ISBN13 978-605-316-190-5
13x19,5 cm, 328 s.
Yazar Hakkında
İçindekiler
Okuma Parçası
Eleştiriler Görüşler
Yazarla Söyleşiler
Liste fiyatı: 228.00 TL
İndirimli fiyatı: 182.40 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Andrey Platonov
Muhteşem Vahşi Dünya
3. Basım
Liste Fiyatı: 140.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
McKenzie Wark
Moleküler Kızıl
Antroposen Çağının Teorisi
Özgün adı: Molecular Red
Theory of the Anthropocene
Çeviri: Cemal Yardımcı
Kapak Tasarımı: Emine Bora, Semih Sökmen
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Mayıs 2020

Sovyetler Birliği’nin çöküşünün ardından zaferini ilan eden dizginsiz kapitalizm, kendi yarattığı için çözüm getiremeyeceği felaketlerle yüz yüze bugün. Artık insan türü olarak bozduklarımızı küçük rötuşlarla düzeltip kendi çıkarımıza kullanacağımız bütünsel, organik bir döngü varsaymamız mümkün değil. Kapitalist gerçekçilik de, hepimizi bambu bisikletlerde hayal eden ideolojik ikizi kapitalist romans da çare sunmuyor.

Melankoliye kapılmamak için bize alternatif bir gerçekçilik gerek, diyor McKenzie Wark: işbirliği içindeki bilme ve yapma emeğine yakın duran; ekonomik, teknik, politik ve kültürel dönüşümleri ilişkilendiren bir gerçekçilik. Moleküler Kızıl, bu amaçla önce Sovyetler Birliği’nin kuruluş yıllarında bastırılan Marksist teori akımlarına dönüyor: emeğin bakış açısını merkeze koyan Bogdanov’un tektolojisine ve Proletkült’üne; Platonov’un hayal güçlerini birleştirecek edebiyat fabrikası tasavvuruna, yoldaş bakış açısına... Sonra günümüzde kültür ve bilimler arasındaki sınırlarda çalışan yazarları ele alıyor: insanın başka organizmalar ve teknolojiyle geçirgen sınırlarını hatırlatan siborg kavramı ve feminist bakış açısıyla Donna Haraway, farklı aygıtların nasıl farklı bilgi özneleri ve nesneleri üreten kesikler oluşturduğuna dikkat çeken Karen Barad, bir tür meta-ütopya öneren Kim Stanley Robinson…

Zihin ve beden emekçilerine bir Siborg Enternasyonali çağrısı yapıyor Wark: "Antroposenin bütün işleyişlerini dağıtacak araçlara ve iradeye hayal gücünde zaten sahip olan bir Enternasyonal. Eskisinin yıkıntıları üzerinde yeni canlı dünyayı inşa etmekten başka yapacak bir şeyi olmayan bir Enternasyonal. Bu uygarlığın kalıcı olamayacağını hepimiz biliyoruz. Birlikte yenisini yapalım."

İÇİNDEKİLER
Önsöz
Teşekkür

I. Kısım
Emek ve Doğa

1 Aleksandr Bogdanov: Dünyanın İşleyişi
Lenin’in Rakibi
Kızıl Mars
Yaşayan Deneyimin Felsefesi
Bilgi ve Emek İçin Bir Yoldaşlık Poetikasına Doğru
Kızıl Hamlet: Shakespeare’den Marx’a
Marx’tan Proletkült’e
Diyalektik Materyalizmden Tektolojiye
Metafor Makinesi Olarak Tektoloji
Kan Değiştirme

2 Andrey Platonov: Bir Proleter Yazısı
Proletkült’ün Evladı
Tarihsel Roman Olarak Çevengur
Ütopya Olarak Çevengur
Çukur: İmkânsız Altyapı
Mutlu Moskova: Üstyapı İnsanları
Komünizmde İnsan Ruhu
Sosyalist Trajedi
Edebiyat Fabrikası

II. Kısım
Bilim ve Ütopya

3 Siborg Donna Haraway:
Teknobilim Dünyaları ve Mahlukları
Kaliforniya İdeolojisi
Mach’tan Feyerabend’e
Marx’tan Haraway’e
Bogdanov’dan Barad’a
Tektoloji Olarak İklimbilim

4 Kim Stanley Robinson: Yaratmanın Gerekliliği
Kızıl Mars’a Geri Dönüş
Yeşil Mars: Devrim Olarak Tektoloji
Mavi Mars: Ütopyadan Sonra

Sonuç
Dizin
OKUMA PARÇASI

Önsöz, s. 13-16

Bambaşka zamanlar bambaşka yöntemleri gerektirir. Genel metalaşma evreninin durmaksızın genişleyerek gezegenin sınırlarına gelip dayandığı anda olduğumuzu, tarihöncesinin son bulduğunu söyleyelim önce. Kimilerinin şimdilerde Antroposen diye adlandırdığı, dünya görüşü değiştiren bir farkına varış ânıdır bu. Umutsuzluğa kapılmayalım. Türümüzün yaşamında en büyük sıçrayışlar, daha önce bu ölçekte olanına rastlanmamış olsa da, böyle sınır anlarında gerçekleşmiştir.
Antroposen Paul Crutzen’in ve başkalarının gezegenimizin içine girmiş olduğu jeolojik zamana verdiği addır. Crutzen: Gezegenin yüzeyindeki karanın yaklaşık yüzde 30 ila 50’si insanlar tarafından kullanılıyor. ... Erişilebilir tatlı suyun yarısından fazlası insanoğlunun kullanımında. Balıkçılık su seviyesi yükselmekte olan okyanus bölgelerinde birincil üretimin yüzde 25’inden fazlasını alıp götürüyor. ... Enerji kullanı...

Devamını görmek için bkz.
ELEŞTİRİLER GÖRÜŞLER

Ali Bulunmaz, "Yeni bir Enternasyonal’e doğru", Gazete Duvar, 11 Haziran 2020

Antroposen, aslen jeolojik bir kavram; zamanla insan-doğa etkileşimi ve mücadelesine atıf yapan ekolojik anlamlara büründü. İnsanın, yeryüzünü geri döndürülemez biçimde değiştirip değiştirmediğini sorgulayan çevreciler, biliminsanları ve düşünürler, deyim yerindeyse antroposene dair bir sondaja girişti, yan öğelerle zenginleştirdiği kavramın içini antropolojik ve felsefi bilgilerle doldurdu.

İklim değişiklikleri, bazı türlerin yok oluşun eşiğine gelmesi, plastik denizleri ve birkaç hafta önce daha net biçimde görülen kutup dairelerindeki korkutucu tablo karşısında ses yükseltenler, doğa-insan ilişkisinin yeniden ele alınması gerektiğini gündeme getirdi.

Kritik soru şu: Buradan geri dönülebilir mi? Başka bir deyişle yeryüzünün bir geleceği var mı? Bilim insanlarının ve düşünürlerin çoğunun bu sorulara umutla yanıt verdiği söylenemez ama kesif bir karamsarlığa da kapılmamak...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X