat
21. Basım
Liste Fiyatı: 148.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Jacques Bidet
Foucault'yu Marx'la Okumak
Özgün adı: Foucault avec Marx
Çeviri: Zehra Cunillera
Yayıma Hazırlayan: Savaş Kılıç
Kapak Tasarımı: Emine Bora
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Ekim 2016

Marx ile Foucault’nun düşüncelerinin birbirine zıt olduğu, bağdaşamayacağı kabul edilir. Foucault’nun bir dönem Marksizme yakın dursa da sonrasında onu sert biçimde eleştirdiği, düşüncesinin temel kavramlarını Marksizme alternatif olmak üzere geliştirdiği bilinir. Yine de bu iki düşüncenin iletişime sokulması büsbütün imkânsız mıdır? Değilse bu iletişimin koşulları nelerdir? Dahası, böyle bir ilişkiden eleştirel düşünce adına elimize ne geçecek? Jacques Bidet içinde yaşadığımız dünyayı daha iyi anlayabilmemiz için işte bu gibi soruların cevabını arıyor:

"Bu kitapta önerilen deney, Marx’ın ve Foucault’nun miraslarını melezleyerek işe koşmak. Zira ancak böyle bir birleşme ânı, böyle bir aşırı gerilim, söz konusu iki mirasın tüm potansiyellerini açığa çıkarıp her birine özgü hakikatleri sergileyebilir. En azından elinizdeki kitabın hipotezi bu olacak. Marx ve Foucault’nun, birtakım eklektik ayarlama ve uyarlamaların ötesinde, hangi şartlarda sıkı bir işbirliğine girebileceklerini saptamaya çalışacağım."

Jacques Bidet bizi güzel bir düşünce yolculuğuna çağırıyor.

İÇİNDEKİLER
Marx’ın ve Foucault’nun Alıntılanan Eserleri
ve Kullanılan Kısaltmalar

Giriş:
Marx ile Foucault’yu Neden ve
Nasıl Birleştirmeli?

Birinci Bölüm
Foucault/Marx İhtilafı:
Disiplin ve Yönetimsellik

1.1. Disiplin Toplumu/Sınıf Toplumu: Hapishanenin Doğuşu
1.1.1. Foucault’nun Keşfettiği Yeni Toplum Düzeni
1.1.2. Disiplinler ve Sınıf İlişkileri
1.1.3. Foucault/Marx Kıyaslama Tablosu

1.2. Sınıf  Devletine Karşı Sivil Toplum. 1977-79 Dersleri
1.2.1. Siyasal İktisadın Methiyesi mi Yoksa Eleştirisi mi?
1.2.2. Foucault’nun Büyük Anlatısı ve Neoliberalizm Meselesi
1.2.3. Foucaultcu Büyük Resim: Sivil Toplum
ve Yönetme Sanatları

İkinci Bölüm
Mülkiyet İktidarı ve Bilgi İktidarı

2.1. Foucault Marx’ın Gri Alanda Bıraktığı “Kutbu” İrdeler
2.1.1. Foucault Mülkiyet İktidarının Yanında Bir Bilgi İktidarı
Ayırt Eder
2.1.2. Marx’ın Kuramında Niçin Bir “Kutup” Eksik?

2.2. “Yetkin(ler)-Yöneticiler”in Bilgi İktidarının
Kuramcısı Foucault
2.2.1. “Hakikatin Tarihi”: Doğru, Haklı, Sahici
2.2.2. Yönetimin Hakikatleri
2.2.3. Marx’in Projesini Foucault’yu içine Alacak Şekilde
Yeniden Temellendirmek

2.3. Yetkinlerin Eleştirel Tarihçisi Olarak Foucault
2.3.1. Modern “Biyopolitika”nın Tarihsel Koşulları
2.3.2. Foucault’nun Bilgi iktidarı Eleştirisi: Bir Siyaset

Üçüncü Bölüm
Marx’ın Yapısalcılığı ve Foucault’nun Nominalizmi

3.1. İktidarın Mikro Bağıntıları ve Sınıfın Makro İlişkileri
3.1.1. Foucault’nun iktidar Kavramı ve Marx’in Sınıf Kavramı
3.1.2. Sınıfın Mikro-Makrolojik Eklemlenişi
3.1.3. Devletin Mikro-Makro Eklemlenmesi

3.2. İktidar Dispozitifleri versus Sınıf Yapıları
3.2.1. Foucault: “iktidar Dispozitifleri” Bağlamında Stratejiler
3.2.2. Marx: “Sınıf Yapıları” Bağlamında Stratejiler

3.3. Marx’ta ve Foucault’da Eksiklik ve İsabetlilik
3.3.1. Sınıf, Cinsiyet, Irk: Foucaultcu Bir Üçlü müdür?
3.3.2. Savaş: “Toplumun Aynştıncısı”
3.3.3. “Yapı”veya “Sistem”: Foucault, Habermas ve Diğerleri

Dördüncü Bölüm
Marx’ın “Kapitalizmi” ve Foucault’nun “Liberalizmi”

4.1. “Kapitalizm”in Tarihsel Üretkenliği
4.1.1. Kapitalizmin Siyasal Çelişkisi
4.1.2. Kapitalizmin Üretim / Üretken Çelişkisi

4.2. “Liberalizm”in Tarihsel Üretkenliği
4.2.1. Yararlılık-Uysallık Üreticisi Olarak “Disiplin”
4.2.2. Özgürlük-Yararlılık Üreticisi Olarak Liberalizm
4.2.3. Yönetenler ile Yönetilenler Arasındaki
Bağıntı Olarak Liberalizm
4.2.4. Özyönetim versus “Yönetimsellik” mi?

Sonuç Yerine: Aşağıdan Bir Strateji

Marx’ın Stratejileri
Foucault’nun Stratejileri
Kışkırtma ve Çağrı
Strateji ve Hegemonya
Aşağıdan Stratejinin Dağınık Düzeni

Kaynakça
OKUMA PARÇASI

Giriş: Marx ile Foucault’yu Neden ve Nasıl Birleştirmeli?, s. 15-18

Kapitalist küreselleşme Marx tarafından gözlemlenmiş olan eğilime uygun bir sona doğru gidiyor: Mallar ve hizmetler, bilgi ürünleri, “işgücü”nün kendisi ve doğaya ait her türden şey yaygın biçimde metalaşıyor. Teşhisin bu şekilde doğrulanması Marx’in bazı müritlerinin koltuklarını kabartabilir. Ancak, kapitalizmin bizzat gelişiminden doğması icap eden devrimler pek gerçekleşmedi. Üstelik sahneye çıkan “yeni insan” da o beklenen özgürleşmiş üretici değil, her yandan normlarla kuşatılıp denetim altına alınmış ve neoliberal iktidara tabi kılınmış bir özne oldu. Eleştirinin öncü gücü olarak, bu sonucu sezen Foucault, Marx’tan nöbeti devraldı. Ama olumsuz anlamda, yenilginin tanığı olarak.

Geleceğin hiç de o kadar net biçimde önceden çizilmediğini düşünebiliriz. Bu kitapta önerilen deney, Marx’ın ve Foucault’nun miraslarını melezleyerek işe koşmak. Zira ancak böyle bir birleşme ânı, böyle bir ...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X