ISBN13 978-975-342-441-7
13x19,5 cm, 352 s.
Yazar Hakkında
İçindekiler
Okuma Parçası
Liste fiyatı: 242.00 TL
İndirimli fiyatı: 193.60 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Engin Geçtan
Hayat
21. Basım
Liste Fiyatı: 148.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Duygu Türk
Öteki, Düşman, Olay
Levinas, Schmitt ve Badiou’da Etik ve Siyaset
Yayıma Hazırlayan: Tuncay Birkan
Kapak Tasarımı: Emine Bora
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Nisan 2013

Türkçe yazılmış, bu denli kapsamlı ve yetkin bir felsefe kitabıyla karşılaşmak her zaman mümkün değil. Günümüzün öndegelen üç düşünürünün eseri üzerinden etik ile siyaset ilişkisini araştıran Duygu Türk kitabını şöyle gerekçelendiriyor:

"Levinas, Schmitt ve Badiou, çağdaş siyasal düşünceye esin veren ayrıksı konumlara sahipler ve her biri, etik ve siyaset ilişkisini düşünmek için önemli kavramsal araçlar sunuyorlar… Etik ve siyaset bağlamında tüm diğer çağdaş yaklaşımların da içine yerleştirilebileceği çerçevenin sınırlarını belirleyen radikal pozisyonları temsil ediyor ve böylece, bağlamın temel meselelerini düşünebilmek, temel ayrışmaları tespit edebilmek için elverişli bir zemin sunuyorlar. Bu yönüyle çalışma, bu birbiriyle 'ilişkisiz' görünen düşünürlerin kuramsal pozisyonlarını ilişkilendirme çabası, üç düşünürü birlikte okuma önerisidir."

Etiğin "ilk felsefe" olduğunda ısrar eden "Öteki’nin filozofu" Levinas ile önceliği "siyasal"a veren ve bu kavramı da "dost-düşman" ayrımı üzerinden tanımlayan Carl Schmitt'in bu öncelikleri koruyabilmek adına girdikleri çıkmazlara işaret eden Türk, Badiou'nun "olay" kavramı etrafında geliştirdiği ontoloji sayesinde bu çıkmazlardan kurtulunabildiğini ileri sürüyor.

Duygu Türk, her biri çok çetrefil yazabilen bu üç filozofun temel düşüncelerini, günümüzün akademik çalışmalarında az rastlanır bir berraklıkla irdelemeyi, ama bunu yaparken kendi meselesini kurarak ve kendi argümantasyon hattına sadık kalarak anlatmayı başarıyor. Felsefi düşüncenin ifade edilmesi, iletilmesi ve tartışılması açısından Türkçenin taşıdığı imkânları göstermesi de çok sevindirici.

İÇİNDEKİLER
Teşekkür
Giriş

Emmanuel Levinas: Etiğin Önceliği
I. Tümlük, Ontoloji, Savaş
1. Ontolojinin Hükümran "Ben" Öznesi
2. Tümlük ve Siyaset
II. Ontolojiye Karşı Etik
1. Dil ve Din
2. Asimetri
3. "Tabi Olarak Özneleşmek"
III. Etikten Devlete
1. "Üçüncü Taraf"
2. Adalet ve Devlet
IV. Etiğin Paradoksu
1. Etiğin İlkselliği ve "Şiddeti"
2. "En Yakın" Olan
3. Kötülük
4. Öteki'nin Ayrıcalığı ve Devletlerarası Düzlem
V. Felsefe ve Din
1. Batı Felsefesi ve "Etik"
2. Talmud Okumaları
3. Siyasal İstisna Olarak Öteki
4. Öteki ve Diğerleri
IVI. Hangi Levinas?
VII. Etik Devlet ve Siyasal Özne Problemleri

