ISBN13 978-605-316-324-4
13x19,5 cm, 272 s.
Yazar Hakkında
İçindekiler
Okuma Parçası
Liste fiyatı: 214.00 TL
İndirimli fiyatı: 171.20 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Andrey Platonov
Muhteşem Vahşi Dünya
3. Basım
Liste Fiyatı: 140.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Florent Guénard
Eşitlik Tutkusu
Özgün adı: La Passion de l’égalité
Çeviri: Zehra Cunillera
Yayıma Hazırlayan: Savaş Kılıç, M.Taha Tunç
Kapak Tasarımı: Emine Bora
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Haziran 2024

Modern toplumlar eşitliği temel değerlerden biri olarak kabul ediyor. Nitekim günümüzde kimlik etrafındaki ayrımcılıklara karşı eşitlik mücadelesi gün geçtikçe güçleniyor. Buna karşılık maddi eşitlik mücadelesi güç kaybetti ve bu alandaki eşitsizlikler derinleşiyor. Bu paradoksu nasıl anlamalı? Eşitlik arzumuz adaletsizlikten rahatsız olmayacak kadar zayıfladı mı yoksa?

Florent Guénard eşitlik ile kurulan ruhsal ilişkinin karmaşık olduğunu gösteriyor. Yazara göre eşitlikçi toplumlarda eşitlik, hem bireyler arasındaki ilişkiyi yapılandırdığı hem de her bireyin kendini değerlendirmesi için bir kıstas oluşturduğu için başlı başına bir değer olarak benimseniyor. Modern ve eşitsiz toplumlarda ise bu tutku ortadan kalkmıyor ama kılık değiştiriyor: Herkes kendisi için eşitlik ister bir hale geliyor, çünkü modern hayatta onur duygumuz yaşam düzeyleriyle ilgili kıyaslamalardan etkileniyor. Maddi koşulların eşitsizliği özsaygımızı yaralayabiliyor. Kuşkusuz buna tepki olarak gelişen duyguların da bugünkü toplumsal isteklerimizi önemli ölçüde açıkladığı görülüyor. Gelirde ve mirasta eşitsizliğin azaltılması bugün artık sadece siyasi bir seçenek değil, tarihsel bir zorunluluk haline geldi.

İÇİNDEKİLER
Teşekkür

Giriş

1 Akıl ve Tutku
Eşitsizlik ve Yol Açtığı Rahatsızlıklar
Eşitlikçi Politikalar
Motivasyonlar, Tercihler, Eylemler
Öfkenin Yoğunluğu
Eşitlikçi Deneyim

2 Eşitlik ve Özgürlük
Özgürlük Arzusu
Doğal Eşitlik ve Siyasi Eşitsizlik
Tabiiyet Arzusu
Halk Neyi Arzular?
Özgürlüğün Zorunlu Koşulu Olarak Eşitlik 
Amour-Propre ve Eşitlik

3 Eşitlik ve Hiyerarşi
Gerici Argümanlar
Fransız Devrimi ve Radikal Eşitlikçi Muhayyile
Toplumların Temeli Olarak Hiyerarşi
Hiyerarşi ve Güç İstenci
Hıristiyanlık, Din ve Eşitlik
Modern Tutkular
Komünizm ve Cumhuriyetçilik

4 Eşitlikçi Toplumlar
Yeni Toplumlar
Kanaatkâr Toplumlar
İlk Toplumlar I: Devletin Reddi
İlk Toplumlar II: Avcılar ve Toplayıcılar
İlk Toplumlar III: Eşitler Arası Karşılıklılık

5 Eşitsizlik Tercihi
Eşitsizliğin Deneyimlenmesi
Liyakat ve Orantılı Eşitlik
İşbirliği ve Dayanışma Duygusu
Çocukların Eşitlikçiliği
Maymunların Öfkesi
Eşitlik ve Yoksulluk
Cehalet Perdesi ve Eşitlikçi Ethos

6 Adalet ve Eşitlik
Eşitlik ve Çağdaş Duyarlılık
Herkese Bir Ödenek
Kapasitelerin Eşitlenmesi
Kaynaklar ve Haset Testi
Kaderin Cilvesini Ne Yapmalı?
Malların Çoğulluğu ve Kişiler Arası Kıyaslamalar

7 Eşitlikçi Tepkiler
Sosyalleşme ve Medeniyetin Gelişimi
Takdir Talebi
Onur ve Özbeğeni
Hınç, Haset ve Eşitlik
Eşitlikçi Toplumlar ve Eşitsizlikçi Toplumlar
Zengin Nefreti

Sonuç:
Bir Kamusal Eşitlik Kültürüne Doğru


OKUMA PARÇASI

Giriş, s. 13-14

Modern toplumların paradoksu hepimizin malumu: Bir yandan bizzat temellerine yerleştirdikleri insanların eşitliği fikriyle kendilerini tanımlıyorlar; öte yandan ise üyeleri arasında rekabeti teşvik etmek suretiyle kaynakların dağılımında eşitsizliğe yol açıyorlar. Toplumlarımız, bilfiil kendilerini oluşturan ilkenin hilafına, eşitsizlik üretiyorlar. Bu paradoks günümüzde son derece özgül bir boyut kazanmıştır. Eşitlikçi hareket durmaksızın ilerleme kaydetmektedir ve demokratik hassasiyet bugün artık gitgide daha yoğun biçimde toplumsal cinsiyet, ırk ya da engellilik durumundan kaynaklanan haksızlıkları gidermeye vakfedilmektedir. Kuşkusuz daha katedilecek uzun bir yol var önümüzde, ama bu yola girilmiştir. Gelgelelim ekonomik eşitsizlikler alanında böyle bir durum söz konusu değil. Aksine bu eşitsizlikler, durmaksızın derinleşmekteler ve böylesi uçurumları kapatmak için yaygın bir istek olduğunu bugün için görebilmek son derece zor. Bu uyuşukluğu...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X