ISBN13 978-975-342-462-2
13x19,5 cm, 336 s.
Yazar Hakkında
İçindekiler
Okuma Parçası
Eleştiriler Görüşler
Yazarla Söyleşiler
Liste fiyatı: 232.00 TL
İndirimli fiyatı: 185.60 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
Necmiye Alpay diğer kitapları
Türkçe Sorunları Kılavuzu, 2000
Barış Açısını Savunmak, 2015
Dil Meseleleri, 2018
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Engin Geçtan
Hayat
21. Basım
Liste Fiyatı: 148.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Necmiye Alpay
Dilimiz, Dillerimiz
Uygulama Üzerine Yazılar
Yayıma Hazırlayan: Müge Gürsoy Sökmen
Kapak Tasarımı: Emine Bora
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Nisan 2004
6. Basım: Ağustos 2023

Daha önce, Türkçe Sorunları Kılavuzu'nu yayımlamıştık Necmiye Alpay'ın: İncelikli dil sorunlarına ilgi duyacak eğitimli okur-yazarları hedefleyen bir kılavuz. Dilimiz, Dillerimiz'de ise Alpay, başta Radikal Kitap olmak üzere çeşitli yerlerde yayımlanan yazılarını, yaptığı konuşmaları gözden geçirerek bir araya getirdi. Sık yapılan hatalar, kafa karıştıran konular, "fetvacı anlayış", imla sorunları, anadili/dilleri, başvuru kaynakları gibi konulara değinen çok değerli, zihin açıcı bir kitap çıktı ortaya.

"Kuşkusuz, bu toplum harfleri bir araya getirebilmeyi okuma yazma bilmek sayan toplumlardan biri durumuna geleli epey oluyor; dilbilgisi olsun, edebiyat olsun, okuyup yazmaktan tam anlamıyla kopuk bilgi yumakları durumunda; bu adları taşıyan dersler öğrencilerde merak yerine nefret uyandırıyor... Şu var ki Türkçe, yaşarlık açısından orta hallilik sularında seyrediyorsa da, yaşayan her dil gibi yeni gereksinmeler onda da değişmelere yol açıyor. Dolayısıyla, Türkçede olup bitene bakarken hangi değişikliğin Türkçenin temel özelliklerine, eğilimlerine, gereksinmelerine uygun, başka bir deyişle, anlatım olanaklarını geliştirici nitelikte olduğu, hangisinin tam tersine Türkçeyi yoksullaştırdığı, bozduğu ayırt edilmeli.

"Bugün artık, tarihin bu noktasında, bize, Türkçeden kaçışta önemli rol oynamış dil politikalarıyla aynı çerçeve içinde hareket eden, hatta bu politikaların daha polisiye bir çizgide uygulanması çağrısında bulunan dil kampanyalarından çok, bir tür eğitim ve kültür devrimi gerek." – Necmiye Alpay

İÇİNDEKİLER
Sunuş

1. Genel bakış
Fetvacı anlayış
Ah Pavli'm!
Herkesin yaptığı, yanlış olur mu?
"İmla Öğrenilebilir Ama Ruh Asla"
Güzel Türkçemizcilik Hollywood Türkçeciliğine karşı
Tabelalar
Kir
Tecrit ve yalıtım
Eskilik, yenilik

2. İmla
"Dil bilinci" sözünden ne anlamalı?
Lefke Avrupa Üniversitesi'nde "Yazım Sorunları Buluşması"
Yazım Kılavuzu, 5. Baskı
Büyük harf kullanımı
Kesme işareti
"De" ve "-de"
Alfabe meseleleri
Nasıl yazmalı?
Alıntı adabı

3. Eklerle ilgili sorunlar
Ekler, bileşik sözcükler ve imla
-Ler -ler -ler
Türkçede gerçekten önek yok mu?
"-M" yapım ekiyle türetilmiş sözcükler
"Umutvar olmak" yanlış mı?

4. Birbirine karıştırılanlar

5. Uzun lafın kısası
Etkileşim karşılıklı mı değil mi?
Fazlalıklar
Uzun lafın kısası

6. Edebiyat ve dilbilgisi
Roman ve dilbilgisi
Kar'da Türkçe sorunları
Roman ve dilbilgisi, yeniden
Edebiyat soruları
Yalan ve dil

7. İngilizceden gelenler
Dil bilincinin önemi
Tehdit altında bir dil: Türkçe
Bilgisayar alanında çeviri sorunları
Türkçe okurken, ikide bir...
İngilizceden gelenler
Çeviri etkileri
Karşılıklı kaygılar

8. Anadili
Bir, iki, üç, daha fazla dil!
Avrupa Diller Yılı'nın iki yüzü
Anadili
Anadili, yeniden
Avrupa Diller Günü
Bilim ve çokdilcilik
Barış ve dil
Anadili gününüz kutlu olsun
Tîroj
Mosibudi Mangena'nın yazısı
"Anadil[in]de Eğitim" sempozyumu
Anadili, yabancı dil ve eksiltici ikidillilik
İngilizce, anadillerimiz ve yeni kavramlar
Asimilasyon ve algılama sorunları
Bazı tanımlar

9. Çeşitli konular
AKDTYKTDK üzerine
Editörlük
Dar anlam/ geniş anlam
Trajedi kavramı
Sen, siz
Okurlardan

10. Söylem bilmeceleri
Söylem bilmeceleri
Vural Savaş ve iki kavram
Cinsiyetçilik ve belirtileri
Bu nasıl sevda?

11. Sözlükler, Başvuru kaynakları
Sözlüklerin endazeliği
Çevriyazının getirdiği sorunlar
Önemli bir sözlük
Argo sözlükleri ve kadın yazısı
Yeni başvuru kaynakları
Kısaltma sözlükleri
İki kökenbilim kitabı
Kökenbilim sözlükleri
Edebiyat sözlükleri
Felsefe sözlükleri
Dilbilimin kıyılarında

Sonsöz

Notlar
Kaynakça
Dizin
OKUMA PARÇASI

Sunuş, s. 9-10

Bu kitabın varlık nedeni, okurlardır. Yazmayı sürdürmemi talep eden, ilgi ve katkılarını esirgemeyen okurlar.

