ISBN13 978-605-316-192-9
13x19,5 cm, 320 s.
İçindekiler
Okuma Parçası
Eleştiriler Görüşler
Liste fiyatı: 224.00 TL
İndirimli fiyatı: 179.20 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Murathan Mungan
küre
Poetika Yazıları / Mavi Kitap
2. Basım
Liste Fiyatı: 110.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Hazırlayanlar: Giacomo D’Alisa, Federico Demaria, Giorgos Kallis
Küçülme
Yeni Bir Çağ İçin Kavram Dağarcığı
Özgün adı: Degrowth
A Vocabulary for a New Era
Çeviri: Ayşe Ceren Sarı, Berk Öktem, Burag Gürden, Yaprak Kurtsal
Yayıma Hazırlayan: Özde Duygu Gürkan
Kapak Tasarımı: Semih Sökmen
Türkçe Edisyon: Bengi Akbulut, Ethemcan TurhanKapak İllüstrasyonu: Bàrbara Castro Urío
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Haziran 2020
3. Baım: Haziran 2022

Toplumların esenliği ve gelişmişliği çoğu iktisatçı ve siyasetçi tarafından "büyüme" kavramıyla açıklanıyor. Farklı siyasi ve iktisadi görüşlerin "büyüme" konusunda anlaştığını görüyoruz. Günümüzdeki hızlı yoksullaşma, artan eşitsizlikler ve toplumsal-ekolojik felaketler de egemen söyleme göre büyüme eksikliğinin ya da azgelişmişliğin sonuçlarıdır: "Büyümeyen, yerinde sayan, ölür". Küçülme ise bu sorunların nedeninin tam da büyüme olduğunu, büyümenin aşırı masraflı, ekolojik açıdan sürdürülemez ve özünde adaletsiz bir hal aldığını, "büyüme"yi temel alan mitik inançların terk edilmesi gerektiğini savunuyor.

Bunun için büyüme tahayyülünü ayakta tutan ve ekonomiyi bilim olmaktan çıkaran terimlerle düşünmekten vazgeçmek gerekiyor. Kullanımdaki iktisadi dil, ifade edilmesi gerekeni ifade etmekte yetersiz kaldığı içindir ki yeni bir söz dağarcığına ihtiyacımız var. Bir grup aktivist ve entelektüelin ilk olarak Fransa’da başlattığı ve ardından tüm dünyaya yayılan küçülme hareketi, toplumsal bir hedef olarak ekonomik büyümenin terk edilmesi çağrısında bulunuyor. "Küçülme" kavramı, daha az doğal kaynak tüketen ve tamamen farklı ilkeler çerçevesinde örgütlenen toplumlara giden yolu temsil ediyor. Sadelik, şenliklilik, otonomi, bakım, müşterekler gibi kelimeler de küçülme toplumlarının neye benzeyebileceği konusuna ışık tutuyor.

Bu derlemenin, sadece başka bir dünyanın mümkün olduğunu düşünmekle kalmayıp aynı zamanda onu şimdi inşa etmek adına mücadele eden herkes için değerli bir bilgi ve ilham kaynağı olacağını umuyoruz.

İÇİNDEKİLER
Önsöz
Küçülme: Daha Az Değil, Daha Başka Bir Dünya
Bengi Akbulut ve Ethemcan Turhan

Giriş
Küçülme
Giorgos Kallis, Federico Demaria ve Giacomo D’Alisa

I. Düşünce Hatları
1. Faydacılık Karşıtlığı Onofrio Romano
2. Biyoiktisat Mauro Bonaiuti
3. Kalkınma; Eleştiriler Arturo Escobar
4. Çevre Adaleti Isabelle Anguelovski
5. Çevrecilik; Akımlar Joan Martinez-Alier
6. Metabolizma; Toplumsal Alevgül H. Şorman
7. Politik Ekoloji Susan Paulson
8. Durağan Durum İktisadı Joshua Farley
9. Devlet Bengi Akbulut

II. Temeller
10. Özerklik Marco Deriu
11. Kapitalizm Diego Andreucci ve Terrence McDonough
12. Bakım Giacomo D’Alisa, Marco Deriu ve Federico Demaria
13. Metalaşma Erik Gómez-Baggethun
14. Meta Menzilleri Marta Conde ve Mariana Walter
15. Müşterekler Silke Helfrich ve David Bollier
16. Şenliklilik Marco Deriu
17. Maddesizleşme Sylvia Lorek
18. Harcama Onofrio Romano
19. Depolitizasyon (“Politik Olan”) Erik Swyngedouw
20. Felaket Pedagojisi Serge Latouche
21. Entropi Sergio Ulgiati
22. Emerji Sergio Ulgiati
23. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Daniel O’Neill
24. Büyüme Peter A. Victor
25. Mutluluk Filka Sekulova
26. Tahayyül; Özgürleştirilmesi Serge Latouche
27. Jevons Paradoksu (Geri Sekme Etkisi) Blake Alcott
28. Neo-Malthusçular Joan Martinez-Alier
29. Zirve Petrol Christian Kerschner
30. Sadelik Samuel Alexander
31. Büyümenin Toplumsal Sınırları Giorgos Kallis

