ISBN13 978-975-342-799-9
13x19,5 cm, 392 s.
Yazar Hakkında
İçindekiler
Okuma Parçası
Yazarla Söyleşiler
Liste fiyatı: 265.00 TL
İndirimli fiyatı: 212.00 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
Saffet Murat Tura diğer kitapları
Günümüzde Psikoterapi, 2000
Şeyh ve Arzu, 2002
Histerik Bilinç, 2007
Beynin Gölgeleri, 2016
Zor Problem: Bilinç, 2018
Freud’dan Lacan’a Psikanaliz, 2021
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Engin Geçtan
Hayat
21. Basım
Liste Fiyatı: 148.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Saffet Murat Tura
Madde ve Mana
Rasyonalitenin Kökeni
Yayıma Hazırlayan: Tuncay Birkan
Kapak Tasarımı: Emine Bora
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Mart 2011
3. Basım: Ağustos 2020

İnsan sıradan maddi cisimlerlerle karşılaştırıldığında ilk bakışta maddeye indirgenemez görünür. Çünkü bir yandan mana yaratma, diğer yandan öznel deneyim gibi özelliklere sahiptir. Bu da insanın doğa bilimi çerçevesinde ele alınamaz olduğunu düşünmemize yol açar. Öteden beri felsefenin en temel problemleri de buradan kaynaklanmıştır. Beden-zihin, ruh-madde, özne-nesne, idealizm-materyalizm tartışmalarının merkezinde bu temel problem vardır. Peki, "ne" olduğumuza ilişkin bu temel problem hem klasik metafiziğin perspektifini hem de çağdaş zihin felsefesinin tartışmalarını tek bir sorunsal çerçevesinde birleştirerek nasıl ele alınabilir?

Madde ve Mana'da bu tartışmayı üstleniyor Saffet Murat Tura. Bir yandan modern zihin felsefesinin beyin-anlam ve beyin-bilinç gibi problemlere önerdiği çözümleri sorguluyor, diğer yandan da Descartes'tan bu yana klasik metafiziğe hâkim olan etkileşimci ikilik probleminin ardındaki fenomenolojik yanılsamayı gösteriyor. Mananın maddi bir özellik olarak nasıl tanımlanabileceğini, doğadaki rasyonalitenin kökenlerinin ne olduğunu, toplumsal-dilsel anlamın doğadaki yeri ve dilsel hermeneutiğin natüralist hermeneutikle bağlantısı gibi sorunları çözüme kavuşturmak üzere diyalektik materyalist bir anlam teorisi, beden-zihin ikiliğini aşmaya yönelen bir Marksist metafizik geliştiriyor. Diyalektik materyalist doğa felsefesinin burada savunulan özgün sunumunun, içinde yaşadığımız çağın fizik ve biyoloji bilgileriyle çelişmeyen metafizik ufku olduğu tezini ileri sürüyor.

Klasik sistem felsefelerine artık ihtiyaç kalmadığı yolundaki yaygın kanaate karşı güçlü bir itiraz niteliğindeki bu çığır açıcı kitap, tam da böyle bir sistem kurma yönünde atılmış bir adım olarak okunmalı.

İÇİNDEKİLER
Önsöz

Birinci Bölüm
Giriş: Diyalektik
I. Doğa ve Doğaüstü
II. Doğanın Anlamı
III. Bilim Sorunu
IV. Felsefenin Vazgeçilemezliği
V. Öznel Deneyim Sorunu

İkinci Bölüm
Kartezyen Özne
I. Özne Sorunu
II. Kartezyen Yanılsamanın Kökenleri

Üçüncü Bölüm
Fizik, Metafizik ve Mana
I. Wittgenstein'ı Eleştirmek
II. Mana Problemi

Dördüncü Bölüm
Maddi Özellik Olarak Mana
Nasıl Mümkündür?
I. Diyalektik Materyalizm
II. Natüralist Hermeneutik
III. Evrim ve Diyalektik

Beşinci Bölüm
Anlam Teknolojileri
I. Dil
II. Davranış Rasyonalitesi ve Davranışların Manası Problemi
III. Dilsel Davranışların Anlamı
IV. Düşüncenin Anlamı
V. Evrenin Diyalektik Materyalist Kavranışı

Altıncı Bölüm
Psikiyatri Felsefesi
I. Psikiyatri
II. Psikiyatride Teorik Yaklaşımlar ve Metafizik Problemler
III. Diyalektik Materyalizm ve Psikiyatri

Yedinci Bölüm
Günümüz Biliminin Üst Sınırı
I. Zihin Problemi
II. Fiziksel Sistemler ve Yönelmişlikler

Sekizinci Bölüm
Öznellik Sorunu ve Kapalı
Fenomenalite
I. Öznellik Sorunu
II. Kapalı-Fenomenalite* Bir Beyin Olayıdır 296

Dokuzuncu Bölüm
Bir Beyin Olarak Kapalı Fenomenalite Nasıl Mümkündür?
I. Kapalı-Fenomenalite Nedir?
II. Kapalı-Fenomenalite ve Davranış

Onuncu Bölüm
Büyük Yanılsama
I. Kartezyen Yanılsamanın Bileşenleri
II. Beyin ve Biyo-Fenomenoloji
III. Kartezyen Yanılsamayı Açıklamanın Prensibi
IV. Kartezyen Yanılsamanın Açıklaması

On Birinci Bölüm
Günümüzün Metafizik Ufku

Ek I. Tractatus ve Teorik Önermeler
Ek II. Tractatus ve Bilim
OKUMA PARÇASI

Önsöz, s. 11-13.

Metafizik(1) yasaklandı. Oysa tüm insani ilgilerimizin ve meraklarımızın temelinde metafizik sorular yer alır ve bunlar iddia edildiği gibi anlamsız, saçma ya da yanıtlanamaz değildir. Bu kitap bilinçli ve kararlı bir şekilde metafiziğe dönmek ve çağımızın metafizik ufkunun diyalektik materyalizm olduğunu göstermek için yazılmıştır.(2)

Bununla beraber kitabı okuyanların en azından bir bölümü burada söz konusu olan "diyalektik materyalist" anlayışın Engels'in Doğanın Diyalektiği'nde ortaya koyduğu tezlerle isim benzerliği ya da uzak bir akrabalıktan fazla yakınlığı olmadığını, hatta kitabın bazı bakımlardan Engels'den çok Spinoza'ya yakın olduğunu düşüneceklerdir sanırım. Doğrusu böyle bir yoruma iki bakımdan karşı çıkmazdım. İlk olarak bu kitabın tezlerinin filizlendiği fondaki metafizik kavrayış Hegel, Marx ve Engels kadar Spinoza'ya da dayanıyor gerçekten. Zaten Spinoza'nın Marksizmle ilişkisinin 19. yüzyılda Hegel'den, 20. ...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X