ISBN13 978-975-342-882-8
13x19,5 cm, 320 s.
Yazar Hakkında
İçindekiler
Okuma Parçası
Eleştiriler Görüşler
Liste fiyatı: 216.00 TL
İndirimli fiyatı: 172.80 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Engin Geçtan
Hayat
21. Basım
Liste Fiyatı: 148.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Hubert Damisch
Bulut Kuramı
Resim Tarihi İçin Bir Katkı
Özgün adı: Théorie du nuage
Pour une histoire de la peinture
Çeviri: E. Burak Şaman
Yayıma Hazırlayan: Savaş Kılıç
Kapak Tasarımı: Emine Bora
Kapak Resmi Correggio
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Eylül 2012

Sanat göstergebilimi alanında ilk ve hâlâ en önemli çalışmalardan biri olan Bulut Kuramı, Batı resminde bulut "göstereninin" kullanımlarını hem eşzamanlı hem de tarihsel perspektiflerden ele alıyor; Correggio'nun ünlü Parma kubbelerinden yola çıkıp Leonardo da Vinci'ye ve Turner'a, hatta Çin resmine kadar uzanıyor. Çalışmanın amacı, bulutun işlevlerini açıklamaktan ziyade, bu örnek üzerinden resim dilinin incelemesine yönelik bir keşfe çıkmak ve sanatta anlamın oluşumu üstüne evrensel kapsamlı bir düşünme serüvenine atılmak.

Sanat tarihi alanında bugün klasikleşmiş bir yöntem kitabı olan Bulut Kuramı, sanat tarihi ve felsefesinin yanı sıra göstergebilimle ilgilenenlerin de severek okuyacağı özgün, felsefi açıdan zengin ve ufuk açıcı bir çalışma.

İÇİNDEKİLER
1. Gösterge ve Semptom

1.1. Kubbeler
1.1.1. İlke
Göz Aldatma Tekniği; Betimleme; Mekân/Işık: Perspektif Küpünün Yıkılışı,
1.1.2. Saygınlık
İşlem; Model/Dizi; Engelleme
1.1.3. Filtre
Kavramlar
1.2. Belirti
1.2.1. Süreç: Doku
Üslup/Sistem
1.2.2. Correggio'da /Bulutlar/
Göstergeler ve Figürler

1.3. Makine ve Rüya
1.3.1. Tematik
Hareket; Hava, Gökyüzü
1.3.2. Hayaller
Io; İşlevler,

1.4. Sapma ve Norm
1.4.1. Yanlışlar Diyarı
"Ut pictura poesis"
1.4.2. Normal ve Patolojik
Lekeler

1.5. Bulut, Resim
Şans Eseri; Aynalar; Kuramın İki Boyutu

2. Gösterge ve Temsil

2.1. İkonomistika
2.1.1. Kullanım Değerleri
Zurbarán
2.1.2. İmgeler
Vecd ve Kendinden Geçme; Mistik Bulut
2.1.3. Hiyerofanikİ Kod
Göstergeler/Simgeler; Dizilişler
2.1.4. Temsilin İşlevleri
Deneyim ve Figürleri; Doğru Suret Kullanımı Hakkında

2.2. Temsilin İki Kipi
2.2.1. Yazı ve Temsil
Sunum/Temsil; Bulutlarda Görünme
2.2.2. Gösterge ve Temsil
İkonoloji ve İkonolojik; İmge ve Tanım: Güzellik
İmgesi; Temsilin Temel Öğesi; Gösterge ve
Benzerlik; Intarsia I; Temsilin Bulutu

2.3. Resim Tiyatrosu
2.3.1. Temsilin Nesnesi
Sanat ve Gösteri; Temsilin İkiye Bölünmesi
2.3.2. İkame
Temsil Değeri ve Sergileme Değeri; Mümkün
Temsil

2.4. Temsil/Tekrar/İkame
2.4.1. Dekorlar
2.4.2. Nuvola
Tertibat; Gösteriler
2.4.3. Göstergenin Temsil İşlevi
Sahne Aksesuarı; Seyirsel Gerçeklik ve Figüratif
Gerçeklik: Temsil Olarak Resim; Tekrarlar,
İkameler; Sistem ve Alıntılar

3. Sözdizim Mekânı

3.1. Okuma Sorunu
3.2. Temsilin Yazısı
3.2.1. Uyarı
3.2.2. Tasvir ve Temsil
Assisi Anlatısı; Giotto'nun Draması ve
Oyuncuları; Yazma İradesi; Jest ve Söz;
Aziz Francesco'nun Bulutu
3.3. Yüzey ve Göstergeler
3.3.1. Yazı Mekânı
Değişmezler; Perspektifler
3.3.2. Sözdizimler
Yöntemin Eskiliği; Masolino
3.3.3. Tarih ve Geometri
Ressamın Görevi; Perspektif ve Tekrar
3.3.4. Intarsia II
Yazı Paradigması; Nokta/Gösterge/Yüzey;
Derinliksiz Mekân; Narkissos Miti
3.3.5. Bulu Aynası

