ISBN13 978-605-316-131-8
13x19,5 cm, 264 s.
Yazar Hakkında
İçindekiler
Okuma Parçası
Eleştiriler Görüşler
Yazarla Söyleşiler
Liste fiyatı: 190.00 TL
İndirimli fiyatı: 152.00 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
Necmiye Alpay diğer kitapları
Türkçe Sorunları Kılavuzu, 2000
Dilimiz, Dillerimiz, 2004
Barış Açısını Savunmak, 2015
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Engin Geçtan
Hayat
21. Basım
Liste Fiyatı: 148.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Necmiye Alpay
Dil Meseleleri
Uygulama Üzerine Yazılar II
Yayıma Hazırlayan: Müge Gürsoy Sökmen
Kapak Tasarımı: Emine Bora
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Nisan 2018
2. Basım: Aralık 2020

"İlk ciltteki gibi burada da başlıkların büyük bir bölümü, güncel Türkçe metinlerde dil ve anlatım yönünden tartışmak, doğrulamak ya da sorgulamak ihtiyacını duyduğumuz noktalardan oluşuyor: Dilbilgisinin, imlanın, İngilizce ile Türkçe arasındaki ilişkinin, dil-toplum ilişkisinin, ayrıca terim ve kavramların uygulamada içebakış ve tartışma gerektiren bazı yönleri; ‘söylem’ adını verdiğimiz boyut dahil. Her iki cildin de dizinleri sayesinde birer başvuru kaynağı ve çalışma malzemesi olarak işlev görebileceğini umuyorum.

"Ancak, bence en önemlisi her iki ciltte de yer alan ‘Genel Bakış’ yazıları başta olmak üzere, dil meselelerine bakış tarzıdır. Dilin ‘doğru’su ‘yanlış’ı, hayatın bin bir hâlinde ve toplumun bin bir oluşumunda dilin aldığı biçimler, bunların bir süreç halindeki incelikleri... ‘Genel bakış’ derken, dil olgularıyla ilgili sezgiler oluşturmaktan söz ediyorum. Dilimiz, Dillerimiz ve Dil Meseleleri bu sezgilere ne ölçüde katkıda bulunabilirse, amacına da o ölçüde ulaşmış olacak."

– Necmiye Alpay

İÇİNDEKİLER
Sunuş
Teşekkür

1 Genel Bakış
Ezberci Türkçeciler
"Dilde bozulma"
Ayinleşme
Dilin taşıdıkları
Latin alfabesine geçiş ve okuma kültürü

2 Söylem Bilmeceleri
"Dilin cinsiyeti" üzerine
Dile bakış, topluma bakış
Toptancı kavramlar, dışlayıcı sloganlar
Kırıcı deyimler ve eğretilemeler
Kavramda boşluk
Sözlüklerdeki ırkçılık
Söylem bilmeceleri
Gösterge, derin yapı, üstdil…

3 Anlatım Soru(n)ları
Neden "Dil Meseleleri"?
Vazgeçilen ekler, geri alınan sesler
Soru ekinin serüvenleri
Çoğul eki sorunları
Birbirine karıştırılanlar
Uzun lafın kısası
Klişeler
Jokerler ve dolgu maddeleri

4 İmla Sorunları
A’laşma
Ayrı mı bitişik mi?
Büyük harf/küçük harf
Cami, sanayi, zayi...
"De" bağlacı
Dizinlerdeki sorunlar
Eğik çizgi (/)
Ek sorunları
E’leşme
Kesme işareti
Özel ad, yarı özel ad
Saatlerin ekleri
Tek mi çift mi?
"-ua/-uva"
Virgül
Yabancı özel adlar
Dil Derneği’nin Yazım Kılavuzu
AKDTYKTDK üzerine, kısa kısa
Bir dilcinin yazıları üzerine

