ISBN13 978-975-342-972-6
16,5x24 cm, 432 s.
İçindekiler
Okuma Parçası
Eleştiriler Görüşler
Liste fiyatı: 310.00 TL
İndirimli fiyatı: 248.00 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
Ayfer Bartu Candan diğer kitapları
Kültür Denen Şey, 2018
Cenk Özbay diğer kitapları
Eşcinsel Kadınlar, 2003
Neoliberalizm ve Mahremiyet, 2011
Kültür Denen Şey, 2018
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Andrey Platonov
Muhteşem Vahşi Dünya
3. Basım
Liste Fiyatı: 140.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Hazırlayanlar: Ayfer Bartu Candan, Cenk Özbay
Yeni İstanbul Çalışmaları
Sınırlar, Mücadeleler, Açılımlar
Yayıma Hazırlayan: Semih Sökmen, Eylem Can
Kapak Fotoğrafı: Murat Germen
Katkılar: Biray Kolluoğlu, Asu Aksoy, Murat Cemal Yalçıntan, Çare Olgun Çalışkan, Kumru Çılgın, Uğur Dündar, Tuna Kuyucu, Deniz Yonucu, Özlem Ünsal, Yıldırım Şentürk, Saniye Dedeoğlu, Duygu Salman, Dilek Ünalan, Sonay Aykan, Sezai Ozan Zeybek, Bengi Akbulut, Ayten Alkan, Sibel Yardımcı, Dikmen Bezmez, Ayşe Akalın, Alp Biricik, Aslı Zengin, Sema Erder
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Kasım 2014
2. Basım: Haziran 2019

İstanbul hızlı bir değişim içinde. Bu değişim öncelikle kentte yaşayan insanların, kentin çevresinin, nihayetinde bütün Türkiye'nin hayatını derinden etkiliyor. Yeni İstanbul Çalışmaları'ndaki "yeni", hem bu hızlı değişimle ortaya çıkan yeni İstanbul'un daha önce tecrübe etmediğimiz hallerini, hem de incelemelerin konu ve bakış olarak yeniliğini ifade ediyor.

Yaşanan değişimin farklı boyutlarının kavranabilmesi için kitap geniş bir alanı tarıyor: Kentin "devlet eliyle" küreselleştirilmesi, "büyüme" saplantısı, neoliberalizmin kent üzerindeki baskıları, hukukun taşıdığı muğlaklıkların istismar edilişi, mülksüzleştirme, mutenalaştırma, kentin dönüşüm coğrafyası, "tehlikeli" diye mimlenmiş mahallelerdeki devlet şiddeti, Gezi Parkı direnişi ve yeni kentsel muhalefet, İstanbul'u sırtında taşıyan toplumsal emek, kentteki turizm, trafik, ulaşım sorunları, hareketlilikler, kadın istihdamında cinsiyetin etkisi incelenen başlıca konular.

Kitabın yaptığı diğer bir katkı da, kente politik ekoloji çerçevesinden bakmak. Kentin bugününü "sürdürülebilirlik" kavramı temelinde değerlendiren yazılar, aynı zamanda merkezi iktidarın ve belediyenin, çevre, yeşil, doğa ve sürdürülebilir kalkınma gibi bazı kavram ve anlayışları nasıl bir söylem ve imaj malzemesi kertesine indirdiğini, içlerini boşalttığını ve çoğu durumda tam aksi uygulamalara giriştiğini aydınlatıyor. Kentte bedenin kamusallığı ve cinselliği de LGBT hareketi, sakat bedenler, göçmen kadın ev işçileri, trans bireyler, seks işçiliği, seks sinemaları üzerinden tartışılıyor.

Görünen o ki İstanbul satılıyor, özelleştiriliyor ve bu yolla "zenginleşiyor". Bu parlaklık kimilerinin gözünü kamaştırsa da kentte giderek artan ve derinleşen eşitsizliklerin üstünü örtmeye yetmiyor. Yeni İstanbul Çalışmaları kentte olup biteni anlamak ve mücadele etmek için değerli ipuçları sunuyor.

İÇİNDEKİLER
Yeni İstanbul Çalışmaları:
Yersiz, Havasız, Mülksüz Kent
Cenk Özbay ve Ayfer Bartu Candan

BİRİNCİ BÖLÜM
İstanbul’da Mekân ve Siyaset
Sunuş: Şehre Gören Gözlerle Bakmak
Biray Kolluoğlu

İstanbul’un Neoliberalizmle İmtihanı
Asu Aksoy

İstanbul Dönüşüm Coğrafyası
Murat Cemal Yalçıntan, Çare Olgun Çalışkan,
Kumru Çılgın ve Uğur Dündar

Hukuk, Mülkiyet ve Muğlaklık:
İstanbul’un Kayıtdışı Yerleşimlerinin
Yeniden Yapılandırılmasında Hukuki Belirsizliğin
Kullanımları ve İstismarları

Tuna Kuyucu

Bir Yönetim Biçimi Olarak Mekânsal Ayrıştırma:
Tehlikeli Mahalleler, Olağanüstü Hal
ve Militarist Sınır Çizimi
Deniz Yonucu

