ISBN13 978-605-316-195-0
13x19,5 cm, 312 s.
İçindekiler
Okuma Parçası
Eleştiriler Görüşler
KAMPANYADA
Liste fiyatı: 216.00 TL
İndirimli fiyatı: 129.60 TL
İndirim oranı: %40
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Murathan Mungan
Aile Albümü
Murathan Mungan’ın Seçtikleriyle
1. Basım
Liste Fiyatı: 176.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
E. Fuat Keyman, Berrin Koyuncu-Lorasdağı
Sekiz Kentin Hikâyesi
Türkiye’de Yeni Yerellik ve Yeni Orta Sınıflar
Yayıma Hazırlayan: Semih Sökmen
Kapak Resmi: Lale Duruiz
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Haziran 2020

"Son on yılda Türkiye’nin %70’ten fazlası kentleşti, neoliberalleşmenin aşırı kalkınmacı ve tüketim odaklı anlayışı sonucunda kentler metalaştı, çevre kaygısı kâr ve ranta yenik düştü, demokratik ve katılımcı yönetim umudu merkeziyetçi anlayışla sönümlendi. Bununla birlikte Türkiye’nin kentleşmesi ve orta sınıflaşması Anadolu coğrafyasında belli duraklamalarla sürdü. Bu bağlamda, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kent, neoliberalleşmenin getirdiği siyasal, toplumsal ve ekonomik değişimleri anlamak/anlamlandırmak açısından önemli bir olgu haline geldi ve neoliberalleşmenin kentlerde yarattığı olumsuzluklarla baş etmek için alternatif arayışları ortaya çıktı. Bu arayışı en güzel ifade eden motto ‘kâr için değil insanlar için kentler’dir.

"Biz bu tartışmayı Kayseri, Konya, Gaziantep, İzmir, Denizli, Eskişehir, Diyarbakır, Şanlıurfa kentlerinde yapmaya çalıştık. Özellikle 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonraki Türkiye’nin anlaşılması ve iyi, adil, demokratik yönetimi için kent ve kentleşme sürecini çalışmak ve tartışmak gereksinimi olduğunu düşünüyoruz. Sekiz Kentin Hikâyesi’nin bu tartışmaya mütevazı bir katkı olarak okunmasını arzu ederiz."

İÇİNDEKİLER
Önsöz

Giriş:
Yirmi Birinci Yüzyılda Türkiye’de Kentlere ve Kent Yönetimine Eleştirel Bir Bakış
Dünyada Kent Üzerine Güncel Tartışmalar / Kavramsallaştırmalar
2010’lu Yıllarda Türkiye’de Kentleri Yeniden Düşünmek:  Bağlam, Dinamikler ve Yeni Yerellik

1 Girişimci Muhafazakârlık: Kayseri
Ekonomi ya da Bir Kentin Alametifarikası
Mekânsal ve Ticari Bir İmge Olarak Kayserililik
Sokaklara Taşmayan Kalabalık
Kamusallığı Şekillendiren Bir Unsur Olarak Esnaflık
Sonuç

2 Muhafazakâr Girişimcilik: Konya
İşletme Sayısı, Dış Ticaret Hacmi, Ar-Ge: Ekonominin Yükselen Yıldızı Konya
Dindarlıktan Görece Bağımsız Bir Alan: Konya’da Mekân
Dinin Dolaysız Belirleyiciliği: Konya’da Sosyal ve Gündelik Hayat
Sonuç

3 Ortadoğu’ya Açılan Kapıdan Ortadoğu’nun Merkezîliğine: Gaziantep
Gaziantep’in Yükselişi: Özsermaye ve Kentsel Ekonomi
Ekonomik Dinamizmin Mekânsal Kısıtları
Sosyal Yaşamın Kısıtları: İç Göç, Dış Göç ve Diğerleri
Sonuç

4 Ne Anadolu Sermayesi Ne İstanbul Burjuvazisi: İzmir
Ulaşılan ve Ulaşılamayan Potansiyeliyle İzmir Ekonomisi
Çağdaşlık, Batılılık, Gâvurluk: Mekânı Adlandırmak
İçerdikleri ve Dışladıklarıyla İzmir’de Sosyal Yaşam
Sonuç