Bazıları beni "dil yanlışı yazarları"ndan sanıyor, bazıları da öyle sayıyor. Birinci grup, "dil yanlışı yazarlığı"nı olumlayanlardan oluşuyor, ikinci grupsa, tıpkı benim gibi, olumsuzlayanlardan.

"Dil yanlışı" kavramını sevmez olup uzun süredir "sorun" demeyi yeğleyişimi nezaketime verenler oluyor. Nezaketimden değil oysa, dil anlayışımdan. Bunun gibi noktaları açıkladığım yazılar bu kitabın "Genel Bakış" başlıklı bölümünde.

"Sorun" kavramının beni kurtarmadığını, dilde sorun görenin kendisinin sorunlu olduğunu düşünen, "dil faşizmi" kavramını bu noktalara kadar genişletenler de var. Katılmadığım, ama her an dikkate aldığım bir uyarı.

Kitabı oluşturan yazıların çoğu, Nisan 1999 - Ekim 2003 arasında Radikal gazetesinin Radikal İki ve Kitap eklerinde yayımlanmıştı. Bu yazıların ilk yayımlandıkları yer ve tarih ay...

Devamını görmek için bkz.
ELEŞTİRİLER GÖRÜŞLER

Feyza Hepçilingirler, Cumhuriyet Kitap Eki, 10 Haziran 2004

"Necmiye Alpay, çoğu Radikal gazetesinde çıkmış yazılarını 'Dilimiz, Dillerimiz' adıyla topladı ve Metis yayınları tarafından yayımlandı kitap. Ayvalık'taki gazete bayiine gelmeyen, getirilmeyen kitap eklerindekileri saymazsak hemen hemen tümünü okuduğum halde, topluca elimin altında bulunması çok hoşuma gitti. Bilimsel, nesnel, serinkanlı bir bakışı var Necmiye Alpay'ın. Önceki kitabı (Türkçe Sorunları Kılavuzu) gibi, bu kitap da yol gösterici, aydınlatıcı olacak. Altbaşlığın, "Uygulama Üzerine Yazılar" olması, bu açıdan çok isabetli. Türkçeyle işi olan, Türkçe konusunda düşünen herkesin edinmesi gereken bir kitap..."

Vecdi Erbay, "Dil sorunlarını ortaklaştırmak", Ülkede Özgur Gündem, 4 Temmuz 2004

Türkiye'deki hapishanelerin kaç yazar, şair yetiştirdiği sorulsa, hiç kuşku yok ki, bir çırpıda en az on isim sıralanacaktır. Türkiye cezaevleri, şair ve yazar yetiştirme konusunda, oldukça verimli. Diğer ülkelerde durum nedir bilmem, ama bir araştırma yapılsa, bana öyle geliyor ki Türkiye birinciliği hiçbir ülkeye kaptırmayacaktır.

Türkiye'deki cezaevlerinden biri, Mamak Cezaevi de dili, dil sorunlarını kendine dert edinen bir yazar yetiştirdi: Necmiye Alpay. 12 Eylül faşist darbesi olmasa, Necmiye Alpay, belki de akademik kariyerinin doruklarında olacaktı bugün. 1969 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitiren Alpay, doktorasını uluslararası iktisat alanında yaptı (Paris-Nanterre Üniversitesi, 1978). AÜSBF'deki öğretim üyeliği, 12 Eylül dönemi tutuklamalarıyla sona erdi. Üç yıl Mamak Cezaevi'nde kaldı. Bu üç yıllık süreç, kim bilir neden, Alpay'ın şiir ya da roman ...

Devamını görmek için bkz.

Mehmet Aydın, “Fetvacılıktan uzak [ana] dil[i] bakımı”, Virgül, 75, Temmuz-Ağustos 2004

Necmiye Alpay’ın Dilimiz, Dillerimiz adıyla yayımlanan son kitabı adından başlayarak epey tartışılması gereken bir çalışma. Çok kültürlü ve çok kültürcü bir çerçeveden bakıldığında kuşatıcı bulunabilecek bu ad, başka bir açıdan pek sakıncalı bulunabilir. Alpay’ın kitabının adını sakıncalı bularak tezlerini tartışmaktan kaçmak hiç doğru değildir.

Dilimiz, Dillerimiz’i ‘oluşturan yazıların çoğu, Nisan 1999-Ekim 2003 arasında Radikal İki ve Kitap eklerinde yayımlanmıştı.’ (s. 9). Dolayısıyla bu kitabın okurlarla epeyce tartışarak oluşturulduğu görülebilir. Gazete yazılarının, gazetecilerin yazılarının kitaplaşması başlı başına bir sorundur. Ancak Necmiye Alpay ‘Dil Meseleleri’ köşesine bir gazeteci olarak yazmamıştır. Alpay köşesinde dil konusunda çok önemli sorunlara değinerek bir bakıma hariçten gazel okumuştur, iyi de yapmıştır.

Wittgenstein’e göre ‘dili...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X