ISBN13 978-605-316-165-3
13,5x21,5 cm, 424 s.
Yazar Hakkında
İçindekiler
Okuma Parçası
Liste fiyatı: 295.00 TL
İndirimli fiyatı: 236.00 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
Max Weber diğer kitapları
Sosyoloji Yazıları (Deniz Yayınları), 0
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Andrey Platonov
Muhteşem Vahşi Dünya
3. Basım
Liste Fiyatı: 140.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Max Weber
Sosyoloji Yazıları
Hazırlayanlar: Hans H. Gerth, C. Wright Mills
Özgün adı: From Max Weber: Essays in Sociology
Çeviri: Taha Parla
Yayıma Hazırlayan: Savaş Kılıç
Kapak Tasarımı: Emine Bora, Semih Sökmen
Hazırlayan İsim: Hans H. Gerth, C. Wright Mills
Kitabın Baskıları:
Metis Yayınları'nda 1. Basım: Nisan 2019
2. Basım: Temmuz 2021

Max Weber uzun süre Karl Marx’ın rakibi veya alternatifi olarak görüldü. Bunda da özellikle Protestan ahlakı hakkındaki çalışması etkili oldu. Kısa sayılabilecek ömrüne çok sayıda eser sığdırmış Weber, bu seçkide yer alan yazılarıyla olduğu gibi daha geniş bir perspektiften ele alındığında, karşılaştırmalı dinler tarihi, çilecilik, rasyonelleşme ve dünyanın büyüsünün bozulması, disiplin ve iktidar gibi önemli kavramlar üzerinde tarihsel ve eşzamanlı çalışmalar yapmış öncü bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Yazıları modern hayatın sosyolojisinin yanı sıra felsefi bir antropolojiye de açılma imkânı sunuyor.

Sosyoloji, felsefe ve siyasetle ilgilenen okurlar için Sosyoloji Yazıları günümüzde de önde gelen bir Weber kılavuzu. Türkçede ilk yayımlanışından günümüze defalarca baskı yapmış olan kitabı, gözden geçirilmiş yeni bir edisyon olarak sunuyoruz.

İÇİNDEKİLER
Max Weber Üzerine, Şerif Mardin
Çevirenin Notu, Taha Parla
İngilizce Basıma Önsöz, Hans H. Gerth, C. Wright Mills

Giriş
Yazar ve Yapıtı
Hans H. Gerth, C. Wright Mills

I. Biyografisi
II. Siyasal İlgileri
III. Entelektüel Yönelişleri
1. Marx ve Weber
2. Bürokrasi ve Karizma: Bir Tarih Felsefesi
3. Sosyal Bilimlerin Yöntemleri
4. Düşüncelerin ve Çıkarların Sosyolojisi
5. Sosyal Yapılar ve Kapitalizm Türleri
6. Özgürlüğün Koşulları ve İnsan Anlayışı

Birinci Bölüm
Bilim ve Siyaset

IV. Meslek Olarak Siyaset
V. Meslek Olarak Bilim

İkinci Bölüm
İktidar

VI. İktidar Yapıları

1. "Büyük Devletler"in Gücü ve Saygınlığı
2. Emperyalizmin Ekonomik Temelleri
3. Millet

VII. Sınıf, Statü, Parti
1. Ekonomiye Dayanan İktidar ve Toplumsal Düzen
2. Sınıf Konumunun Piyasa Koşullarınca Belirlenmesi
3. Sınıf Çıkarından Kaynaklanan Toplumsal Eylem
4. "Sınıf Mücadelesi"nin Türleri
5. Statü Onuru
6. Statü Tabakalaşmasının Güvenceleri
7. "Etnik" Ayrım ve "Kast"
8. Statü Ayrıcalıkları
9. Statü Tabakalaşmasının Ekonomik Koşulları ve Sonuçları
10. Partiler

VIII. Bürokrasi
1. Bürokrasinin Özellikleri
2. Memurun Konumu
3. Bürokrasinin Temelleri ve Nedenleri
4. Bürokratik Örgütlenmenin Teknik Üstünlükleri
5. Bürokratik Aygıtın Kalıcı Niteliği
6. Bürokrasinin Gücü
7. Öğretim ve Eğitimin "Rasyonalizasyonu"

IX. Karizmatik Otoritenin Sosyolojisi
1. Karizmanın Genel Niteliği

X. Disiplinin Anlamı
1. Büyük Ölçekli Ekonomik Örgütlerde Disiplin

Üçüncü Bölüm
Din

XI. Dünya Dinlerinin Sosyal Psikolojisi
XII. Protestan Mezhepleri ve Kapitalizmin Ruhu
XIII. Dünyayı Reddeden Dinler ve Bunların Yönelişleri
1. Dünyayı Ret Nedenleri
2. Çileciliğin ve Mistisizmin Tipolojisi
3. Dünyadan El Çekme Eğilimleri
4. Ekonomik Alan
5. Siyasal Alan

Dördüncü Bölüm
Toplumsal Yapılar

XIV. Almanya’da Kapitalizm ve Kırsal Toplum
XV. Ulusal Karakter ve Junkerler

XVI. Hindistan: Brahmanlar ve Kastlar

1. Kast ve Kabile
2. Kast ve Lonca
3. Kast ve Statü Grubu
4. Genel Olarak Kastların Sosyal Hiyerarşisi
5. Kastlar ve Geleneksellik

XVII. Çin Literati'si
1. Konfüçyüs
2. Sınav Sisteminin Gelişmesi
3. Konfüçyüs Öğretisinin Tipolojideki Yeri
4. Literati'nin Statü Onuru
5. Centilmen İdeali
6. Memurların Saygınlığı
7. Ekonomik Politika Üstüne Görüşler
8. Sultancılık ve Harem Ağalarının Literati'ye Karşı Siyasal Muhalefeti

Dizin
OKUMA PARÇASI

Max Weber Üzerine, s. 11-14

Günümüzün sosyoloji biliminin önderleri arasında zirvedeki yeri dolayısıyla üzerinde sık sık durulan simalardan biri Max Weber’dir (1884-1920). Fakat bu şöhret daha çok Max Weber’in Amerika’da 1950’ lerde keşfedilmesinden sonra gelişmiştir. Hatta 1930’ların sonunda Talcott Parsons The Structure of Social Action başlığıyla çağdaş sosyolojinin ortak paydaları konusunda yazdığı kitapta bu yeni gelişmenin bayraktarlığını yapmış sayılabilir. Zamanla, Max Weber’in eserleri Almancadan başka dillere çevrildikçe Weber “rönesansı”nın alanı genişledi. Weber’in modern örgütler, siyasal güç, dinlerin karşılaştırmalı incelenmesi konusundaki görüş ve kavramları sosyolojinin temel ilkeleri arasına girdi. Bu kitapta toplanan makaleler Weber’in temel görüşlerine bir kuşbakışı giriş sağlamakla ülkemizde uzun zamandan beri hissedilen bir boşluğu doldurmaktadır.

Weber, Alman siyasi ve fikri hayatının odak noktası ol...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X