Neoliberal Kent Politikaları ve Direnişin Siyaseti:
İstanbul’da Yeni Kentsel Muhalefet

Özlem Ünsal

İKİNCİ BÖLÜM
İstanbul’da Emek ve Ekonomi
Sunuş 
Çağlar Keyder

İstanbul, Kent Çalışmaları ve Unutulan Emek
Yıldırım Şentürk

Yirmi Milyonluk Turizm Başkenti:
İstanbul’da Hareketliliklerin Politik Ekonomisi

Cenk Özbay

İstanbul’da Mekân, Cinsiyet
ve Endüstriyel İstihdam

Saniye Dedeoğlu

"Çalışabilirsiniz, Eğer...":
Katılım Bankalarında Örtülü Kadın
Çalışanlar ve Bedenin Örgütsel Kontrolü

Duygu Salman

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İstanbul’un Politik Ekolojisi
Sunuş
Dilek Ünalan

İstanbul’da Sürdürülebilir Kalkınma:
Sekteye Uğramış, Kısmi ve Fırsatçı Bir Uyarlama

Jean-Francois Pérouse

İstanbul’da Kentsel Sürdürülebilirlik
Sonay Aykan

İstanbul’un Yuttukları ve Kustukları:
Köpekler ve Nesneler Üzerinden İstanbul Tahlili

Sezai Ozan Zeybek

Bir-İki Ağacın Ötesinde:
İstanbul’a Politik Ekoloji Çerçevesinden Bakmak

Bengi Akbulut ve Ayfer Bartu Candan

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İstanbul’da Beden ve Cinsellik
Sunuş: İkiliklerin Ötesi
Ayten Alkan

Normativite Sınırlarında İttifak İmkânları:
Heterotopya Olarak Queer,
ve/ya Sakat Bedenler ve Kamusallığı
Beden Üzerinden Okumak

Sibel Yardımcı ve Dikmen Bezmez

Arzulayan Bedenler:
Kadın, Göçmen ve Kâğıtsız Olmaya Dair

Ayşe Akalın

Şehrin "Açık Saçık" Yerlerini Kapamak:
İstanbul’da Seks Sinemaları

Alp Biricik

Trans-Beyoğlu: Kentsel Dönüşüm,
Şehir Hakkı ve Trans Kadınlar

Aslı Zengin

Sonsöz:
Yeni İstanbul Çalışmaları
ve İstanbul’da Yapılan'Yeni Çalışmalar

Sema Erder

Yazarlar Hakkında
Kaynakça

Dizin
OKUMA PARÇASI

Yeni İstanbul Çalışmaları: Yersiz, Havasız, Mülksüz Kent, s. 11-15

Türkiye’de kentlerin 2000'li yıllar boyunca yaşadığı ve 2010'larda da hızlanarak devam eden çokboyutlu dönüşümlere dair bütünsel bir bakış açısı benimseyen çalışmaların mevcut olmayışı, Yeni İstanbul Çalışmaları'nı hazırlamaya karar vermemizdeki en büyük etkendi. Elbette Türkiye’de pek çok şehir ve bunların içinde de büyük farklılıklar arz eden kentleşme deneyimleri mevcut. Bu heterojenliği dikkate alıp, layığıyla temsil edebilecek araştırmalara ulaşmanın güçlüğünü göz önüne alarak bu kitabın kapsamını en iyi bildiğimiz, içinde yaşadığımız ve hakkında araştırma yaptığımız İstanbul ile sınırlamanın daha doğru olacağını düşündük.

İstanbul’un Türkiye’de Kent Çalışmaları literatürünün merkezinde çok büyük bir yer işgal ettiği söylenebilir. Hatta Türkiye’de şehir hayatına, mutenalaşmaya, kentsel dönüşüme ve muhalefete, sınıflar arası ilişkilerin mekânsallaşmasına, yerel yönetimlere, ke...

Devamını görmek için bkz.
ELEŞTİRİLER GÖRÜŞLER

Özgür Duygu Durgun, "'Yeni İstanbul' Kimin İstanbul'u?", Sanatatak, 30 Aralık 2014

Nasıl bir kentte yaşıyoruz, kentin hangi mekanlarında yaşıyoruz? Kent insanları kucaklayan bir yapıya mı sahip, yoksa tam tersine ötekileştirip kendinden uzaklaştırıyor mu? Yeni İstanbul’un hızlı değişimindeki belki en önemli sorun, yazarların da haklı tespitiyle giderek cemaatleşen bir kent toplumu olduğumuz yönünde. Steril mahallelerde, güvenlikli sitelerde yaşayıp; kent ile bağlantı kurmayı reddeden, aynı AVM’lerden alışveriş eden, kendisi gibi olanlar dışındakileri öteleyen, yok sayan sorunlu bir kentlilik kültürü bu…

Son yıllarda kent çalışmaları üzerine, özel olarak İstanbul’a dair araştırmalar hızla çoğalıyor. İstanbul gibi baş döndürücü hızla değişen bir şehir için belki de bu çalışmaların sayısı az bile. Metis Yayınları’ndan çıkan Yeni İstanbul Çalışmaları, içerik ve hacim olarak Yeni İstanbul’a dair yeniden düşünülmesi gereken parametreleri ve kavra...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X