ISBN13 978-975-342-164-5
13x19.5 cm, 368 s.
Liste fiyatı: 38.50 TL
İndirimli fiyatı: 30.80 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
Edward Hallett Carr diğer kitapları
Bolşevik Devrimi 1917-1923, 3 Cilt Takım,
Bolşevik Devrimi 1917-1923, 1989.00
Bolşevik Devrimi 1917-1923, 1989.00
AYIN ARMAĞAN KİTABIAYIN ARMAĞAN KİTABI
Krizde Felsefe ve Direniş
Liste Fiyatı: 34.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Bolşevik Devrimi 1917-1923
Cilt II
Özgün adı: The Bolshevik Revolution 1917-1923
Volume II
Çeviri: Orhan Suda
Kitabın Baskıları:
1. Basım: 1998.00
4. Basım: 2017.00

Bolşevik Devrimi’nin “Ekonomik Düzen” başlığını taşıyan bu cildinde devrimin hemen sonrasındaki tarım, sanayi, ticaret, emek ve sendika, dağıtım ve para politikaları inceleniyor. Devrimin ekonomik hayata etkileri, savaş komünizmi, NEP dönemi ve planlamanın ilk adımları 1917-1923 arasının alt kronolojik dönemleri olarak ele alınıyor.

Bir krizin, yoğun mücadelelerin, teori ve programla gerçek hayat arasındaki zıtlıkların tarihidir bu cilt: Bir yandan devrim için siyasi iktidarın alınmasının yetmediği ortaya çıkar, diğer yandan Bolşeviklerin Rusya’da sosyalizme geçiş için desteğini umdukları Avrupa devrimi gelmemektedir... Burada anlatılan tarihin, sosyalizm düşüncesinin nasıl devletçiliğe itildiğinin, devletçiliğin sınırları içine hapsolduğunun tarihi olduğu da söylenebilir; Carr’ın bugünkü okurları için, “duvarın yıkılışını” görmüş yirminci yüzyıl sonundaki okurları için kitabın taşıdığı anlam da bizce budur.

İÇİNDEKİLER
Kısım IV: Ekonomik Düzen
15 Teoriler ve Programlar
16 Devrimin Etkisi
     (a) Tarım
     (b) Sanayi
     (c) Çalışma Hayatı ve Sendikalar
     (d) Ticaret ve Dağıtım
     (e) Maliye
17 Savaş Komünizmi
     (a) Tarım
     (b) Sanayi
     (c) Emek ve İşçi Sendikaları
     (d) Ticaret ve Dağıtım
     (e) Maliye
18 Savaş Komünizminden NEP'e
19 NEP: İlk Adımlar
     (a) Tarım
     (b) Sanayi
     (c) Emek ve İşçi Sendikaları
     (d) Ticaret ve Dağıtım
     (e) Maliye
20 Planlamanın Kökenleri
     Not C. Marx, Engels ve Köylülük
     Not D. Demiryollarında İşçi Denetimi
Kısaltmalar Listesi
Dizin
 


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2018. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova