ISBN13 978-605-316-160-8
13x19,5 cm, 344 s.
Yazar Hakkında
İçindekiler
Okuma Parçası
Eleştiriler Görüşler
Yazarla Söyleşiler
KAMPANYADA
Liste fiyatı: 238.00 TL
İndirimli fiyatı: 142.80 TL
İndirim oranı: %40
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Bengi Akbulut, Fikret Adaman, Umut Kocagöz
Herkesin Herkes İçin
Müşterekler Üzerine Eleştirel Bir Antoloji
1. Basım
Liste Fiyatı: 232.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
M. Nuri Durmaz
Marx'ın Yasaları
Onto-Epistemolojik Bir Okuma
Yayıma Hazırlayan: Semih Sökmen
Kapak Resmi: Marx'ın British Museum'un okuma salonundaki çalışma masası.
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Nisan 2019

Marx bir pozitivist miydi? Ya da kesin ve değişmez toplumsal yasaların varlığına inanan bir Aydınlanmacı mı? İnsanın ve toplumun da aynı doğa yasaları gibi mutlak yasalar altında devindiğini mi düşünüyordu?

Marx’ın bütün yapıtı üzerinde girişilmiş uzun ve sebatlı bir araştırma ürünü olan bu felsefi inceleme, Marx’ın yasa fikrinin pozitivist yasa anlayışından nasıl farklı olduğunu gösterebilmeyi amaçlıyor. M. Nuri Durmaz’ın günümüz için en anlamlı gördüğümüz paragraflarından birini alıntılayalım:

“Marx’ta belirsizliğin dışlandığı katı bir kesinlikçilikle karşılaşılmaz. Marx, toplumsal gerçekliğe tarihdışı bir kesinlik gözüyle bakmadığı için, belirsizliğe olumsuz bir içerik yüklemez. Otomatik, kendiliğinden gelişecek bir gelecek anlayışı yoktur... Marx mutlak bir erekselliğin değil, potansiyelliğin içinden konuşur. Hem gerçekleşmeye hem de gerçekleşmemeye muktedir olan bir potansiyellik olarak beklentilerinde belirsizliği dışsal değil, gerçekliğe içkin bir mesele olarak kavrar, belirsizliği anlamaya çalışır. Bunu yaparken de ‘belirsizliğin azaltılması’ ile ‘belirsizliğin göğüslenmesi’ arasındaki kritik farkı atlamaz. Belirsizliği ortadan kaldırılması gereken bir kötülük olarak değil, bilakis göğüslenmesi gereken bir şey, hatta yeni fırsatlar, imkânlar olarak görür.”

İÇİNDEKİLER
Önsöz
17 Mart 1883, Highgate Mezarlığı, Londra

Birinci Bölüm
Yasa Fikrinin Modern Zemini
1. Cennetin Yeryüzüne İndirilmesi: İyimserlik Çağı
2. Filmi Başa Sarmak: Modern Bilgi Yapısının
Tarihsel-İdeolojik Kurumsallaşması
3. Pozitivizmin Hegemonyası

İkinci Bölüm
Onto-Epistemoloji
1. Ontolojik Tuzak: Epistemik Hata
2. Bir İtiraz: "Yöntem Saplantısı" Üzerine

Üçüncü Bölüm
Semptomatik İlişkisel Ontoloji
1. Marx’ın Ontolojisinin Yapısökümü
    Varlıktan Varoluşa: Gerçeklik Düzeyleri
    Toplumsal Gerçekliğin Tarihselliği
    Marx’ın Monist Ontolojisi ve Türüm Teorisi
2. Temsil Ontolojisi: Pars Totalis Düğümü
    Leibniz: Parçadan Bütüne
    Hegel: Bütünden Parçaya
A. Bir Parantez: Ekonomizm ya da Hegelyen Ontolojinin Gürbüz Çocuğu
B. Bürgerliche Gesellschaft’ın İzinde: Hegel ve James Steuart
Marx ve Semptomatik İlişkisel Ontoloji
3. Batınilik-Zahirilik Tartışması: Marx’ın Eros’u
4. Kapital: Ekonomi Politiğin Ontolojik Eleştirisi

