ISBN13 978-605-316-109-7
13x19,5 cm, 208 s.
İçindekiler
Okuma Parçası
BASKISI YOK
BASILACAK
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Bengi Akbulut, Fikret Adaman, Umut Kocagöz
Herkesin Herkes İçin
Müşterekler Üzerine Eleştirel Bir Antoloji
1. Basım
Liste Fiyatı: 232.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Hazırlayanlar: Devrim Sezer, Nazile Kalaycı
Siyasalın Peşinde
Dünyaya Tragedyalarla Bakmak
Yayıma Hazırlayan: Savaş Kılıç
Kapak Tasarımı: Semih Sökmen
Katkıda Bulunan: Serdar Tekin, Ünsal Doğan Başkır
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Kasım 2017

Klasik tragedyalar siyaset felsefesi ve psikanalizde sık sık yorum konusu olmuştur. Bu zengin metinlerden bazıları (Persler, Troyalı Kadınlar, Antigone, Oresteia, Eumenidler ve Yakarıcılar) burada ilk defa telif yazılarda, düşünce tarihiyle diyalog içinde ele alınıyor. Kitap kronolojik olarak uzak görünen ama içerdiği olaylarla gayet yakın duran bir geçmişe ait bu metinlerle çiftyönlü bir ilişki kurma amacını güdüyor: Bir yandan siyaset felsefesindeki tartışmaları ve günümüz problemlerini klasik tragedyaların ışığında irdelemek istiyor, bir yandan da çağdaş tartışmalardan hareketle tragedyaları yeniden yorumlamak.

Yas, kolektif bellek, adalet, bağışlama, yurttaşlık ve toplumsal cinsiyet gibi konular üstüne düşünen herkesin ilgiyle okuyacağına inanıyoruz.

İÇİNDEKİLER
Devrim Sezer ve Nazile Kalaycı
Giriş: Klasik Tragedyalar,
Çağdaş Sorular

Devrim Sezer
Başkalarının Acısına Bakmak:
Persler ve Troyalı Kadınlar’da
Demokratik Eleştiri ve Kozmopolit Bellek

Serdar Tekin
Adalet, Pratik Akıl, Eylem: Antigone

Ünsal Doğan Başkır
Muğlaklığın Sınırında:
Oresteia’da Hukuk, Şiddet, Adalet

Nazile Kalaycı
Klasik Tragedyalarda "Yakışıksız Ölüm",
Yas ve Tanıklık Sorunu
Antigone, Eumenidler, Yakarıcılar,
Troyalı Kadınlar

Katkıda Bulunanlar
OKUMA PARÇASI

Devrim Sezer ve Nazile Kalaycı

Giriş: Klasik Tragedyalar, Çağdaş Sorular, s. 9-13

Bu kitabı klasik tragedyaları siyaset felsefesindeki tartışmalar ve çağdaş sorular eşliğinde ele almak üzere tasarladık. Ebedi ile şimdiye ait olanı, evrensel ile tekili bir kalemde tartışmaya olanak sağlayan Antik Yunan tragedyası, yalnızca polis’in zihniyet dünyasını veya Atina demokrasisini anlamak için değil, modernliğin sosyal ve siyasal açmazlarını saptamak amacıyla da tekrar tekrar dönülen önemli bir yazınsal kaynaktır. Batı’nın düşünsel serüveninin başlangıç ânında yazılmış olan tragedyalar, siyasetin temel meselelerini etkileyici bir durulukla ortaya koyan ve bu meseleleri MÖ 5. yüzyıl Atinası’nın kamusal mekânlarından biri olan tiyatro sahnesine taşıyan metinlerdir. Bu başlangıcın “bütün düşünce tarihi boyunca hiç bitmeyen modülasyonlar içinde işitilen ana akort”lardan biri olageldiğini söyleyebiliriz. [1] Heidegger düşünce tar...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X