ISBN13 978-975-342-707-4
13x19,5 cm, 328 s.
Yazar Hakkında
İçindekiler
Okuma Parçası
Liste fiyatı: 228.00 TL
İndirimli fiyatı: 182.40 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Murathan Mungan
Aile Albümü
Murathan Mungan’ın Seçtikleriyle
1. Basım
Liste Fiyatı: 176.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Cynthia Cockburn
Buradan Baktığımızda
Kadınların Militarizme Karşı Mücadelesi
Özgün adı: From Where We Stand
War, Women's Activism and Feminist Analysis
Çeviri: Füsun Özlen
Yayıma Hazırlayan: Özge Çelik
Kapak Tasarımı: Emine Bora
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Nisan 2009

"Buradan baktığımızda" feminizm, savaş ve militarizm nasıl görünür? Kadınları savaşa ve militarizme karşı örgütlenmeye yönelten saikler nelerdir? Ve kadınlar genellikle neden "kadın kadına" örgütlenmeyi seçer? Cockburn'ün iki yıl içinde katettiği 130 bin kilometrelik mesafenin ürünü olan bu özgün çalışma, Sierra Leone, Kolombiya ve Hindistan'dan Türkiye, eski Yugoslavya ve Britanya'ya kadar pek çok yerdeki savaş karşıtı kadın aktivizmini inceliyor. Militarizme, savaşa ve savaşın beraberinde getirdiği ırkçılığa karşı çıkan yerel ve ulusal grupları, uluslaraşırı kadın ağlarını tanıtıyor.

Kadınları harekete geçiren genellikle, erkek-egemen savaş karşıtı hareketler içindeki deneyimleridir; esnek bir örgüt yapısını ve yaratıcı protesto metotlarını tercih ederler. Tıpkı ana akım hareketler gibi, ilkeleri, örgütlenme biçimleri ve eylem yöntemleri açısından kadın grupları da birbirinden çok farklıdır. Feminizmi, kimliği, aidiyeti, ötekiliği tartışırlar. Milliyetçilik konusundaki fikirleri de çeşitlilik gösterir: Bazıları savaşın nedenlerinden biri olarak gördüğü milliyetçiliği lanetlerken, bazıları da kimliğin meşru kaynaklarından biri saydığı milliyetçiliğe sahip çıkar. Ama kadınların konumları ve perspektifleri ne kadar farklı olursa olsun, bu uluslaraşırı mücadeleden tutarlı bir feminizm doğar. Bu feminizm, hem teoriye hem de aktivizme şunu söyler: Toplumsal cinsiyete dayanan iktidarı ve şiddeti dikkate almadan, savaşa ve militarizme karşı etkin bir mücadele veremeyiz.

İÇİNDEKİLER
Teşekkür
Giriş
Kitabın Başlangıç Noktaları
Araştırmanın Yaklaşımı
Bazı Kavramlar ve Teoriler
Kitabın Şekli

1 Farklı Savaşlar ve Kadınların Farklı Yanıtları
"Şiddet Buraya Dün Geldi": Kolombiya'da Savaş Karşıtı Kadın Hareketi
Kadınlara Yönelik Savaş: Gujarat'taki Soykırıma Feminist Bir Yanıt
Sierra Leone: Kadınlar, Sivil Toplum ve Barışın Yeniden İnşası

2 Emperyalist Savaşlara Karşı: Uluslaraşırı Üç Ağ
Siyahlı Kadınlar –Adalet İçin– Savaşa Karşı
Pembe Kod: Barış Yanlısı Kadınlar
Doğu Asya-ABD-Puerto Rico Militarizme Karşı Kadın Ağı

3 Vatan Hainleri: Sırbistan'daki Antimilitarist Kadınlar
Yugoslavya Federal Cumhuriyeti: Ulusal Kimliğin Manipülasyonu
Milliyetçiliğe ve Savaşa Feminist Bir Yanıt
Feminist Analiz ve Karşı-Enformasyon
Kimlik ve Mekân Gibi Ölümcül Meselelerle Uğraşmak
Kişisel Olan Uluslararasıdır
Savaştan Sonra: Suçluluk Duygusundan Sorumluluğa