Dördüncü Bölüm
Marx’ta Yasa Kavramsallaştırmasını Yerli Yerine Oturtmak
1. Pozitivizmin Yasalarından Marx’ın Yasalarına
2. De Te Fabula Narratur: Evrensellik-Tikellik Tartışması
    Burjuva Kozmos’un Demiurgos’u: İngiltere Örneği
    Teleoloji ve Tarihin Yasaları
3. Marx’ın Zamanı: Çoklu Toplumsal Zamanlar ve Yasa
4. Özne-Yapı Gerilimi: Yasa ve İrade
5. Belirsizlik-Kesinlik Meselesi

Beşinci Bölüm
Das Friedrich Engels Problem
1. Epistemolojik Taşma: Diamat ve Natüralizm Sorunsalı
2. Engels’in Tashihi: 1890’lar Mektupları

Highgate Mezarlığı Konuşmasına Dönüş

Kaynakça
Dizin
OKUMA PARÇASI

Önsöz, s. 11-14

Bu çalışmanın yazarı iki hususun farkındadır ve daha baştan bunları (öz)eleştiri olarak kabul eder. Birincisi, çalışmanın modern felsefenin ve modernist bakış açısının sınırlarında yer alıp ufkunu aşamamasıdır. Modern felsefe, göksel olanla mücadelesinde iyimserliği kendisine yakıt yaparak gökten azade, yeni bilme biçimleri geliştirme iddiasına sarılmıştı. Bunun için bilgi sorununa ciddi biçimde mesai harcamıştı. Öyle ya, eskinin aşağılanarak tahtından indirilmesi mücadelesinde önce bilgi tekeli elinden alınmalıydı. Eskinin yerine geçme iddiasındaki yeninin, bu mücadelesinde bilgi sorunu tam da bu nedenle hayati önemdeydi. Bir kalkış noktasıydı. İşte bu çalışma da modern felsefenin, bilgi sorunsalını önceleyen yaklaşımını bir biçimde sürdürerek bu meseleyi paylaşmış oluyor. İkincisi ise bu çalışma, felsefenin büyük beyinlerin yorumlanması faaliyetine sıkıştırılarak durağanlaştı(rıldı)ğı, hatta büyük filozoflara birkaç dipnot atıp şerh düşme eylem...

Devamını görmek için bkz.
ELEŞTİRİLER GÖRÜŞLER

A. Dinç Alada, "Marx’ın felsefesini tartışmaya açmak", BirGün Kitap, 14 Şubat 2020

M. Nuri Durmaz, Marx’ın Yasaları: Onto-Epistemolojik Bir Okuma başlıklı kitabı ve tartışılmayı hak eden hipotezleriyle karşımızda. Bu, Marx’ın felsefesine bir giriş kitabı değil. Marx’ın felsefesinin içinden konuşan bir deneme. Bir düşünce tarihi kitabı da denebilir. Marx merkeze konuyor, onun referans düşünürleri, ondan etkilenenler, fikir çemberi içinde yer alanlar Marx’ın felsefesi ile ilişkilendirilerek toplumsal yasalara bakışı tartışılarak ortaya çıkarılıyor. Nuri Durmaz daha da ileri gidiyor kendi Marx çözümlemesinde anahtar rol oynayabilecek düşünürleri, Plotinus örneğinde olduğu gibi, çekip onları da tartışmaya çağırıyor.

Kitap 5 bölümden oluşuyor. İlk bölümde; Marx’ın yasa anlayışının modernizm ile hesaplaşması felsefe tarihinden iz sürülerek okuyucuya aktarılıyor. İkinci bölümde; Nuri Durmaz’ın felsefeye bakışını yansıtan ve Marx’a ulaşmayı kolaylaştırıc...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X