ISBN13 978-975-342-339-7
13x19,5 cm, 302 s.
Yazar Hakkında
İçindekiler
Okuma Parçası
Liste fiyatı: 210.00 TL
İndirimli fiyatı: 168.00 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Andrey Platonov
Muhteşem Vahşi Dünya
3. Basım
Liste Fiyatı: 140.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Heidi Wedel
Siyaset ve Cinsiyet
İstanbul Gecekondularında Kadınların Siyasal Katılımı
Çeviri: Can Kurultay
Yayıma Hazırlayan: Müge Gürsoy Sökmen
Kapak Fotoğrafı: Canan Aşık
Kapak Tasarımı: Emine Bora, Semih Sökmen
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Ekim 2001
3. Basım: Nisan 2019

Heidi Wedel'in İstanbul'un iki gecekondu mahallesinde yüz yüze görüşmelerle yürüttüğü alan araştırmasını temel alan Siyaset ve Cinsiyet, kadınların yerel düzeyde, mahalle ölçeğindeki siyasal katılımını inceliyor. Son otuz yıl boyunca göçlerle kente gelmiş kadınlar kitabın özneleri: İçinde yaşadıkları sorunlara bakışları, mücadeleleri, yoksulluğun hayatlarına etkisi, aralarındaki etnik ve mezhepsel farklar, bu farkların siyasal katılıma etkileri... Kadınların siyasal katılımının önündeki başlıca engelleri inceleyen Wedel, haklı olarak resmiyet dünyasıyla sınırlamıyor çalışmasını; söz konusu dönem boyunca kadınların radikal solculuk ve İslamcılık karşısındaki konumlarına da eğiliyor. İstanbul gecekondularını yer yer dünyadan başka örneklerle, özellikle de Latin Amerika örneklerinden esinlenmiş kuramsal birikimle karşılaştıran yazar, incelemesinin zengin sonuçları arasında şuna da değiniyor:

"Kadınların yerel politikaya katılımının cinsiyetler arası ilişkiyi pekiştirici mi, yoksa değiştirici mi etki yaptığı konusunda yürütülen feminist tartışma içinde, benim incelememin sonuçları ikinci tezi desteklemektedir. Gerçekten de bu etkinlikler cinsiyetler arası ilişkilerde bir dönüşümü başlatabilmektedir. Yerel politikaya katılım kadınların güçlenmesinin çeşitli biçimlerini beraberinde getirebilir, getirmektedir."

İÇİNDEKİLER
Önsöz
Giriş

I Yerel Siyasal Katılım ve Cinsiyet
Mahalle Örgütleri ve Kentsel Toplumsal Hareketler
Kentli Alt Tabaka Kadınlarının Yerel Düzeyde Siyasal Katılımı

II İstanbul Gecekondu Mahallelerinde Alan Araştırması
Araştırmanın Yöntemsel Yaklaşımı
Vaka Çalışması: İstanbul'un Asya Yakasındaki Gecekondu Semtleri
Mahalle Sakinlerinin Bakış Açısıyla Yerel Sorunlar
Algılanan İhtiyaçlar
Gecekonduluların Siyasal Katılımının Kaynakları ve Önündeki Engeller
Gecekondu Sakinlerinin Kolektif Eylemleri
Formel Siyasete Katılım: Seçimler ve Partiler
Kimlik, Siyasal Bilinç ve Dış Aktörlerin Rolü

Sonuç
Notlar
Ekler
Kaynakça
OKUMA PARÇASI

Giriş, s. 11-26

Kırsal kesimden kente göç tüm dünyada görülen bir olgudur: Birleşmiş Milletler Örgütü'nün tahminlerine göre 2005 yılında dünya nüfusunun yarıdan fazlası kentlerde yaşıyor olacaktır. Kentsel nüfusun özellikle Üçüncü Dünya ülkelerindeki hızlı artışı, altyapı ve sosyal donanımlara ilişkin hizmetlerde önemli sorunlara yol açmaktadır. Bu durum kentsel yoksulların, özellikle de kadınların yaşam mücadelesini gittikçe zorlaştırmaktadır. Ancak kentsel yoksulluk kalkınma politikalarında öncelikli bir sorun olarak ele alınmamaktadır. Üçüncü Dünya ülkelerindeki kentlerin çoğu yoksullarca spontane olarak inşa edildiği halde, kentli yoksullar bilgi, yerel karar mekanizmalarına katılım ve finansal olanaklara ulaşımdan mahrum bırakılmaktadır. 1996 yılı Haziran ayında İstanbul'da gerçekleşen "II. Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı" (Habitat II) çerçevesinde "herkese uygun bir konut" ve "kentleşmeyi hedefleyen bir dünyada kalıcı yerleşimler" üzerinde durula...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X