ISBN13 978-975-342-554-4
13x19,5 cm, 224 s.
Yazar Hakkında
İçindekiler
Okuma Parçası
Eleştiriler Görüşler
Liste fiyatı: 168.00 TL
İndirimli fiyatı: 134.40 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Bengi Akbulut, Fikret Adaman, Umut Kocagöz
Herkesin Herkes İçin
Müşterekler Üzerine Eleştirel Bir Antoloji
1. Basım
Liste Fiyatı: 232.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Germaine Tillion
Harem ve Kuzenler
Özgün adı: Le Harem et les Cousins
Çeviri: Şirin Tekeli, Nükhet Sirman
Yayıma Hazırlayan: Müge Gürsoy Sökmen
Kapak Fotoğrafı: Hatice Tuncer
Kapak Tasarımı: Emine Bora
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Şubat 2006
3. Basım: Ekim 2022

Geleneksel Akdeniz toplumlarının ortak özelliği olan akraba evliliği, kan davası, namus cinayeti, kadınların mirastan mahrum edilmesi ve başörtüsü gibi geleneklerin ortaya çıkışını ve gelişimini araştıran bu kitapta Germaine Tillion, kimliğin ve kültürel yapının her bir toplumun kendi özünden değil, düpedüz toprağa el koyma biçiminin örgütlenmesinden ve bu örgütlenmenin farklı toplumsal akımlar karşısında geçirdiği değişimden kaynaklandığını ileri sürüyor.

Hıristiyan ve Musevi topluluklara ait hatırı sayılır mirastan da örnekler vererek, kadın bedeni üzerinde hak iddiasında bulunan ve günümüzde yanlış olarak İslamiyet'e atfedilen sosyal örgünün köklerinin ta tarihöncesi çağlarda, neolitik toplumda yattığını gösteriyor.

Özellikle akrabalığın nasıl ekonomik, siyasi ve ahlaki bir düzen olduğunu anlatışıyla, günümüz Türkiyesi'nde açığa çıkan kimi tartışmaları bildik modernleşme tartışmalarının ötesinde, çözülen toplumsal yapıları da dikkate alarak yorumlayabilmemiz için çok önemli bir fırsat sunuyor.

İÇİNDEKİLER
Sunuş: Geçen Yüzyılın Büyük Hanımefendisi: Germaine Tillion
Şirin Tekeli

Önsöz: Namusun Arka Planı
Nükhet Sirman

Etnoloji Üzerine
Dördüncü Baskı İçin Önsöz

I
Akdeniz Sahillerinin Soylu Sakinleri
Yurttaşlar ve Kayınbiraderler
Horatius ile Antigone Arasında
Haremin Sosyoanalizi
Etnografya: Dışa Dönük Sosyoloji
Çözümleme Çerçevesi
İnsanlığın Yarısının Gözardı Edilişi
Sürekli Bir Engel
Beş Denklik
Eski Dünya

II
Kayınbiraderler Cumhuriyetinden Kuzenler Cumhuriyetine
Yeryüzünde Ensestin Yasaklanmadığı Bölge
Bir Milyon Yıllık Siyasal Tartışmalar
Siyasal Melezleşme ve Akıllı İnsanın Ortaya Çıkışı
Paleo-Politik Çağ
Kemikli Dizlerde Sallanan Bebek "Uygarlık"
Orinyasien Avcıların Kadınları Quebec'li Norman Kadınlardan Daha mı Dayanıksızdı?
Paleolitik Ailenin Yüz Kilometrekaresi
İnsanın Mekânı, Akrabalık Yapıları ve İki Tip Doğurganlık
Neolitik "Durum" İnsanın En İlkel Durumunun Bazı Yanlarını Yeniden Üretir

III
Kendi Başına Yaşamak
Ensest ve Soyluluk
Değiş Tokuşun Yasaklanması
Mısır Kralları
İsrail'in Ataları
Hint-Avrupa Kralları
Ailenin Bütün Kızlarını Ailenin Oğlanlarına Saklamak...
Kendi Sürüsünün Etini Yemek Amca Kızıyla Evlenmek Gibidir...

