ISBN13 978-975-342-884-2
13x19,5 cm, 280 s.
Liste fiyatı: 33.00 TL
İndirimli fiyatı: 26.40 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
Alain Badiou diğer kitapları
Etik, 2004
Sonsuz Düşünce, 2006
Başka Bir Estetik, 2010
Dün Bugün Jacques Lacan, 2013
Platon’un Devleti, 2015
Fransız Felsefesinin Macerası, 2015
Alman Felsefesi Üstüne Diyalog, 2017
Slavoj Zizek diğer kitapları
Kırılgan Temas, 2002
İdeolojinin Yüce Nesnesi, 2002
Yamuk Bakmak, 2004
Ahir Zamanlarda Yaşarken, 2011
Komünizm: Yeni Bir Başlangıç, 2015
Kendini Tutamayan Boşluk, 2019
AYIN ARMAĞANI KİTABIAYIN ARMAĞANI KİTABI
Çağ Geçitleri
2. Basım
Liste Fiyatı: 18.50 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Hazırlayanlar: Alain Badiou, Slavoj Zizek
Komünizm Fikri
Berlin Konferansı, 2010
Özgün adı: L'Idée du communisme
Conférence de Berlin, 2010
Çeviri: Savaş Kılıç, Okan Doğan, Haluk Barışcan
Yayıma Hazırlayan: Özge Çelik
Katkılar: Alain Badiou, Bülent Somay, Slavoj Zizek, Glyn Daly, Saroj Giri, Gernot Kamecke, Janne Kurki, Artemy Magun, Kuba Majmurek, Kuba Mikurda, Toni Negri, Frank Ruda, Janek Sowa, G. M. Tamás, Henning Teschke, Jan Völker, Cécile Winter
Kapak Tasarımı: Semih Sökmen
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Ekim 2012

"Komünizm" kelimesini sahip olduğu anlam kaymalarından nasıl arındırabiliriz? Bugün küresel kapitalizme karşı mücadele etmek ve hayatını başka türlü biçimlendirmek isteyenler için komünizm fikri nasıl bir anlam taşıyabilir? Tarihsel olarak başarısızlığa uğramış girişimlerin hataları nelerdi? Komünizm fikrinde ne tür reformlar gerekli? Bu tür sorulara yaratıcı cevaplar getirmeyi amaçlayan Komünizm Fikri, başta Alain Badiou ve Slavoj Zizek olmak üzere, komünizmin sadece geçmişte kalmış bir ideal olmadığına, bugün hâlâ insanlığın ufkunda yer aldığına inanan düşünürlerin bir araya geldikleri konferans dizisinin ikincisinde, 2010 Berlin Konferansı'nda sunulmuş makaleleri bir araya getiriyor.

İÇİNDEKİLER
Alain Badiou
Sunuş: "Komünizm" Kelimesinin Anlam ve Kullanımları Üzerine
İkinci Uluslararası Toplantı

Alain Badiou
İdeası Komünizm Olan Şeyin Gerçeği de Sosyalizm midir?

Glyn Daly
Komünizmin Avatarları

Saroj Giri
Reel Hareket Olarak Komünizm

Kuba Majmurek, Kuba Mikurda ve Janek Sowa (Goldex Poldex)
Buzluktaki Olay: Bir Siyasal Tahayyül Patlaması Olarak
Solidarnosc Karnavalı (1980-81)

Gernot Kamecke ve Henning Teschke
Komünizm Fikri: Önemli Olan Nedir? 1. Topluluk, 2. Eşitlik

Janne Kurki
Hakikat Komünizmi: Aristoteles ile Kant

Artemi Magun
Komünizmde Negatiflik: Ontoloji ve Siyaset

Antonio Negri
Ortak Olanın İnşası: Yeni Bir Komünizm

Frank Ruda ve Jan Völker
Komünist Bir Morale Provisoire Üzerine Tezler

Bülent Somay
Kaldığımız Ders: Marx'ı Tekrarlamak

G. M. Tamás
Sosyalizm Harabelerinin Üzerine Komünizm

Cécile Winter
Komünizmin Dirilişi: Bir Bakış Açısı

Slavoj Zizek
Somut Evrensel Olarak Komünizm Fikri
OKUMA PARÇASI

Alain Badiou, "Komünizm" Kelimesinin Anlam ve Kullanımları Üzerine İkinci Uluslararası Toplantı, s. 9-10.

