Graeme Gilloch

Lancaster Üniversitesi’nde kıdemli akademisyen. Eleştirel Teori, görsel kültür (özellikle film ve fotoğraf) ve kent kültürleri alanında araştırmalar yapıyor ve dersler veriyor. Araştırma alanları esasen kültür sosyolojisi ve kültürel teoriden oluşuyor. Başlıca kitapları: Myth and Metropolis: Walter Benjamin and the City (1996, Mit ve Metropol: Walter Benjamin ve Şehir), Walter Benjamin: Critical Constellations (2002, Walter Benjamin: Eleştirel Kümelenmeler), Siegfried Kracauer: Our Companion in Misfortune’dur (2015, Siegfried Kracauer: Talihsizlikte Yoldaşımız).

Metis Yayınları'ndaki kitapları
Nuri Bilge Ceylan Sineması, 2018
 


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2021. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova