ISBN13 978-975-342-778-4
13x19,5 cm, 224 s.
Yazar Hakkında
İçindekiler
Okuma Parçası
KAMPANYADA
Liste fiyatı: 168.00 TL
İndirimli fiyatı: 100.80 TL
İndirim oranı: %40
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Bengi Akbulut, Fikret Adaman, Umut Kocagöz
Herkesin Herkes İçin
Müşterekler Üzerine Eleştirel Bir Antoloji
1. Basım
Liste Fiyatı: 232.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Alfred Sohn-Rethel
Zihin Emeği, Kol Emeği
Epistemoloji Eleştirisi
Özgün adı: Geistige und körperliche Arbeit
Zur theorie gesellschaftlicher Synthesis
Çeviri: Ayşe Deniz Temiz
Yayıma Hazırlayan: Özge Çelik, Tuncay Birkan
Kapak Tasarımı: Emine Bora
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Mart 2011
2. Basım: Mayıs 2023

Sohn-Rethel, Frankfurt Okulu'nun Adorno, Bloch gibi temsilcileri başta olmak üzere Batı Marksizminin önemli isimleriyle temasını hep sürdürmekle birlikte, bu geleneğin "kültür-odaklı" eğilimlerinin dışında durmuş ve kendini Marx'ın siyasal iktisat eleştirisini kültür ve bilgi alanlarını da kuşatacak şekilde genişletmeye adamış son derece özgün bir düşünürdür.

Karatani'nin Transkritik'inden hatırlayacağınız bir amacı var bu kitabın: Kant'la Marx arasında bir bağ kurmak istiyor. Ancak Karatani'den farklı olarak Sohn-Rethel'in Marx'ın iktisat eleştirisiyle bir arada düşünmeye çalıştığı Kant'ın etiği değil, epistemoloji eleştirisi. Felsefenin ve bilimin kavramsal düşünme biçiminin izlerini, "meta soyutlaması"nda arayabileceğimizi gösteriyor. Kitabın yeniliği de burada: Soyutlamanın tarihsel bir sürecin aracı olduğu, insanın fikirleriyle değil, eylemleriyle ortaya çıktığı düşüncesinde.

Sohn-Rethel buradan hareketle kapsamlı bir bilim eleştirisi geliştiriyor: Eğer teknolojinin topluma değil de, toplumun teknolojiye hâkim olmasını istiyorsak, bilimin kökenleri ve mantığı itibariyle toplumsal tarihe bağlı olduğu gerçeğini teorik bir önkoşul olarak ortaya koymamız gerekir. Ama biliyoruz ki bilim, zihin emeğiyle kol emeği arasındaki gitgide derinleşen uçurum nedeniyle kendi toplumsal kökenlerini göremez hale gelmiştir.

Mavi yakalı - beyaz yakalı işçi ayrımının gittikçe daha fazla sorgulanmaya başladığı günümüzde mutlaka yeniden okunup değerlendirilmesi gereken bir klasik.

İÇİNDEKİLER
İngilizceye Çevirenin Önsözü
Önsöz
Giriş

I. Felsefi Epistemolojinin Eleştirisi
1. Zihinsel Emeğin Fetişleştirilmesi
2. Düşünce Dışında Bir Soyutlama Mümkün müdür?
3. Meta Soyutlaması
4. Mübadele Soyutlaması Fenomeni
5. İktisat ve Bilgi
6. Mübadele Soyutlamasının Analizi
7. Basılı Paranın Evrimi
8. Gerçek Soyutlamanın Kavramsal Soyutlamaya Dönüşümü
9. Bağımsız Akıl

II. Toplumsal Sentez ve Üretim
10. Üretim Toplumları ve Temellük Toplumları
11. Kafa Emeği ve Kol Emeği
12. Üretim Fazlası ve Sömürünün Ortaya Çıkışı
13. Bronz Çağında Kafa ve Kol
14. Klasik Temellük Toplumu
15. Matematik: Zihinsel Emek ve Kol Emeği Arasındaki Ayrım Çizgisi
16. Ortaçağ Tarım ve Zanaat Üretiminde Kafa ve Kol
17. Zanaattan Bilime Geçiş Biçimleri
18. Kapitalist Üretim İlişkileri
19. Galileocu Bilim ve Dinamik Atalet Kavramı
20. Burjuva Bilimi

III. İleri Kapitalizmin İkili İktisadi Yapısı
21. Toplumsallığını Yitirmiş Olan Emekten Yeniden Toplumsallaşan Emeğe
22. Kapitalist Üretim Tarzının Üçüncü Evresi mi?
23. Tekelci Kapitalizm Dönemecinde
24. Emperyalizm ve Bilimsel Yönetim
25. Zaman Ekonomisi ve "Bilimsel Yönetim"
26. Taylorizmin Esasları
27. Taylorizmin Eleştirisi
28. Üretim Akışının Temelleri
29. İnsan ve Makinenin Aynı Biçimde Ölçülmesi
30. Tekelci Kapitalizmin İkili İktisadi Yapısı
31. Emeği Ölçülebilir Kılma Zorunluluğu
32. Faal Durumdaki Emeğin Ölçülebilir Kılınması
33. Otomasyona Giden Yol
34. İkinci Doğanın Laneti
35. Geçiş Dönemi
36. Temellük Mantığı ve Üretim Mantığı

IV. Yöntemsel Bir Koyut Olarak Tarihsel Materyalizm
37. Bir Bilim Kuramı Olarak Yansıma Kuramının Barındırdığı Çelişkiler
38. Materyalizme Karşı Ampirizm
39. Marx'tan Çıkarılacak Ders
40. Zorunlu Yanlış Bilinç
41. Felsefi Sorun
42. Tarihsel Materyalizmin Özünde Bulunan Eleştirel Güç

Dizin
OKUMA PARÇASI

Önsöz, Alfred Sohn-Rethel, s. 11-14.

Bu inceleme Marksçı anlamdaki altyapı-üstyapı ilişkisini ele alıyor. Bu da büyük oranda yeni bir saha açmak demek. Marx ve Engels, tarihin, üretim ilişkileri ve üretim güçlerinden müteşekkil genel mimarisini, ve bu ikisinin birlikte nasıl üstyapı olan bilinç için maddi bir altyapı teşkil ettiğini açıklığa kavuşturdular. Ancak bize altyapıdan üstyapıya doğru uzanacak merdivenin bir taslağını bırakmadılar. Burada bizi ilgilendiren işte tam da bu merdiven, ya da en azından kabaca onun özgül biçiminin iskeleti. Aynı metafordan devam edecek olursak, merdiveni altyapıda sağlam bir temele dayandırmak gerekiyor ki meta üretimine dayalı toplumlar söz konusu olduğunda bu da ancak metanın kendisinin biçimsel bir analizi ile mümkün. Gelgelelim bu analizin, ona yüklemeyi düşündüğüm ağırlığın tümünü taşıyabilmesi için, büyük oranda genişletilip derinleştirilmesi gerekiyor. Marx'ın siyasal iktisat eleştirisini taşımak için bu çerçeve yeterli olmuşt...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X