IV
Tereyağı Çağında Mağrip
Başlangıçta Süreklilik Vardı
Çorba Uygarlığı
Mağrip'in İlk Etnografı
Peygamberin Doğumundan Bin Yıl Önce Sünnet Uygulanmaktaydı
Mısır'ın Batısında Hemen Hiç Bilinmeyen Bir Ülke
Süreklilik Örneği Olarak Kadın Modası
Başsız İnsanlar ve Köpek Başlı İnsanlar
İçi Boş Koca Bir Kabuk Yığını
Kökleri Kurumuş Ağaçların Canlı Yaprakları
Kökeni Belirsiz Kıskançlık

V
"İşte Düğün Şölenimizin Vakti Geldi, Biraderim..."
Biraderler Arası Paylaşım
Ağa-beyim
"Ağlama Chapelon, Sana Yumurtalı Sazan Balığı Alacağım..."
Kız Kardeşlerin Namusu
Kıskançlığın Üretilişi
Kadınlar Tarlalar Gibi Mülkün Parçasıdır
Eyvah Oğlumuz Yabancıyla Evleniyor!
Devrimler Gelir Geçer Ama Kaynanalar Kalır
"İşte Düğün Şölenimizin Vakti Geldi, Biraderim! İşte O İple Çektiğim Gün Geldi"
"Kuzen-Birader" Aslında Bir "Kuzen-Koca"dır

VI
İbn-i Rüşt'e Göre Soyluluk, İbn-i Haldun'a Göre Soyluluk
Yerleşikler ve Göçebeler
Kelt "Klanı" ve Berberi "Fraksiyonu"
Ortak Şeref
"Yüreklerinden Geçeni Kimse Bilemez"
İki Yetim Annelerini Görmeye Gidiyor
"Soyluluk ve Şeref Ancak Karışma Olmazsa Korunabilir"
Atalara Tapma
"Soysuzkentliler Ailemizin Parçasıdır, Onları Bu Yüzden Ağırlıyoruz"
Altın Çağ
"Kuklaya Söyle de Sütün Hepsini İçmesin"
Göçebe Klan

VII
Tanrı'yla Çatışma
Seçici Bir İman
Aziz Pavlus'a Göre Örtü
Jeanne D'arc ve Sofu Robert
Kutsal Annemiz Kilise Eril Bir Annedir
Kuran Devrimi
"(Cehennem) Ateşinde Sonsuza Dek Yanacaktır"
Anasoyluluk ve Ortodoksluk
Noter Anlaşmasıyla Tanrı'ya Yapılan Geri Ödeme
Örtünmenin Coğrafi Dağılımı Kadınların Mirastan Yararlanmasıyla Örtüşür

VIII
Burjuva Snobluğu
Eski Yapıların Yedi Bin Yıldır Bitmeyen Yıkılma Süreci
Tarih ile Etnografya Arasındaki Farklar
Çocuk Yiyen Kent
İnançlarıyla Yüklü Gelen Yetişkinler
Bir Evrimin Yarı Yolunda
Küçük Eşraf "Şatdiya": Ne En İyi Ne de En Kötü Koyun...
Örtünmüş Kadınların Sayısı Kasabalarda Artıyor, Kentlerde Azalıyor
Sosyal Bir Alerji

IX
Kadınlar ve Örtü
Son Sömürge
"Kadınların Başlığını ya da Örtüsünü Açan Cezalandırılacaktır..."
Denizin Müslüman Kıyısında
Mağrip'in Ötesindeki Eski Dünya
Görünmez Kadınların Etkisi
OKUMA PARÇASI