III. Eylem
32. Toprağa Dönüşçüler Rita Calvário ve Iago Otero
33. Temel ve Azami Gelir Samuel Alexander
34. Topluluk Para Birimleri Kristofer Dittmer
35. Kooperatifler Nadia Johanisova, Ruben Suriñach Padilla ve Philippa Parry
36. Borç Denetimi Sergi Cutillas, David Llistar ve Gemma Tarafa
37. Dijital Müşterekler Mayo Fuster Morell
38. İtaatsizlik Xavier Renou
39. Eko-Topluluklar Claudio Cattaneo
40. Öfkeliler (İşgal Et/Occupy) Viviana Asara ve Barbara Muraca
41. İstihdam Garantisi B. J. Unti
42. Para; Kamusal Mary Mellor
43. Yeni Ekonomi Tim Jackson
44. Şimdi-Buradacılar Chris Carlsson
45. Post-Normal Bilim Giacomo D’Alisa ve Giorgos Kallis
46. Sendikalar Denis Bayon
47. Kent Bahçeciliği Isabelle Anguelovski
48. İş Paylaşımı Juliet B. Schor

IV. İttifaklar
49. Buen Vivir Eduardo Gudynas
50. Kalıcılık Ekonomisi Chiara Corazza ve Solomon Victus
51. Feminist İktisat Antonella Picchio
52. Ubuntu Mogobe B. Ramose

Kaynakça
Katkıda Bulunanlar
OKUMA PARÇASI

Önsöz, Küçülme: Daha Az Değil, Daha Başka Bir Dünya, Bengi Akbulut ve Ethemcan Turhan, s. 11-13

Artık dünya üzerinde hemen hemen herkesin tanıdığı genç iklim aktivisti Greta Thunberg, 23 Eylül 2019 günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı öfkeli konuşmada dünya liderlerine şöyle hitap ediyordu:

“Hayallerimi ve çocukluğumu boş sözlerinizle çaldınız. Ve dahası, ben şanslı olanlardan biriyim. İnsanlar acı çekiyor. İnsanlar ölüyor. Ekosistemler bir bütün olarak çökmekte. Kitlesel bir yok oluşun başlangıcındayız, sizinse tek konuştuğunuz şey para ve ekonomik büyümeye dair peri masalları. Ne hakla [bunu yapıyorsunuz]!”

Greta’nın dikkat çektiği küresel iklim krizi –hızlı kentleşme, endüstriyel tarım ve küresel tedarik zincirleri içerisinde dünyanın bir ucundan diğerine taşınan metalar için artan talep gibi faktörleri de hesaba kattığımızda– fosil yakıt yoğun, büyüme takıntılı bir ekonomik modelin de krizine işaret ediyor. Neoliberal küreselleşmenin...

Devamını görmek için bkz.
ELEŞTİRİLER GÖRÜŞLER

Mehmet Cevat Yıldırım, "Büyümek zorunda değiliz!", K24, 30 Temmuz 2020

2019 yılının Aralık ayı başlarında ajanslara beklenmedik bir ekonomi haberi düştü: İzlanda, Yeni Zelanda ve İskoçya ekonomik büyüme yerine insana öncelik veren mutluluk ekonomisine geçiyor, bilim insanları buna “planlı küçülme” adını veriyordu. Bu, diğer ülkeleri de katılmaya davet eden bir kulübün kurulduğunun ilanıydı. Yeni bir ekonomi tahayyülüne ihtiyaç duyulduğunun ifade edilmesi, ekonomik büyümenin artık tabu olmaktan çıkıp tartışma konusu haline getirilmesi ve hatta evrensel temel gelir gibi küçülme ekonomisiyle ilişkili sıra dışı konularda pilot uygulamalar yeni değildi. Yeni olan, bir (de değil üç) hükümetin ismini açıkça telaffuz edemese bile küçülmeyi ekonomi politikasının hedefi olarak belirlemesiydi. Ana akım iktisat yazınının olsa olsa kâbusunda görebileceği bir fikir olan küçülme, resmen devlet politikası haline gelmişti! Evet bu hedefi benimseyenler zaten küçük ekonomilerdi am...

Devamını görmek için bkz.

Metin Yetkin, "Kapitalizme ekolojik darbe: Küçülme", Gazete Duvar, 25 Haziran 2020

Kapitalizmin kökeni Wallerstein’a göre 16. yüzyıla kadar dayanır. Bu tarihten itibaren maden ile biriken kapital sayesinde endüstriyel tarım ürünleri ekilmiş ve küresel bir ticaret ağıyla pazara sürülmüştür. Kimilerine göre bu tarih farklılık gösterse de bilinen gerçek kapitalizmin hiç de yeni bir sistem olmadığı ve şekil değiştirerek varlığını sürdürdüğüdür. Adı ister neoliberalizm ister başka bir -izm olsun, kapitalizmin temelinde “büyüme” kavramı yatar. Tabii ki büyüme sürekli üretim ve sürekli tüketimle sağlanır ancak sınırlı sayıda doğal kaynağa sahip bir gezegende yaşamaktayız. Zirve petrol seviyesine ulaştık. Diğer doğal kaynaklar da hızla tükenmekte ve sürdürebilir enerji kaynakları gündeme geldi. “Özetle ekonomi sonlu bir gezegen sisteminin fiziksel bir alt-sistemidir; bu sebeple de sonsuz ekonomik büyüme imkânsızdır.” (s. 78) Öte yandan birçok uluslararası kuruluş ekoloj...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X