4. Sürekliliğin Gücü

4.1. "Üslup" ve Kuram
4.1.1. Dışlamaya Dönük  Bir Yapı
Sistemin Düşünülmeyeni; "Nebulae in Pariete"
(Duvardaki Bulutlar)
4.1.2. Çizgiselden Resimsele
Mantegna'nın Aylaması; Vehimler: Anamorfoz
ve Bulut; Leonardo I; Simge, Görüntüsel
Gösterge, Belirti

4.2. Yer ve Gök

4.2.1. Aisthesis
El Greco; Üretim Alanı Olarak Sistem;
Kıyametler
4.2.2. Göstergebilim ve Sosyoloji
Üretkenlik/Yaratıcılık; Ortaçağ Figürleri;
Yer ve Gök İkilemesi; Resimsel Seri ve Teatral Seri
4.2.3. Bilim/Resim
Bulut ve Temsilin Kapalılığı; Leonardo II;
Tuhaf Yetenek
4.2.4. Sonsuzluk Tabusu
Çelişki Yapısı; Fizik ve Metafizik; Kozmik
Kubbeler ve Göksel Kubbeler; Galileo'nun
Bulutları; "Perspectivae Pictorum atque
Architectorum"

5. Tuvalimizin Bembeyaz Kaygısı


5.1.1. Bulutların Hizmeti
"Harikulade Bulutlar"; Meteorologica; Wagnerci "İdeal"
5.1.2. Nefesin Hiyeroglafiİ
Çin ve Bulutları; Bulutları Çizenler ve
Üfürenler; Fırça Darbesi; Et ve Kemik;
Hua/Sınır Çizme; Kaosu Açmak;
Yin/Yang; Alıntılar; Boşluğun Yazımı
5.1.3. Tuval ve Giysi

İsim Dizini
OKUMA PARÇASI

Açılış bölümünden’den, s. 15-18.

Correggio'nun Parma'da yaptığı kubbe freskleri:

1. İsa'nın Göğe Yükselmesi, daha doğrusu, Aziz Yuhanna'nın Patmos Adası'ndaki Vizyonu

2. Meryem'in Göğe Yükselmesi (Katedral, 1526-30). "Kendinden önce ve sonra bu türde verilmiş eserlerin şüphesiz en güzeli" (Anton-Raphaël Mengs, Mémoire sur la vie et sur les œuvres d'Antoine Allegri dit le Corrège, Oeuvres, c. II, s. 169).

İLKE

Tavan süsleme sanatında Correggio'nun selefleri ve (uzun süre) haleflerinin büyük kısmı benzer yüzeylerle karşılaştıklarında —şövale resminin normlarına göre tasarladıkları kubbe, tonoz ve tavanları, üzerine figür ve levhalar yerleştirecekleri basit duvarlar olarak görmekten öteye gidemediklerinden— genellikle bir illüzyonist edasıyla tavanın mimari mahiyetini ve bağlantılarını vurgulamakla, öne çıkarmakla uğraştılar. Oysa Correggio'nun ismiyle anılan çözüm, bir yadsımaya dayanır: Binanın kendis...

Devamını görmek için bkz.
ELEŞTİRİLER GÖRÜŞLER

Kaya Özsezgin, "Resim tarihinde 'bulut' imgesinin yeri", Cumhuriyet Kitap Eki, 6 Aralık 2012

Yazarın paranteze aldığı 'bulut' imgesinin, sanatçıdan sanatçıya farklı yorumlar, değişik bakış açıları, üslup ve kurama kaynak oluşturacak ince ayrıntılar içerdiği anlaşılıyor. Tek kaçış noktalı perspektiften eğri çizgili perspektife, anamorfoz perspektife , merkezsizleştirme olgusuna varıncaya kadar her dönemin gerçekliğe ve doğaya bakış sistematiğinden çıkarılacak sonuçlar bir araya getirilip soruna çok cepheli bir görüşle yaklaşıldığında, 'bulut', artık sıradan bir resim imgesi olmaktan çıkıyor, aynı isim altındaki kuramı temellendirecek düşünsel içerikli bir olguya dönüşüyor. 'Bulut' adı verilen 'resimsel grafik' konusuna, kitabın geniş bir bölümünde 'göstergelerin ve temsilin Rönesans'tan miras alınan resimsel bağlamdaki ilişkisi' üzerinden bakıyor yazar. Kitapta metin içindeki gösterge kavramı, iki farklı anlamda kullanılıyor: İki boyutlu figürsel bir yüzeyde g...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X