ISBN13 978-605-316-278-0
13x19,5 cm, 216 s.
İçindekiler
Okuma Parçası
Liste fiyatı: 164.00 TL
İndirimli fiyatı: 131.20 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
Fikret Adaman diğer kitapları
Herkesin Herkes İçin, 2017
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Murathan Mungan
Aile Albümü
Murathan Mungan’ın Seçtikleriyle
1. Basım
Liste Fiyatı: 176.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Hazırlayanlar: Fikret Adaman, Sena Akkoç
Gıdanın Politik Ekolojisi
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Şubat 2023

Kapsayıcı ve dönüştürücü gıda politikaları nasıl olmalıdır? Farklı kavramsal ve politik çerçeveler kimler tarafından hangi politik arka planlardan beslenerek hangi tarihsel bağlamda geliştiriliyor? Bu farklı yaklaşımlar egemen gıda sistemini nasıl sorunsallaştırıyor? Bu yaklaşımların gıda sisteminin geleceğine dair görüşleri ve önerdikleri yol haritaları neler? Gıda sistemindeki sorunları ve daha adil ve sürdürülebilir gıda politikalarına nasıl ulaşılabileceğini irdelemeyi amaçlayan kitabımız gıda konusunu politik ekolojiden toplumsal cinsiyet eşitliğine, sağlıktan beslenmenin sürdürülebilirliğine, agroekolojiden teknolojik gelişmelere çeşitli boyutlarıyla ele alıyor. Dünyada ve Türkiye’de gıda sisteminin yapısı ve işleyişi ile bunlardan doğan ekonomik, sosyal ve ekolojik sorunların, mücadelelerin ve çözüm arayışlarının tartışılabildiği bir zemin sunmayı hedefliyor.

Sağlıklı, adil, sürdürülebilir ve krizlere dirençli bir gıda sistemine ulaşmanın yolu, gıdanın bir hak olarak ele alınmasından ve sağlıklı gıdaya erişim hakkının insan hakları çerçevesinde kabul edilmesinden geçiyor. Çiftçi örgütlenmelerinin yaygınlaştırılması, çiftçiler arası gıda ağlarının genişletilmesi, çiftçi bilgisinin merkeze alındığı agroekolojik uygulamaların benimsenmesi ve aynı zamanda teknolojik yeniliklere açık olunması yeni bir gıda sistemine geçişin ön şartları. Bu tür bir dönüşüm, düşük emisyonlu ve iklim değişikliğine dirençli bir gıda sistemini desteklerken, ekonomik ve sosyal açıdan da geçim kaynaklarının ve yerel kültürlerin korunduğu sağlıklı gıda üretimlerini sağlayabilir.

Kitabımız, krizlerin ve çatışmaların içinde yuvarlanan dünyamızın en temel ve acil sorunu olan gıda ve beslenmeye hem dünya genelinde hem Türkiye özelinde yakından bakmak için kapsamlı bir tartışma sunuyor.

İÇİNDEKİLER
Teşekkür

Giriş
Gıdanın Politik Ekolojisi
Fikret Adaman ve Sena Akkoç

1 Gıdayı Konuşurken:
Farklı Yaklaşımlar, Farklı Kavramlar
Hilal Elver ve Özge Güneş

2 Beslenmenin Sürdürülebilirliği
ve Soframızın Ekonomi-Politiği
Özge Geyik ve Candan Türkkan

3 Gıda Sisteminin Kilit Özneleri:
Çiftçiler, Yarı-Zamanlı Çiftçiler,
Mevsimlik İşçiler ve Diğerleri
Burak Gürel ve Deniz Pelek

4 Tarım ve Gıda Sektöründeki
Değer ve Tedarik Zincirinin
Ekonomi-Politiği
Halis Akder ve Derya Nizam

5 Yeni Teknolojiler ve
Geleneksel Bilgi Ekseninde
Tarım ve Gıda Sektörü
Gökhan Özertan ve Zühre Aksoy

6 Agroekoloji:
Fırsatlar ve Zorluklar
Peter Rosset

7 Sürdürülebilir Beslenme:
Yediklerimizin/İçtiklerimizin
Sağlığımıza ve Gezegene Etkileri
Reci Meseri ve Emine Aksoydan

8 Gıdanın Üretim
ve Tüketim Mekânları:
Kır, Kent, Kır-Kent
Koray Velibeyoğlu ve Emel Karakaya-Ayalp

9 Kentsel Mekânlarda Gıda:
Sorunlar ve Çözüm Arayışları
Zeynep Kadirbeyoğlu ve İrem Soysal-Al

10 Kırsal Mekânlarda Gıda:
Sorunlar ve Çözüm Arayışları
Dalya Hazar-Kalonya ve Kiraz Özdoğan

11 Gıda Üretiminde
Kadın Kooperatifleri:
Deneyimler ve İmkânlar
Bengü Kurtege-Sefer

Notlar
Katkıda Bulunanlar
OKUMA PARÇASI

Giriş: Gıdanın Politik Ekolojisi, s. 11-13

İçinde bulunduğumuz kriz ortamı –iklim değişikliği ve ekolojik yıkım, ekonomik sorunlar, otoriterleşme, toplumsal eşitsizliklerin derinleşmesi, toplumsal kutuplaşma ve bunların üzerine eklenen COVID-19 salgını– insanlığı ve ekolojiyi ciddi ölçülerde tehdit ediyor. Ancak bu kriz ortamı hem egemen –ve neredeyse doğal kabul edilen– toplumsal yapıların ve ilişkilerin sorgulanmasına hem de bunların değişimine ve dönüşümüne alan açtı ve açmaya devam ediyor. Krizlerin nedenleri, niteliği ve sorumluları, değişimlerin ne yönde ve nasıl gerçekleşmesi gerektiği ise çokça tartışılan ihtilaflı bir alan.

Gıdaya ulaşım her zaman toplumların ana sorunlarının başında geldi. Gıdaya erişimdeki eşitsizlikler, çatışmaların kesilmemesi (hatta derinleşmesi ve yaygınlaşması) ve etkisini gün geçtikçe artıran iklim krizi gibi sebeplerle gıda meselesi daha da merkezi bir konuma taşınıyor. Gıda sisteminde yaşanmakta olan bu değişim sürecind...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X