ISBN13 978-975-342-863-7
13x19,5 cm, 536 s.
İçindekiler
Okuma Parçası
KAMPANYADA
Liste fiyatı: 344.00 TL
İndirimli fiyatı: 154.80 TL
İndirim oranı: %55
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
Aykut Çelebi diğer kitapları
Avrupa: Halkların Siyasal Birliği, 2002
Şiddetin Eleştirisi Üzerine, 2010
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Andrey Platonov
Muhteşem Vahşi Dünya
3. Basım
Liste Fiyatı: 140.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Hazırlayanlar: Ece Göztepe, Aykut Çelebi
Demokratik Anayasa
Görüşler ve Öneriler
Kapak Resmi: John Shier
Kapak Tasarımı: Emine Bora
Katkılar: Andrew Arato, Kemal Başlar, Faruk Bilir, Aykut Çelebi, Kemal Gözler, Ece Göztepe, Yusuf Şevki Hakyemez, Fikret İlkiz, Sibel İnceoğlu, Ergun Özbudun, Fazıl Sağlam, Murat Sevinç, Oktay Uygun, Serap YazıcıHazırlayan İsim: Ece Göztepe, Aykut Çelebi
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Nisan 2012

12 Eylül 1980 darbesi sonrasında Türkiye, tarihinin en otoriter, devletçi, temel hak ve özgürlüklerin karşısında konumlanmış anayasasıyla tanışmıştır. Bugün bu anayasadan kurtulma yolunda yeni, demokratik bir anayasa yapım süreci içindeyiz. Türkiye’nin öndegelen hukukçularının ve iki siyaset bilimcinin uzmanlık konularındaki makaleleriyle katkıda bulundukları bu kitap anayasayla ilgili tartışma sürecine katılma ihtiyacından doğmuştur. Ancak mevcut anayasa taslaklarına bir yenisini eklemek değil, demokratik bir anayasanın temel sorunlarını ele alarak derinlemesine bir analiz yapmak ve öneriler geliştirmek amaçlanmıştır.

Demokratik Anayasa, hukuk bilimi ile siyaset bilimi arasındaki bir konumdan söz alarak, anayasa yapım sürecinin sürdürülmesinin koşullarını, anayasa yapma yetkisini, anayasanın başlangıç bölümünü, federalizm ve bölgesel özerklik sorununu, temel hak ve özgürlüklerin özünü ve amacını, laiklik ve inanç özgürlüğünü, parti yasaklamalarını, hükümet sistemini, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile anayasanın uyum sorununu, anayasanın uluslararası hukuk ile ilişkisini, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını, anayasa yargısının meşruluğunu, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkının (anayasa şikayetinin) kapsamını ve uygulanma alanlarını, ve doğrudan demokrasi araçlarının temsili hükümet sistemine yapabileceği demokratik katkıları tartışmaktadır.

Yazarlar aynı dünya görüşünden değildir, ait oldukları hukuk ekolleri, yöntemsel yaklaşımları, hukuki meseleleri ele alma biçimleri ve önerileri farklılık göstermektedir. Buna rağmen dikkatli okurlarımız, anayasanın demokratik yeterliliklerinin geliştirilmesi yönünde bütün yazarların paylaştığı temel bir hassasiyet ve mutabakat olduğunu göreceklerdir.

İÇİNDEKİLER
Sunuş:
Anayasa Kavramı ve Türkiye'de Anayasa Tartışmaları
Ece Göztepe, Aykut Çelebi

1. Demokratik Anayasa Yapımı ve Türkiye'deki Sürecin
Devamlılığını Sağlamak
Andrew Arato
2. Asli ve Tali Kurucu İktidar Ayrımı:
TBMM Yeni Bir Anayasa Yapabilir mi?
Kemal Gözler
3. Anayasanın Başlangıç İlkeleri
Murat Sevinç
4. Federalizm ve Bölgesel Özerklik Tartışmaları
Oktay Uygun
5. Temel Haklar ve Yargının Yargıları
Fikret İlkiz
6. Laiklik ve Din Hürriyeti
Ergun Özbudun
7. 1982 Anayasası ve Parti Yasakları
Serap Yazıcı
8. Hükümet Sistemi Arayışları ve Yeni Anayasa
Yusuf Şevki Hakyemez
9. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa
Sibel İnceoğlu
10. Yeni Sivil Anayasada Uluslararası Hukuka İlişkin Hükümler
Kemal Başlar
11. Demokratik Meşruluk, Yargı Bağımsızlığı ve Yargı
Tarafsızlığı Bağlamında Yargı Organının (Yeniden) Yapılanması
Faruk Bilir
12. Anayasa Yargısının Meşruluğu
Ece Göztepe
13. Anayasa Şikâyeti - Anlamı, Kapsamı ve Türkiye
Uygulamasında Olası Sorunlar
Fazıl Sağlam
14. Doğrudan Demokrasi ya da Temsili Hükümet Modelinin
Demokratikleştirilmesi Üzerine
Aykut Çelebi

Ek:
Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun Çalışma Usulleri
Katkıda Bulunanlar
Kaynakça
OKUMA PARÇASI

Sunuş’tan, s. 21-25.

Bu derleme kitap, ana hatlarıyla açıklanan tartışma sürecine katkıda bulunma arzusundan doğmuştur. Kitabın editörleri, halihazırdaki anayasa taslaklarına bir yenisi eklemektense, demokratik bir anayasanın yapıtaşlarını ele alıp derinlemesine bir analiz yapılması ve öneriler geliştirilmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu amaçla, bir taslak niteliği taşımayan, ama Türk anayasa hukukundaki normatif düzenlemelerden ve/veya uygulamadan kaynaklanan sorunların ele alındığı, sorunların nedenlerinin araştırıldığı, karşılaştırmalı hukuk verilerinden yararlanılarak önerilerin geliştirildiği bir kılavuz kitap çalışmasına girişilmiştir. Ancak her ortak çalışmada olduğu gibi, yola çıkılırken planlanan şeyle ortaya çıkan sonuç arasında iradi olmayan farklılıklar doğmuştur. Bazı konu başlıkları için bulunan yazarlar metinlerini zamanında teslim etmemişler ya da başlangıçta söz verdikleri halde katkıda bulunmaktan sonradan vazgeçmişlerdir. Bu nedenle Türk anayasa tarihin...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X