"Komünizm" kelimesiyle ilgili ilk toplantı 2009'da Londra'da gerçekleşmiş, sunulan bildirilerin tamamı yayımlanmıştı. [1] Dört Alman dostumuzun (Gernot Kamecke, Frank Ruda, Henning Teschke ve Jan Völker) düzenlediği ikinci oturum ise 2010'da Berlin'de, ünlü bir tiyatronun (Volksbühne) evsahipliğinde gerçekleşti. Basında yürütülen düşmanca ve alaycı bir kampanyaya rağmen, hem katılım bakımından hem de entelektüel anlamda bu oturum da yine çok başarılı geçti. Eski Doğu Berlin'in tam kalbinde olan tiyatronun ön cephesine kocaman harflerle KOMMUNİSMUS kelimesi yazılmış bir bez afiş asıldığı doğrudur. Afiş hani gelip geçenleri şaşırtmadı, belki biraz endişeye de sevk etmedi değil.

Slavoj Zizek'le ikinci toplantının Doğu'daki eski komünist ülkelerde yapılmasının yararlı olacağına karar vermiştik. Nitekim Polonyalı, Rus, Macar dostlarımızın bildirilerini büyük bir ilgiyle dinledik. Hindistan veya Türkiye'den gelenler de çalışmalarımızı "komünizm" kelimesi için olmazsa olmaz bir bileşen olan, olmadığında bütün anlamını yitirmesine yol açan şu dünya birliğine, şu hakiki enternasyonalizme doğru açtı. Alman evsahiplerimiz çok sağlam analizler sundular. Negri ile aramızda meydana gelen hararetli polemik, klasik bir Fransız-İtalyan görüş ayrılığıyla renk kattı tartışmalara. Bütün bunlar, fiiliyatta, çabamızın gerçekliğini oluşturuyor: "Komünizm" kelimesi özgürleşme sorunuyla ilgili felsefi tartışmalarda bulur asıl yerini ve aura'sını.

Görüleceği üzere, bütün bildiriler iki tehdit arasına gerilmişti. İlki şudur: 20. yüzyılda "komünist" olduğunu iddia eden devletlerin şekillendirdiği figürün içerdiği Terör dozu dolayısıyla, "komünizm" kelimesinin bütünüyle idealleştirilerek, her türlü gerçeklik ilkesinden uzaklaştırılarak, özellikle de her türlü iktidar yaklaşımından kopartılarak rehabilite edilmesi. İkinciyse: Günümüzdeki siyasal ve ekonomik gerçeklikler veya bu gerçekliklerin dayattığı güç ilişkileri dolayısıyla, "komünizm" kelimesinin eylemci bir fırsatçılığın asil etiketi haline getirilmesi.

Kavramsal ve felsefi yaklaşıma ayrıcalık tanıyorsak, düşüncenin hem pratik (siyasal) hem de ideolojik (felsefi) yoğunluğu olan geçidi bulabileceği şu –muhtemelen çok dar– aralığın nerede olduğunu anlamak içindir. Sözünü ettiğimiz geçidin "yeni komünizm" adını hak ettiğini sanırım herkes kabul edecektir.

Üçüncü oturum Ekim 2011'de, New York'ta olacak. [2]

Notlar


[1] Alain Badiou ve Slavoj Zizek (haz.), Bir İdea Olarak Komünizm, çev. Ahmet Ergenç, Ebru Kılıç, İstanbul: Ayrıntı, 2011. Metne dön
[2] New York konferansının bildirileri Verso tarafından The Idea of Communism 2: The New York Conference (haz. Slavoj Zizek) başlığıyla 2013'te yayımlanacak. –ç.n..Metne dön

Devamını görmek için bkz.
 


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2020. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova