ISBN13 978-975-342-653-4
13x19,5 cm, 208 s.
İçindekiler
Okuma Parçası
Eleştiriler Görüşler
Liste fiyatı: 158.00 TL
İndirimli fiyatı: 126.40 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
Judith Butler diğer kitapları
Kırılgan Hayat, 2005
Cinsiyet Belası, 2008
Mülksüzleşme, 2017
Şiddetsizliğin Gücü, 2022
Ne Menem Bir Dünya Bu?, 2024
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Bengi Akbulut, Fikret Adaman, Umut Kocagöz
Herkesin Herkes İçin
Müşterekler Üzerine Eleştirel Bir Antoloji
1. Basım
Liste Fiyatı: 232.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Seyla Benhabib, Judith Butler, Drucilla Cornell, Nancy Fraser
Çatışan Feminizmler
Felsefi Fikir Alışverişi
Özgün adı: Feminist Contentions
A Philosophical Exchange
Çeviri: Feride Evren Sezer
Yayıma Hazırlayan: Özde Duygu Gürkan
Kapak Resmi: George Segal
Kapak Tasarımı: Emine Bora
Giriş: Linda Nicholson
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Şubat 2008
4. Basım: Nisan 2021

Çatışan Feminizmler, Seyla Benhabib, Judith Butler, Nancy Fraser ve Drucilla Cornell'ın, bir sempozyumda birbirlerini eleştirerek yaptıkları tartışmalardan oluşuyor. Feminizm ve postmodernizm üzerine önemli sorular soran; bu iki "izm"in kesiştiği ve ayrıldığı noktaları irdeleyen; öznellik, tarih yazıcılığı, etik, siyaset ve dil gibi konuları farklı perspektiflerden ele alan bir çalışma. Postmodernizm ile feminizm arasında verimli ve yararlı bir ittifak söz konusu olabilir mi? Postmodernizmin klasik söylemleri (sözgelimi insanın/öznenin, tarihin ve metafiziğin ölümü) feminist mücadeleyi baltalar mı? Toplumsal cinsiyet kalıplarını katılaştırıp güçlendiren dilin, bu kalıpları yıkmak için kullanılması mümkün mü? Kadınları dışlayan Tarih, onları içerecek şekilde yeniden yazılabilir mi? Zamanımızın önde gelen dört feminist kuramcısı bu ve benzeri soruları tartışırken, bir yandan da bize feminizmin aslında sabit, içeriği ve sınırları belli bir alan olmadığını, aksine aslında pek çok feminizm anlayışı bulunduğunu ve bunların tümünü göz önüne almak, yeri geldiğinde sentezlemek gerektiğini gösteriyorlar.

İÇİNDEKİLER
İçindekiler

Giriş, Linda Nicholson

1 Feminizm ve Postmodernizm: Huzursuz Bir İttifak
Seyla Benhabib
2 Olumsal Temeller: Feminizm ve "Postmodernizm" Sorusu
Judith Butler
3 Sahte Karşısavlar: Seyla Benhabib ve Judith Butler'a Yanıt
Nancy Fraser
4 Etik Feminizm Nedir?
Drucilla Cornell
5 Öznellik, Tarih Yazıcılığı ve Politika: "Feminizm-Postmodernizm Alışverişi"
Üzerine Görüşler
Seyla Benhabib
6 Dikkatli Bir Okuma İçin
Judith Butler
7 Feminizmin Zamanını Yeniden Düşünmek
Drucilla Cornell
8 Pragmatizm, Feminizm ve Dilsel Dönemeç
Nancy Fraser

Dizin
OKUMA PARÇASI

Giriş, s. 9-24

Eylül 1990'da Büyük Philadelphia Felsefe Konsorsiyumu'nun düzenlediği bir sempozyuma dayanan bu kitap, dört kadın arasında geçen tartışmalardan oluşuyor. Sempozyumun konusu, feminizm ve postmodernizmdi. Asıl konuşmacılar, Seyla Benhabib ve Judith Butler ile tartışmalara yanıt veren Nancy Fraser'dı. Bu kişilerin seçimi tesadüfi değildi. Adı geçen kuramcılar, ortak özelliklerinin –kıta felsefesinden hareketle, feminist kurama kalıcı katkılarının– yanı sıra, konuya farklı yaklaşımlarıyla da dikkat çekmişlerdi. Her bir konuşmacının güçlü birer kuramcı olmasına, paylaştıkları ve ayrıldıkları yönler eklendiğinde, dikkate değer bir tartışmanın gerçekleşeceği kesinlik kazanmıştı. Sonuç bu beklentiyi doğruladı ve sempozyumda okunan tebliğler daha sonra Praxis International dergisinde yayımlandı (11: 2 Temmuz 1991). Bu yayıma dayanarak, tartışmanın genişletilmesine karar verildi: Drucilla Cornell da tartışmaya katılacak, bu "dörtlü çete"nin her üyesi diğerinin...