4 Ötekileştirmenin Reddi: Filistinli ve İsrailli Kadınlar
İsrail'in Kuruluşu: "Bağımsızlık" ve "Felaket"
"Temeldeki Olgular": Tek Taraflı İsrail Hamleleri
İsrail'deki İşgal Karşıtı Aktivizm
Bat Şalom, Kudüs Kadınlar Merkezi ve Kudüs Bağlantısı
Diyalog Sorunları: Filistinlilerin Perspektifleri
Diyalog Sorunları: İsraillilerin Perspektifleri
"Kadın Olmak": Diyalog İçin Zemin Oluşturur mu?
İsrail İçinde: Bir Yahudi Devletindeki Filistinliler
Diyaloğun Ötesine Geçmek

5 Başarılar ve Çelişkiler: WILPF ve BM
Barış ve Özgürlük İçin Uluslararası Kadın Birliği
WILPF Örgütleri ve Faaliyet Alanları
"Kadınlar, Barış ve Güvenlik"in BM'ye Taşınması
Hayata Geçirme: Laftan İşe Uzanan Zorlu Yol
Kurumsal Yolun Kısıtları
Savaş Karşıtı Kadın Aktivistler İçin Önemli Bir Destek

6 Kadın Protestolarının Metodolojisi
Süreç Boyunca Sorumluluk, Minimal Yapı
Nöbetler ve Diğer Sokak Çalışmaları
Okullardan Mahkemelere
Ritüel ve Sembolizm
Sessizliğin Politik Kullanımı
Kadınların Barış Kampları
Şiddet İçermeyen Doğrudan Eylem: Bedeni Oyuna Sokmak
Prefigüratif Mücadele

7 Tutarlılığa Doğru: Pasifizm, Milliyetçilik, Irkçılık
Barış, Adalet ve Dayanışma
Ulusal Aidiyet ve Etnik Ötekilik
Yaratıcı Tartışmada Kararlılık

8 "Kadın" Olmayı Seçmek: Savaşın Feminizme Söyledikleri
Günlük Yaşamın Ederi
Mecazen Annelik
Erkek Cinsiyetinin Şiddeti/Erkeklerin Cinsel Şiddeti
"Kadın Kadına" Örgütlenmek
Askerlik: Yapmak İsteyen Kadınlar, İstemeyen Erkekler
Militarizm ve Savaşın Yarattığı Bir Feminizm

9 Toplumsal Cinsiyet, Şiddet ve Savaş: Feminizmin Savaş Üzerine Çalışmalara Söyledikleri
Savaş ve Güvenlik: Feministlerin Uluslararası İlişkiler Üzerine Marjinal Notları
Savaş ve Militarizm Sosyolojisi: Toplumsal Cinsiyet Meselesi
Kadınların Savaş Deneyimine Dayanan Teori
Erkeklik ve Politika: Ev Cephesinde Dik Duruş
Ordunun Gereksinimi: Çok Değil, Yeterince Saldırganlık
Üç Öteki: Kadın, Emekçi ve Yabancı

Kaynakça
OKUMA PARÇASI

Giriş, s. 23-36

Birçok ülkede kadınlar, savaş ve barış konularına özel bir ilgi gösterirler. Kadınların savaşı erkeklerden daha az desteklediklerini veya en azından savaş hakkında daha kararsız ya da daha çekinceli olduklarını gözler önüne seren kamuoyu yoklamaları, bu konuda cinsler arasında bir fark olduğunu yaygın biçimde ortaya koymaktadır. Militarizme ve savaşa etkin biçimde karşı çıkmak isteyen kadınlar sıklıkla yalnızca kadınlararası örgütlenmeyi seçerler. Bu neden böyledir? Biz, kadın ya da feminist olarak ne yaptığımızı düşünüyoruz? Savaş karşısındaki feminist "duruş" nedir? Bazı yanıt taslakları oluşturmaya başlamak için bu kitapta, değişik ülkelerde, değişik zamanlarda farklı farklı militarizasyon ve savaş deneyimleri yaşamış kadınların silahlı çatışma deneyimlerini canlı bir şekilde sergiliyorum. Bu kadınların bazıları "sıcak" savaşı yalnızca uzaktan izlemişler, bazıları da on yıllarca süren savaşlardan güç kurtulmuş veya bu savaşların kurbanı olmuşlar. Yine...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X