5 "Müteşebbis Ruh"un Dönüştürdüğü Kent: Denizli
Ekonomisiyle Yükselen Kent: Tekstil ve Diğerleri
Ahilikten Girişimciliğe, Dönüşen Bir Kent Portresi
Türkiye Ortalamasında Dingin Bir Ege Kenti
Sonuç

6 Mekânın Dönüşümünde Kültürün Merkezîliği: Eskişehir
Gölgede Kalan Başarı: Eskişehir’de Ekonomik Dinamizm
Ekonomik Dinamizmden Yerel Elitlerin Katkısına: Mekânın Zenginliği
Göçmen Kenti, Öğrenci Kenti, Yaşanılacak Kent
Sonuç

7 Bir Yoksunluk, Bir Yoksulluk, Bir Kimlik: Diyarbakır
Kent Ekonomisi ya da Mukayeseli Gerilik Tablosu
Göç, Kimlik ve Mekân
Çatışmanın Rehin Aldığı Kent
Sonuç

8 Tarihsel Zenginliğin Göçle İmtihanı: Şanlıurfa
Urfa’nın “Şan”ı ya da Ekonomik Göstergeler Işığında Kent
Tarihi Mekânın Güncel Vasıfları
Göç, Nüfus, Altyapı: Sorunlarla Boğuşan Sosyal Hayat
Urfa’nın Birlikte Yaşama Sınavı
Sonuç

Sonuç:
Sorunlar ve Potansiyelleri ile Kentli Türkiye ve Yeni Yerellik Üzerine

Notlar

Kaynakça
OKUMA PARÇASI

Giriş: Yirmi Birinci Yüzyılda Türkiye’de Kentlere ve Kent Yönetimine Eleştirel Bir Bakış

Küreselleşendünyada ve neoliberalleşen Türkiye’de kentleşme süreci ve kent, sadece ekonomik ya da kültürel dinamiklerle açıklanması mümkün olmayan, aksine farklı sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel alanlar ve formlar yaratan, bu bakımdan da farklı disiplinlerin ilgi alanına giren bir kavram haline gelmiştir. Gary Bridge ve Sophie Watson’ın [1] da belirttiği gibi, kentler artık “kent çalışmaları ya da coğrafi analizlerin ayrıcalıklı alanı” olmaktan çıkmıştır. Kent, Chicago sosyologları için kentte yaşayanlarındır; iktisatçılar için ekonomik etkinliklerin yaşandığı yerdir; siyaset ve yönetim bilimciler için kent yönetimidir; şehir planlamacıları ve mimarlar için ise inşa ve yeniden-inşa mekânıdır. Bugünün küreselleşen dünyasında kent, tüm bu nitelemeleri içinde taşıyan, karmaşık, çok-boyutlu, çok-katmanlı ve çok-aktörlü toplumsal ilişkilerin bütünüdür.

Devamını görmek için bkz.
ELEŞTİRİLER GÖRÜŞLER

Beyza Ertem, "Neoliberalizme karşı 'yeni yerellik': Sekiz Kentin Hikâyesi", Gazete Duvar, 9 Temmuz 2020

E. Fuat Keyman ve Berrin Koyuncu-Lorasdağı’nın ortak çalışması olan Sekiz Kentin Hikâyesi, Metis Yayınları tarafından yayımlandı. İki akademisyen, Türkiye’nin neoliberalleşme sürecini, öne çıkan sekiz kent üzerinden ve özellikle son on yılına bakarak yorumluyor. Bu nitelikli çalışmanın odak noktasındaki unsurlar ise, “kent” kavramı ve “kentleşme” olgusu.

E. Fuat Keyman Sabancı Üniversitesinde rektör yardımcısı ve öğretim üyesi, Berrin Koyuncu-Lorasdağı ise Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta. Bu kitap, iki akademisyenin yine ortak çalışması olan ve 2010 yılında yayımlanmış “Kentler: Anadolu’nun Dönüşümü, Türkiye’nin Geleceği” adlı kitabın devamı niteliğinde. Yazarların da ön sözde belirttiği gibi, aradan geçen on yılda Türkiye’de farklı problemler ve gelişmeler yaşandı. Olumlu ve ...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X