ISBN13 978-975-342-099-0
13x19,5 cm, 104 s.
Yazar Hakkında
İçindekiler
Okuma Parçası
Liste fiyatı: 104.00 TL
İndirimli fiyatı: 83.20 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Engin Geçtan
Hayat
21. Basım
Liste Fiyatı: 148.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Gulbenkian Komisyonu
Sosyal Bilimleri Açın
Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması Üzerine Rapor
Özgün adı: Open the Social Sciences
Çeviri: Şirin Tekeli
Kapak Tasarımı: Semih Sökmen
Bilimsel Sekreter: Richard LeeBaşkan: Immanuel Wallerstein
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Ekim 1996
13. Basım: Kasım 2021

Farklı dallardan on bilimciyi bir araya getiren komisyon, merkezi Lizbon'da bulunan Fundação Calouste Gulbenkian tarafından kurulmuştur. Komisyonun iki yıla yayılan çalışmalarının ürünü olan bu rapor, son biçimini Haziran 1995'te almıştır. Bir manifesto niteliğinde olan kitap, konu üzerine dünya çapında bir tartışma açmayı amaçlıyor. 1996 yılından itibaren Portekizce'den Lehçe'ye on beşin üzerinde dile çevrildi.

Kitabın Türkçe'de yayımlanması, 1998'de Toplum ve Bilim ile Defter dergilerinin ortaklaşa düzenlediği Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek başlıklı sempozyumun ve bildirilerinin yer aldığı aynı adlı kitabın yolunu açmıştır.

“Bilginin sosyal olarak kurulmuş olması gerçeği, daha geçerli bilgiye ulaşmanın da ancak sosyal olarak mümkün olması anlamına gelir. Bilginin sosyal temelleri olduğunu kabul etmek, nesnellik kavramıyla çelişkili değildir. Tam tersine, biz, geçmişteki uygulamalara yönelik eleştirileri değerlendirerek ve hakikaten daha çoğulcu ve evrenselci yapılar kurarak yapılacak bir yeniden yapılandırmanın, sosyal bilimlerin nesnelliğini artırabileceğine inanıyoruz.

“Bu raporda üç şeyi göstermeye çalıştık. Birincisi, bir bilgi biçimi olarak sosyal bilimin nasıl tarihsel olarak oluştuğu ve neden, on sekizinci yüzyıl sonundan 1945'e uzanan süreçte, görece standart bir dizi disipline ayrıştığıdır. İkincisi, 1945'ten bu yana dünya genelinde meydana gelen gelişmelerin bu entelektüel işbölümüyle ilgili ne gibi sorular sorulmasına yol açtığı ve böylece bir önceki dönemde yerli yerine oturtulan örgütlenme yapısını yeniden tartışma gündemine getirdiğidir. Üçüncüsü de, son yıllarda çok tartışılan bir dizi temel entelektüel soruyu açımlayarak, 'şimdi nasıl bir sosyal bilim?' sorusuna cevap oluşturmakta daha ileri gidebilmek için bize optimal görünen bir tavır belirlemektir. Sonuçta, sosyal bilimlerin bu tarihin ve yakın dönem tartışmalarının ışığında yeniden yapılandırılmasını tartışmak istiyoruz. Önerebileceğimiz basit, açık seçik formüllerimiz yok; sadece bize doğru yönde ilerlememize yardımcı olacakmış gibi görünen birkaç tartışmaya açık önerimiz var.

“Kuşkusuz doğru yönde adım atmayı sağlayacak başka çözümler de vardır ve başkalarını böyle öneriler geliştirmeye çağırıyoruz. Bizce her şeyden önemlisi, bir kez daha tekrarlayalım, sorunun temelinde yatan meseleleri acilen ve açık seçik ortaya koyarak, akıl sınırları içinde tartışabilmektir.” – Gulbenkian Komisyonu

İÇİNDEKİLER
Önsöz, Calouste Gulbenkian Vakfı

I. Onsekizinci Yüzyıldan 1945'e Kadar Sosyal Bilimlerin Tarihsel Kuruluşu
II.1945'ten Günümüze Sosyal Bilimler İçinde Yapılagelen Tartışmalar
       1. Sosyal Bilimler Arasındakş Ayrımların Geçerliliği
       2. Mirasın Ne Kadar Yerel Görüşlü Olduğu
       3. "İki Kültür" Arasındaki Ayrımın Gerçekliği ve Geçerliliği
III.Şimdi Nasıl Bir Sosyal Bilim Kurmalıyız?
       1. İnsanlar ve Doğa
       2. Analitik Bir Yapı Taşı Olarak Devlet
       3. Evrensel ve Tekil
       4. Nesnellik
IV. Sonuç: Sosyal Bilimleri Yeniden Kurmak
OKUMA PARÇASI

Önsöz s. 7-8.

Calouste Gulbenkian Vakfı, 1980'lerin ikinci yarısında, Portekiz ulusunun yirmi birinci yüzyılın başlarında nasıl bir biçim alacağı ya da alabileceği konusunda çok önemli düşünceler üreten, sonradan aldığı adla "Portekiz 2000" projesinin ilk ve verimli bir aşaması olarak, temel çerçeve ile belli başlı sorunları ele alan bir dizi tartışmayı destekledi. Bu düşünceler ve incelemeler Portekizce olarak, "Önümüzdeki Yirmi Yılda Portekiz" dizisinde yayımlandı.

Vakıf, bu girişimin de ortaya koyduğu gibi, toplumun daha iyi bir geleceğe yönelik ortak arayışları bakımından hayati ve genel nitelikte sorunları ele alarak çözümler arayan çabaları ve düşünceleri desteklemekteydi. Bu bağlamda sosyal bilimlerin rolünü ele alan ve bir yandan kendi disiplinleri arasındaki ilişkileri, bir yandan da insan ve doğa bilimleriyle ilişkilerini gözden geçiren bir inceleme yapılması çok yerinde olacaktı. Gerçekten, hayatla ilgili modern araştırmalara ve karmaşıklığın b...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X