5 İngilizceden Gelenler
a) Türkçe söylenişe uyarlanarak gelenler
b) "Ödünçlemeli" çeviri yoluyla gelenler
c) "Oldukları gibi" gelenler

6 Kitaplarla Dil Meseleleri
Diyarbakır Türkçesi
Modern bir cönk
Akademi ve dil tartışmaları
Dil devrimi kitapları

7 Dil ve Edebiyat
Öykü ve dil
Bir Şey Oldu üzerine notlar
Anı-öyküler
Anı-roman, anı-öykü
Kaveko
Yasaklama?
Margos’un tatlı dili
Bir dilin olağanüstülüğü
Orhan Pamuk’un Nobel konuşması
Eşsiz Olana Yakınlık
Korkunun Irmağında
Acı anne
Murat Belge ve dil
Metne bilgi anlayışı açısından da bakmak
"Dünya düşüncesi"nin içinde
Eleştirel mesafeler
Bir göstergebilimci
Berrak ve bereketli

8 Anadili, Yeniden
Dil, ulus, toplum...
İkidillilik
Nahoşem
İkidilli eğitim modellerine genel bakış
Anadili söylemleri
Prof. Dr. Aydın Köksal

"Dil Meseleleri" Üzerine Sorular
Sonsöz
Kaynakça
Dizin

OKUMA PARÇASI

Sunuş, s. 11-12

Güncel Türkçe konusunda benim payıma düşen işler, bir yandan standartlaşma sorunlarına dikkat çekmek, bir yandan da standart dilin neden her derde deva olmadığı dahil, daha genel dil ve anadili meselelerini anlamaya çalışmak oldu. Bu yöndeki ihtiyaçları en dar anlamıyla karşılamaya çalıştığım kitap Türkçe Sorunları Kılavuzu’dur (2000). Belirli soruları az çok açan çalışmaların ilk cildi ise, Dilimiz, Dillerimiz: Uygulama Üzerine Yazılar (2004a).

Bu ilk cildin dokusunda dil alanındaki yazı ve notlarımın Ekim 2003’e kadar olanları yer almıştı. Elinizdeki cildin dokusunda ise daha sonra yazılmış olanlar yer alıyor. Sonuçta ikisi birbirini tamamlıyor, daha doğrusu devam ettiriyor. Bu ikinci cildin adı, Radikal gazetesinin haftalık Kitap ekinde yedi yıl boyunca (2001-2007) yazdığım “Dil Meseleleri” sütunundan alınmadır, ancak kitap o sütundan ibaret değil.

İlk ciltteki gibi burada da başlıkların büyük bir b...

Devamını görmek için bkz.
ELEŞTİRİLER GÖRÜŞLER

Metin Celal, "Dil olgularıyla ilgili sezgiler oluşturmak", Cumhuriyet Kitap Eki, 31 Mayıs 2018

“Birbirimizin ne demek istediğini anlamamız sanıldığı kadar kolay değil” diyor Necmiye Alpay dil çalışmaları üzerine Murat Menteş’in sorularını cevaplarken. “Dilbilgisi ve imla gibi bilgiler, dilimize askeri bir disiplin kazandırmak için değil, birbirimizi anlamamızı kolaylaştırmak için var” diye ekliyor. Bir tek virgülün kullanılıp kullanılmamasının anlamı nasıl değiştireceğinin bilindiğini ama unutulduğunu da vurguluyor.

Birbirimizi anlama sorunu dilbilimin ötesinde toplumsal bir olay haline geldi. Aynı cümleyi iki farklı kişi farklı anlayabiliyor, sorunların birçoğu da buradan çıkıyor. Toplumsal barışa büyük ihtiyaç duyduğumuz bir ortamda belki de dil üzerinde daha fazla düşünmemiz gerek. Her alanda olduğu gibi dilin sorunları üzerine düşünenler de az.

Necmiye Alpay bir dilbilimci değil, bu yönde de eğitim almamış ama çalışma alanları, özellikle çevirm...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X