Carl Schmitt: Siyasal Olanın Önceliği
VI. Carl Schmitt'i Yorumlama Sorunu
III. Siyasal Kavramı
1. Dost ve Düşman
2. Yoğunlaşma Derecesi ve Özerklik
3. Devlet ve Egemenlik
4. Siyasal Kavramı'ndan Nomos ve Partizan'a
III. Siyasalın Kurucu İlkselliği: Anayasa'dan Nomos'a
1. Kurucu İktidar ve Anayasa
2. Özdeşlik Olarak Demokrasi
3. Demokratik Meşruiyet ve Karar
4. "Devletin Etiği"
IV. Siyasalın Ahlakileşmesi: İç Savaş-Haklı Savaş ve Partizan
1. "Kurucu Tarihsel Olay" ve "Meşruluk Edimi": Nomos
2. İlk Küresel Nomos
3. İç Savaş-Haklı Savaş
4. Siyasal Kavramına Yeni Yorum: Partizan
IV. Siyasal Birliğin "Değeri"

Alternatif Yaratmayan Bir Karşıtlık:
Levinas Versus Schmitt
VI. İlksellik ve Aşkınlık
III. Dost, Düşman ve "Üçüncü"
III. Öteki olarak İstisna
IV. Siyasal Özne ve Etik Devlet Problemleri
IV. Literatürde Levinas ve Schmitt

ALAIN BADIOU: SİYASET VE ETİK
I. Özgürleştirici Siyasetin Kaybı
1. Parlamentarizm ve "Etik İdeolojisi"
2. Badiou'nun Levinas Eleştirisi: "Mutlak Öteki"
3. Çokluk ve Platon
II. Badiou'nun Ontolojisi
1. Ontoloji Olarak Matematik
2. "Durum" ve Boşluk
3. Durumun Yeniden Yapılandırılması: Devlet
4. Devlet ve Eşitsizlik
5. Olaysal Mekân Olarak "Tekil Çokluk"
III. Olay
1. "Özne" Olarak Paulus
2. "Dünyaların Mantıkları"
3. Siyasal Olay
IV. Badiou ve Schmitt
1. İstisna Olarak Olay
2. "Genel İrade" Olarak Hakikat
3. Karar, İstisna, Sadakat
V. Siyaset ve Etik: Hakikat
1. Hakikat: Yeni, Evrensel, İyi
2. Kötülük ve Hakikatin Sınırı
3. Radikal Kötülük Teması
4. Siyasetin ve Etiğin Öznesi
VI. Badiou ve Levinas
VII. Eşitlik-Özgürlük-Kardeşlik
VIII. Kardeşlik, Düşmanlık, Yıkım

Sonuç
Kaynakça
OKUMA PARÇASI

Giriş’ten, s. 13-21

"Siyaset kötülüktür" (evil). Uluslararası ilişkiler disiplini içinde "realizm" olarak adlandırılan bir akımın temsilcisine, Hans Morgenthau'ya ait olan bu sözler, etik ve siyaseti "uyumlulaştırmanın" imkânsızlığı vurgusuyla sürer: Siyaset, diğer insanlar üzerinde iktidar kurmanın, onları "araçsallaştırmanın" alanıdır; oysa ahlaki davranış —Morgenthau, burada Kant'ı ve Marx'ı izlemektedir— her insanın kendi başına bir "amaç" olduğu, hiç kimsenin araçsallaştırılamayacağı kabulüne dayanır. Öyleyse siyasette ancak "daha az kötülüğü seçmenin" sözü edilebilecektir; "siyaset sanatının" kurallarına uygun davranıldığı ölçüde siyasal etik "kötülük yapmanın etiği" nden başkası olamaz.

Durum buysa siyasetten uzak durmamız gerekiyor demektir, fakat bir "kötülük olarak siyaset'in, yaşamlarımızı araçsallaştırırken buna imkân tanıyacağı da kuşkuludur. Gerçekte, gerekçesi farklılaşsa da siyasetin "kötülük" ile bir biçimde ilişkilendirilmesi yabancısı olduğumu...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X