ISBN13 978-975-342-256-7
13x19,5 cm, 272 s.
Yazar Hakkında
İçindekiler
Okuma Parçası
Yazarla Söyleşiler
Liste fiyatı: 194.00 TL
İndirimli fiyatı: 155.20 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
Olivier Roy diğer kitapları
Siyasal İslamın İflası, 1994
İran: Bir Devrimin Tükenişi, 2000
Küreselleşen İslam, 2003
Kayıp Şark'ın Peşinde, 2015
Dünyanın Düzleşmesi, 2024
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Engin Geçtan
Hayat
21. Basım
Liste Fiyatı: 148.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Olivier Roy
Yeni Orta Asya ya da Ulusların İmal Edilişi
Özgün adı: La Nouvelle Asie Centrale Ou La Fabrication Des Nations
Çeviri: Mehmet Moralı
Yayıma Hazırlayan: İ. Kaya Şahin
Kapak Tasarımı: Semih Sökmen
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Mart 2000
5. Basım: Aralık 2018

Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan: 1990'larda bağımsızlık ilan ederek kurulan bu yeni ulus-devletlerin gerçeğini nasıl anlayabiliriz? Orta Asya'da ne değişti? Neler değişmeden kaldı? Yakın bir gelecekte bu ülkeleri, "muz cumhuriyeti" benzeri petrol cumhuriyetleri olarak mı göreceğiz?

Bu yeni devletlerin hepsinin dil, toprak ve etnik nüfus yapısı anlamında birer sovyet icadı oldukları tarihsel gerçeği kavranmaksızın bugün çizdikleri manzaranın anlaşılamayacağını düşünüyor Fransız araştırmacı Olivier Roy. Uzun yıllara ve bölgede yaptığı gözlem ve araştırmalara dayanan kitabında, Orta Asya'nın 20. yüzyıldaki sosyal, kültürel ve siyasi tarihini, bölgenin Rusya tarafından fethinden başlayarak katediyor. Rus İmparatorluğundaki müslüman reformcu hareketleri, Bolşevik Devrimi sonrasında bölgenin sovyetleştirilmesini, SSCB'nin milliyetler ve etnikleştirme politikasını ve sovyet yönetimi altında eski dayanışma gruplarının yeniden biçimlenmesini anlatıyor; bölgenin İslam ve milliyetçilik açısından bugününü ve ortaya çıkan yeni jeostratejik bağlamda yeni devletlerin Rusya, Türkiye, İran ve ABD ile ilişkilerini değerlendiriyor.

Olivier Roy'nın anlattığı güncel tarih, Türkiye'den Orta Asya'daki bu "uzak, yakın akrabalarımıza" bakışımızın ne tür çarpıklıklar, bilgisizlik ve zayıflıklar taşıdığını çok iyi sergileyecek okura...

İÇİNDEKİLER
Giriş
Haritalar ve Çizelge

I Tarih ve Kimlik
1. Tarihin Ağırlığı
2. Etniler ve Kimlikler

II Rus Fethi
1. Rus Fethinin Ana Hatları
2. Rusya ve İslam
3. Orta Asya'da Ruslar

III İmparatorlukta Müslümanlar Arasında Reformcu Hareketler
1. Dinsel Reformculuk ve Kimlik Savları
2. Panislamizm ve Pantürkizm
3. Panislamizm ve Etnikleştirme Arasında
4. Rusya Müslümanlarının Siyasal Partileri
5. Sultan Galiyev'in Ulusal Komünizmi
6. Basmacı Hareketi (1918-31)

IV Orta Asya'nın Sovyetleştirilmesi
1. Rus ve Sovyet Politikalarının Sabit Noktaları
2. Sovyetleştirme ve Bölgesel Bölümleme
3. Milliyetler Politikası
4. Sovyet Döneminin Toplumsal ve Demografik Evrimleri

V Sovyet Döneminde Dayanışma Gruplarının Yeniden Oluşması
1. Toprağa Bağlılık ve "Yerelcilik"
2. Kolhozlar ve Eşraf
3. Hizipçilik ve İktidar Ağları

VI Sovyet Döneminde Siyasal Hizipçilik ve Ulusların Olumlanması
1. Moskova ve Kadrolar Politikası
2. Bölgeci Hizipler ve Devlet Aygıtı
3. Bir Devlet Yapısının Gerçeklik Etkisi

VII Milliyetçilikten Bağımsızlığa
1. Milliyetçiliğin Yükselişi: Moskova'dan Ayrılma
(1983 Buhranı ve Perestroyka)
2. Bağımsızlık İlanları ve İktidar Mücadeleleri
3. Bir İstisna: Tacikistan – Kimlik Krizinin Belirtisi Olarak İç Savaş

VIII İslam
1. Orta Asya'da Geleneksel İslam
2. Sufi Tarikatlar: Her Yerde Var Olan, Çok-Biçimli Bir Sufilik
3. Resmi İslam
4. Paralel İslam
5. İslam'ın Radikalleşmesi
6. Yeni Müftülükler ve Cemaatin Bölünmesi

IX Bağımsızlıktan Milliyetçiliğe
1. Ulusal Devletin İcat Edilişi
2. Geçmişin Peşinde
3. Ulusun Kriteri Olarak Dil
4. Milliyetçilik ve Etnisite
5. Yeni Ulusal Seçkinlerin Yükselmesi
6. Ulusal Bir İdeoloji ve Kültür Arayışı
7. Sosyo-Ekonomik Evrim: Geleneksel Topluma Karşı Özelleştirme

X Yeni Bir Jeostratejik Bağlam
1. Cumhuriyetler Arasındaki Yakınlaşma ve Ayrılıklar
2. Yeni Devletler ve Rusya: Ayrılma
3. İki Mit: Panislamizm ve Pantürkizm

Kaynakça
OKUMA PARÇASI

Giriş, s. 7-19

19 Ağustos 1991'de Mihail Gorbaçov'a ve onun Sovyetler Birliği'nde yaptığı reformlara karşı muhafazakâr bir darbe patlak verdiğinde, müslüman Sovyet cumhuriyetleri yöneticilerinin çoğu darbecilere onay vermişti. Darbeden birkaç gün sonra aynı yöneticiler ülkelerinin bağımsızlığını ilan ettiler; bağımsızlık ilanını izleyen üç ay içinde bu karar resmileşti. Bir anda yeni bayraklar, vatana, bağımsızlığa ve ulusa övgüler düzen yeni sloganlar çıkıverdi ortaya. Milli marşın bestelenmesi ve devlet armasının hazırlanması için yarışmalar düzenlendi. Komünist partiler devlet başkanlarının partilerine dönüştü. Rusça'dan başka dil bilinmediği için çat pat konuşuluyor olsa da, ulusal diller resmi yazışma dili oldu. 1991 yılında hepsi Sovyet nomenklatura'sından(*) gelen ve birkaç ay öncesine kadar hâlâ Moskova'nın sloganlarını körü körüne tekrarlayan yöneticiler, birdenbire Rusya'ya karşı kuşkuyla yaklaşan, Batı'ya dönük, milliyetçi bir söylem tutturdular. 1996...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X