Devamını görmek için bkz.
ELEŞTİRİLER GÖRÜŞLER

Murat Güzel, “Çatışan feminizmler ve kadın politikaları”, Star Gazete Online, 19 Mart 2008

Çatışan Feminizmler kitabı Seyla Benhabip, Judith Butler, Drucilla Cornell ve Nancy Fraser’ın, yani kendilerine özgü felsefi feminizmleriyle tebarüz etmiş dört Beyaz Amerikalı kadının feminizm ve postmodernizm ilişkileri konusunda aralarında geçen tartışmaların derlenmiş bir hali. Feminizmler ile postmodernizmler arasındaki ilişkilerin niteliğini sorgulayan, feminizmin postmodern tezlerden alabileceği destekleri irdeleyen, postmodernizmin hangi savlarına karşı olması gerektiğini düşünen bir felsefi fikir alışverişini yansıtıyor.

Seyla Benhabib, feminizm ve postmodernizm arasındaki ilişkileri daha geniş kültürel akımlar içerisinde değerlendirmenin anlamlı olacağını ileri sürerek feministlerin ‘insanın ölümü’, ‘tarihin ölümü’ ve ‘metafiziğin ölümü’ gibi konulardaki ‘zayıf’ postmodern tezlere sıcak, fakat aynı konulardaki ‘güçlü’ tezlere ise soğuk bakmaları gerektiğini d...

Devamını görmek için bkz.

Hande Öğüt, "Birlikte ve çıplak yürümek", Radikal Kitap Eki, 7 Mart 2008

Judith Butler, öznelerin dışlama yoluyla kurulduğunu öne sürerken, cinsiyet ayrımından ya da tecavüz olaylarından davacı olabilmek için davacının bazı özelliklere sahip olması gerektiğine değinir: "Kim, 'kim'lik özelliği taşımaktadır? İktidarsızlaştırmanın hangi sistematik yapıları yüzünden belli mağdur gruplar, hukuk mahkemelerinde etkin bir biçimde 'ben' diyememektedir?" Butler'ın sorusu o denli manidar ki, yirmi yıl sonra Mor İğne Kampanyası'nın yeniden başlamasının nedeni işte tam da bu: Davacının bazı özelliklere sahip olamayışı...

Töre cinayetlerinde katledilen kadınlar, yıl boyu gövdelenen cinsiyetçilik, taciz ve homofobi, önlenemez çocuk pornografisi, haksız tahrik indirimi gibi rutinden sayılan vukuatlarla geçen bir yıl yerini yeni yıla yine kadına şiddetle devretti. Taksim'deki taciz olaylarını medya mutat cinsiyet körü bakışıyla gerekçelendirirken kadın düşmanları hepi topu 57 YTL vere...

Devamını görmek için bkz.

Pınar Uygun, “Kadınlığın küçük anlatıları”, Post Express, Mart 2008

Eylül 1990’da Büyük Philadelphia Felsefe Konsorsiyumu’nun düzenlediği postmodernizm ve feminizm konulu sempozyumda konuşan dört feminist kuramcı arasında geçen tartışmaların derlemesi Çatışan Feminizmler. Linda Nicholson’ın kitabın önsözünde belirttiği üzere, dört beyaz Amerikalı kuramcının tartışmalarından oluşan bu derleme, “feminist kuram”ı temsil etme iddiasında bulunan bir çalışma olmamakla birlikte, yine de feminizmle ilgili farklı formülasyonları tanıma imkânı sağlıyor bizlere.

Seyla Benhabib, geleneklerde terk edilmesi gereken çok şeyin olduğunu, fakat ayıklama sürecinin dikkatle sürdürülmesi gerektiğini öne sürüyor. Benhabib, ezilen grupların tarihe katılımını ve bu grupların tarihsel anlatılarını etkin bir şekilde bastırdığı için tarihsel değişimi tek bir nedene bağlayan özcü “büyük anlatıların” reddedilmesini uygun buluyor. Bununla birlikte Benhabib, tarihin ölümüne ilişkin bazı ...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X