ISBN13 978-605-316-267-4
13x19,5 cm, 312 s.
İçindekiler
Okuma Parçası
Liste fiyatı: 216.00 TL
İndirimli fiyatı: 172.80 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
Emine Erdoğan diğer kitapları
Türkiye'de Feminist Yöntem, 2020
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Bengi Akbulut, Fikret Adaman, Umut Kocagöz
Herkesin Herkes İçin
Müşterekler Üzerine Eleştirel Bir Antoloji
1. Basım
Liste Fiyatı: 232.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Hazırlayanlar: Demet Gülçiçek, Emine Erdoğan
Feminist Eleştiri
Arayışlar ve Müzakereler
Yayıma Hazırlayan: Müge Gürsoy Sökmen
Katkılar: Aksu Bora, Atilla Barutçu, Clare Hemmings, Deniz Gündoğan İbrişim, Ezgi Burgan, Feyza Akınerdem, Gülhan Balsoy, Kimberlé Williams Crenshaw, Leslie McCall, Özlem Güçlü, Sara Ahmed, Sumi Cho
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Kasım 2022

Türkiye’de feminist eleştiri ne tür bir iş yapar? Kendini nasıl eleştirir? Derlemeyi hazırlarken bu sorulardan yola çıktıklarını söyleyen Demet Gülçiçek ve Emine Erdoğan, niyetlerinin bir reçete sunmak olmadığını, amaçlarının feminist eleştirinin ortaya koydukları üzerine feminist özenle konuşmayı teşvik etmek olduğunu belirtiyorlar.

*

Feminist Eleştiri, Donna Haraway’in sözünü, “feminist nesnellik, basitçe, konumlu bilgiler demektir”i merkezine alarak bilginin konumluluğuna ilişkin farklı düzeylerde ama ortak bir tartışma yürütüyor. Derlemelerde pek sık rastlamadığımız bir nitelik: Her yazı başka bir yerden, başka bir hikâye anlatıyor ama bütün yazılar aynı gövdeye bağlanıyor: Feminist bilgi, konumlu bilgidir. “Eleştiri” kelimesinin düşündürdüğü negatif etkinlikten çok, kitaptaki yazılar eleştiriyi üretken bir faaliyet olarak kuruyorlar. Konumluluğun ve bilmenin anlamını, feminizmin nasıl “çalıştığını” –ki bence bu feminizmin öznesi probleminden çok daha ilginç ufuklar açar– gösteriyorlar. Tam zamanında. — Aksu Bora

İÇİNDEKİLER
Sunuş: Mesele, değiştirmektir...
Aksu Bora

Giriş: Feminist Eleştirinin Yapıp Ettikleri
Demet Gülçiçek ve Emine Erdoğan

Arayışlar: Kavramsal Vurgulara Geri Dönmek

Ataerkilliğin Duygulanımsal Mahiyeti Üzerine
Emine Erdoğan

Kesişimsellik Çalışmaları Alanına Doğru:
Kuram, Uygulamalar ve Praksis
Sumi Cho, Kimberlé Williams Crenshaw ve Leslie McCall

Erkek(lik) Kategorilerine ve Kimliklerine Dair
Queer Sorgulamalar: İdrak Edilemez Bir Erkeklik
Mümkün mü?
Atilla Barutçu

Feminist Tarih ile İlişkilenmek:
Dönemler, Tanımlar, Eklemeler
Demet Gülçiçek

Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Tarihçiliğinde Kaynaklar
ve Yöntem Üzerine:
Arzuhaller, Hatıratlar
ve Romanlarda Ebeler
Gülhan Balsoy

Feminist Düşüncenin Eleştirelliği:
Feminist Hikâyeleri Farklı Şekillerde Anlatmak
Clare Hemmings ile Söyleşi
Demet Gülçiçek

Açılan Yollar: Müzakereler ve Olasılıklar

Yavaş Feminizm: Hız Çağında Feminist Müdahaleyi
Yeniden Düşünmek
Feyza Akınerdem

Feminist Yol ve Erdem Üzerine Bir Meditasyon:
Şefkat, İtidal ve Tevazu
Ezgi Burgan

Göz Devirmelere Karşı Oyunbozan
Feminist Film Eleştirisi
Özlem Güçlü

Makbul İnsan(lık) Tahayyülünün Ötesinde:
İnsansonrası Feminist Eleştirilerde Faillik ve İhtimam
Deniz Gündoğan İbrişim

Ek:
Havamda Değilim
Sara Ahmed

Kaynakça
Katkıda Bulunanlar
OKUMA PARÇASI

Sunuş: Mesele, değiştirmektir..., s. 9-13

En iyi haliyle kurgudışı, dünyayı yeniden bir araya getirmeye (ya da varsayımların yahut geleneklerin altında neyin saklı olduğunu bulmak için bir kısmını parçalara ayırmaya) yönelik bir eylemdir; yaratıcılık ve yıkıcılık bu açıdan birbirinin akrabası olabilir. Süreç ister beklenmedik bir bilgi kırıntısına ulaşmaktan olsun, ister parçalar bir araya geldikçe ortaya çıkmaya başlayan kalıpları tanımaktan olsun, göz kamaştırıcı bir heyecan ve coşku ışıltısına bürünebilir. Pek iyi bilmediğiniz bir şey belirginleşmeye başlar ve dünya yeni bir anlam kazanır ya da eski bir varsayımın bağırsakları deşilmiş olur, sonra siz de bunu yazmaya çalışırsınız. (Solnit 2021: 162)

Göz kamaştırıcı bir heyecan ve coşku ışıltısı, kendinin de içinde olduğu dünyayı bilmenin, daha doğrusu kavramanın belirli bir türüne aittir. Bu, izlediğin ve yorumladığın bir dünya değil, içinde olduğundur. İkisi arasındaki fark, koca bir epistemoloj...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X