ISBN13 978-605-316-276-6
13x19,5 cm, 216 s.
Yazar Hakkında
İçindekiler
Okuma Parçası
Eleştiriler Görüşler
Liste fiyatı: 164.00 TL
İndirimli fiyatı: 131.20 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Bengi Akbulut, Fikret Adaman, Umut Kocagöz
Herkesin Herkes İçin
Müşterekler Üzerine Eleştirel Bir Antoloji
1. Basım
Liste Fiyatı: 232.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Hasan Turgut
Araziyi Düzleştirmek
Gülten Akın Şiirinde Ortaklığın İnşası
Yayıma Hazırlayan: Savaş Kılıç
Kapak Deseni: Emine Bora
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Ocak 2023

2024 Mehmet H. Doğan Eleştiri Ödülü

Hasan Turgut Gülten Akın’ın şiiri üstüne bu kapsamlı incelemesine, ortadan, “aktivizm dönemi” olarak düşünülebilecek orta döneminden başlıyor ve “keşif dönemi” denebilecek ilk dönemi ile “melez dönem” denebilecek son dönemini bu ortaya referansla anlamlandırmaya çalışıyor. “Dönemsel arayışların yön vermesiyle aldığı formlar değişse de daima acil ve meşru bir talep olarak gündeme taşınan eşitlik, gücünü artırır ve bu gücünü muhafaza etmeyi sürdürür. Buradan bakıldığında, Akın şiiri, herkes ve her şey için eşitlik kurmaya çalışan bir sistem uğruna verilen mücadelenin ve bu mücadeleye eşlik eden kaçınılmaz zorlukların izdüşümüne dönüşmektedir,” diyen Turgut, Gülten Akın’ın şiirindeki eşitlik ve ortaklık arayışını Bruno Latour’un aktör-ağ teorisi ve Kojin Karatani’nin izonomi kavramından yola çıkarak okuyor. Şairin ana güzergâhlarının yanı sıra sapaklarını da dikkate alan kitap ortaklık alanı olarak ilk bölümde şehre, ikinci bölümde doğaya, üçüncü bölümde anneliğe, dördüncü bölümde kanona ve zeyil bölümünde ise özel olarak Maraş’ın ve Ökkeş’in Destanı’na odaklanıyor.

Gülten Akın şiirine olduğu kadar genel olarak edebiyat inceleme ve eleştirisine de ilgi duyan okurlarımızın zevkle okuyacağına inanıyoruz.

İÇİNDEKİLER
Önsöz

Giriş

Açık Şiire İki Yol: Aktör-Ağ Teorisi ve İzonomi
Ortada Buluşmak: Latour’la Karatani Arasında Gülten Akın
Yarım Yüzyılın Özeti: Gülten Akın Külliyatı
Araziyi Düzleştirmek, İmtiyazı Reddetmek
Kitabın Mimarisi

Şehir ve Ortaklık
Tarihe ve Mekâna Direnmek: Gecekondu
Kırsal Ötekiden Dezavantajlı Ötekine
Şehrin Yeni Madunları
İzotopi Değil Heterotopi

Doğa ve Ortaklık
Sığ Ekolojiden Derin Ekolojiye
Ayrımları Silmek, Aynılıkları Yazmak
Yoldaş Türler

Annelik ve Ortaklık
Zamanı Açmak, Zemini Çatlatmak:
Anneliğin Tersyüz Edilmesi
İmkânsız Yas, Melankolik İmkân
Yazı ve Çile

Kanon ve Ortaklık
Çatışan Kanonlar
Alternatif: Şeffaf Kanon
“Erkek” Yazarın Ölümü

Zeyil:
Maraş’ın ve Ökkeş’in Destanı’nda
Ortaklık Krizi
  
Epik Girdap
Kemalist Ethos

Sonuç: Açık Şiir

Da Capo:
Felaket Çağında Gülten Akın Şiiri


Kaynakça
Dizin

OKUMA PARÇASI

Giriş, s. 15-16

In medias res. [1] Gülten Akın şiirini tarihselleştirmeye dönük bir okumanın ortadan başlaması kaçınılmaz görünüyor. Ortadan başlamak, eksiksiz her döneminde doğrusal ve hiyerarşik temsillere meydan okuyan bir poetikayı en hakiki biçimiyle konumlandırmak için zorunlu bir strateji olarak düşünülebilir. Akın şiiri kabaca ortanın, ortamın ve nihayet ortaklıkların şiiridir. Burada “orta” köküne odaklanarak apolitik, müphem, popülist ve pragmatik gibi bazı kavramlarda eşleniğini bulan siyasetsizliğe gönderme yapmıyorum; bunun yerine, toplumsal alandaki ihtilafları müzakere ve müşterekler yoluyla çözme anlamındaki siyasallığa atıfta bulunuyorum. Akın şiirine kurucu çekirdeğini kazandıran temel motivasyonlar “aktivizm dönemi” olarak kavramsallaştırılabilecek orta dönemde şekillenmiştir. Söz konusu periyotta açıkça beliren işaretler en başından itibaren siperde duran bazı izleklerin majör çizgilere evrilmesini mümkün kılmıştır. D...

Devamını görmek için bkz.
ELEŞTİRİLER GÖRÜŞLER

Metin Yetkin, "Gülten Akın şiirinde ortaklığın inşası: Araziyi Düzleştirmek", Gazete Duvar, 23 Mart 2023

Hasan Turgut’un Gülten Akın şiirini orta, ortam ve ortaklık ekseninde ele aldığı Araziyi Düzleştirmek: Gülten Akın Şiirinde Ortaklığın İnşası kitabı Metis Yayınları tarafından Bilge Karasu Edebiyat İncelemeleri Dizisi bünyesinde yayımlandı. Aktör-ağ teorisi ve izonomi bağlamlarında irdelenen şiirlerle birlikte kitap, aynı zamanda Gülten Akın’ın ve müktesebatının Türkçe şiirdeki tarihsel konumunu belirleme amacında.

Hasan Turgut, 1988 Mardin doğumlu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans öğrenimden sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. Doktora öğretimine Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden yazar, çeşitli mecralarda birçok yazı yayımlamakla beraber İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde dil uzmanı olarak çalışmakta. Kitap in media res, yani “ortasından” ibar...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X