Nükhet Sirman, Önsöz “Namusun Arka Planı”, s. 21-28

Germaine Tillion’un 1966 yılında yazdığı, İngilizceye Kuzenler Cumhuriyeti adıyla çevrilen bu çalışması(1), Ortadoğu ve Akdeniz toplumlarındaki –kimine göre modern olamayışı sonucunda, kimine göre ise unutulduğu için– toplumsal çürümeye yol açan akraba evliliği, kan davası, namus cinayeti, kızların (özellikle de toprak söz konusu olduğunda) mirastan mahrum edilmesi ve başörtüsü gibi geleneklerin ortaya çıkışını ve evrimini açıklamayı amaçlamaktadır. Kitabın başlığı, Tillion'un neolitik devrimiyle oluşan toplumların yapısına verdiği addır. Kitap, bu toplumların binlerce yıl süren evrimleri ve son olarak kapitalist dünya ile bir sömürge olarak eklemlenme sürecinde nerelerinden yara aldığının anlatısıdır. Bu kitabın şimdi, Türkiye'de yayımlanmasının en önemli yanı da işte bu yaralarda yatmaktadır. Çünkü bu yaraların yoğunlaştığı yer namus kisvesi altında kadın bedenidir.

Tillion kitabını 1934-1940 yılları aras...

Devamını görmek için bkz.
ELEŞTİRİLER GÖRÜŞLER

Gerçek Dorman, “Harem ve Kuzenler”, Uçan Süpürge, 28 Şubat 2006

Geleneksel akdeniz toplumlarının ortak özelliği olan akraba evliliği, kan davası, namus cinayeti, kadınların mirastan mahrum edilmesi ve başörtüsü gibi geleneklerin ortaya çıkışını ve gelişimini araştıran bu kitapta Germaine Tillion, kimliğin ve kültürel yapının her bir toplumun kendi özünden değil, düpedüz toprağa el koyma biçiminin örgütlenmesinden ve bu örgütlenmenin farklı toplumsal akımlar karşısında geçirdiği değişimden kaynaklandığını ileri sürüyor.

Germaine Tillion’un 1966 yılında yazdığı, İngilizceye “Kuzenler Cumhuriyeti” adıyla çevrilen bu çalışması, Ortadoğu ve Akdeniz toplumlarındaki –kimine göre modern olamayışı sonucunda, kimine göre ise unutulduğu için– toplumsal çürümeye yol açan akraba evliliği, kan davası, namus cinayeti, kızların (özellikle de toprak söz konusu olduğunda) mirastan mahrum edilmesi ve başörtüsü gibi geleneklerin ortaya çıkışını ve evrimini açıklamayı amaçlamaktadır. Kita...

Devamını görmek için bkz.

Fatmagül Berktay, “ Kuzenler Cumhuriyeti’nin Yaralı Kadın ve Erkekleri”, Toplumsal Tarih, Sayı: 169, 2008

Bu yıl Kitap Fuarı’nın teması, “Akdenizli olmak”tı. Bu tema etrafında çokça “zeytinyağı ve portakal kokulu bir edebiyat”tan söz edildi. Ne var ki, Akdeniz edebiyatı aynı zamanda kan davalarının, “kanlı düğün”lerin, namus cinayetlerinin, berdellerin, özetle kadın bedeninin şiddet yoluyla toplumsal denetiminin serimlendiği bir edebiyat. Nedeni ise sadece Akdeniz insanının o genellikle romantize edilen tutkulu, sıcak, duygusal, kolay heyecanlanan bireysel yapısı değil, çok daha derinlerde yatan ve inatla süregelen bir toplumsal yapının varlığı. İşte, bu yıl 100. yaşını kutlayan ünlü etnolog Germaine Tillion’un 1966’da yayınlanıp 1983’te İngilizce’ye çevrilen, Türkçe’ye ise ancak 2005’te kazandırılan önemli yapıtı Harem ve Kuzenler kadının bağımlı konumda tutulduğu ve bağımlılığının işareti olarak da örtünmeye, yere bakmaya, yabancıdan kaçınmaya, mahrem alana a...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X