Metis'e Dair


Metis kampanyaları
Metis’te kim kimdir?
Metis adı ne anlama geliyor?
Metis dizileri neler?


Metis Edebiyat

Metis Yayınları 1987 yılından bu yana çeviri ve Türkçe edebiyat ürünleri yayımlıyor. Edebiyatı, bugünün dünyasında insanların birbiriyle deneyimlerini paylaşabilmelerinde çok temel bir ifade aracı olarak görüyoruz; başlangıçta edebiyat dışı kitaplar yayımlamak üzere kurulduğu halde Metis'te edebiyata başlamamızın nedeni de bu. Yıllar içinde, dizide okurdan geniş ilgi gören ve klasikleşen yapıtlar yer aldı: Sana Gül Bahçesi Vadetmedim, Yüzüklerin Efendisi, Yerdeniz, Yaz Geçer ya da Üç Aynalı Kırk Oda gibi. Birçok yazarın Türkçeye çevrilen ilk kitapları Metis Edebiyat'ta okur karşısına çıktı: Ursula K. Le Guin, George Perec, Thomas Bernard ya da Henri Bachau gibi. Türkçe Edebiyat’ta Bilge Karasu, Murathan Mungan, Bejan Matur, Engin Geçtan ve Elif Şafak’ın yapıtları toplu halde birer koleksiyon olarak yayımlanıyor. Son yıllarda çok başarılı yeni edebiyatçılar da katıldı bu isimlere: Murat Uyurkulak, Barış Müstecaplıoğlu, Ayşegül Devecioğlu ve Ayhan Geçgin gibi. Edebiyatı son derece şahsi bir zevk, bir keyif işi olarak gördüğümüz için, daha özel ilgilerle buluşabilecek diziler de yayımladık: Bilimkurgu, polisiye ve fantazi edebiyatları.
Metis Edebiyat dizisinin yayın yönetmenliğini Müge Gürsoy Sökmen yapıyor.

Edebiyatdışı

Uzunca bir dönem edebiyat dışı kitaplarımızı Tarih Toplum Felsefe diye adlandırdık. Yayınevinin kuruluşunda ilgimizin odağında bu üç alan ve aralarındaki ilişkileri konu alan kitaplar vardı. Zaman içinde yeni ilgi alanlarına, yeni konulara girdik, edebiyat dışı listesi genişledi, çeşitlendi. Bilginin hiç bir zaman diğer alanlardan yalıtılmış tek bir alan, konu ya da disiplin içinde ele geçirilemeyeceğini düşünüyoruz: Güzel, etkileyici ve çığır açıcı kitapların çoğu farklı bilgi türlerinden yararlanılarak yazılmıştır. Bu yüzden bizim açımızdan tipik bir Metis kitabı, bilginin mevcut yapısına karşı bir sorgulama, günün zihniyetine yapılmış temel bir itirazdır her şeyden önce. Dizide yer verdiğimiz kitaplar da, akıp gelen belirli sorular, temalar etrafında birbirlerine eklenerek seçilmektedir. Hakikatin bir kez ele geçirilip, sonra üstünde oturulacak bir şey olmadığını, hakikat peşinde koşmanın bir süreç olduğunu düşünüyoruz.
Edebiyat dışı kitapların yayın yönetmenliğini Semih Sökmen ve Tuncay Birkan yapıyor.

Metis Eleştiri

Eleştiri alanında daha önce birçok kitap yayımlamıştık. Ancak 2001 yılında edebiyat kuram ve eleştirisini başlı başına bir dizi haline getirdik. Dizinin birkaç amacı var. Biri, çağdaş edebiyat eleştirisindeki önemli yolların (stilistik, fenomenoloji, yorumsama, Marksist eleştiri, yeni-tarihselcilik, psikanalitik eleştiri, yapısalcılık) örneklerini ve özellikle de bu yolların kesişme noktalarını sunmak. Öte yandan, dizide doğrudan doğruya bu akımların herhangi birine bağlı olmayan önemli eleştirmen ve edebiyat kuramcılarının (örneğin Mihail Bahtin ya da René Girard) yapıtları da yer alacak. Modern eleştirinin bazı önemli tartışma bölgelerini (örneğin tür kuramı, "sömürgecilik-sonrası" çalışmalar, kültürel coğrafya) konu alan kitaplara da yer vermeyi düşünüyoruz. Bir başka amaç da, Türkçe'de bir eleştirel söz dağarının oluşmasına ve yerleşmesine katkıda bulunmak.
Metis Eleştiri dizisinin yayın yönetmenliğini Orhan Koçak yapıyor.

Metis Defterleri

2010'da tematik makale seçkilerine yer vereceğimiz yeni bir diziye başladık. Metis Defterleri, günümüzün canalıcı önemdeki siyasal ve kültürel konularını tartışan metinlerden oluşuyor. Dizide yer verdiğimiz kitapların bazıları Türkçede ya da başka dillerde yazılmış makalelerden Metis'te bizim seçimimizle oluşturulmuş derlemeler, bazıları ise başka dillerde yapılmış, hazır bulduğumuz, ancak nitelikli ve başarılı seçkiler oldukları için bu koleksiyona dahil etmek istediğimiz çeviri kitaplar.

Sanatlar ve İnsan

Sanat kuramı, yer yer sanat tarihi içinden bazı ipuçları, sanat eleştirisi ve sanat yapıtına bakış açıları ele alınıyor bu dizinin kitaplarında. Dizinin programının, açılış kitabı sayılabilecek John Berger'in Görme Biçimleri'nin esin verdiği şekliyle bir görme biçimleri antolojisi oluşturmak olduğu söylenebilir. Bunun için felsefeye gidilebilir, bir sinema yönetmenine ya da teknoloji tarihçisine de başvurulabilir. Ama her defasında, bir yandan, görünümlerin sunduğu çok yönlü oyuna katılabilmek için gözleri keskinleştirmek, diğer yandan sanat yapıtının ardındaki insanı, sanatçıyı görmek amaçlanmıştır bu diziye dahil edilen kitaplarla... Sanat ne fildişi bir kulededir, ne de televizyon ekranındaki seyirliktir. Sanatlar, herkesin çaba ile dilini öğrenebileceği, kendini geliştirebileceği ve katılabileceği insani faaliyet alanlarıdır.
Dizinin yayın yönetmenliğini Semih Sökmen yapıyor.

Metis Seçkileri

Eleştirel düşüncenin günümüzde ulaştığı yer neresidir? 20. yüzyıl, insanlık tarihinin başka dönemlerinde de sıklıkla görüldüğü gibi acı, baskı, tahakküm ve sömürüyle doludur. Ama zamana karşı çıkarak, gözlemleri ve düşünceleriyle yaşadığımız dünyayı anlamamıza katkıda bulunan sayısız filozofu, düşünürü de olmuştur bu yüzyılın... İşte Metis Seçkileri ile çağımıza yeni sezgiler getiren bu yazarlardan temsil edici örnekler sunmayı amaçladık. Her yapıt, tarihsel ve mekânsal bir bağlam içinde varlık bulduğundan, başka bir ülkede yaşayan bir yazarı Türkçe'de tanıtırken, söz konusu iki toplum arasındaki dil, kültürel birikim, yayınlanmış ve yayınlanmamış öncüller gibi farklılıkların getirdiği güçlükler var. Türkiye'deki okuma ortamının kendine özgü koşullarını gözönünde tutarak Metis'te hazırladığımız (kimi zaman yazarın kendisiyle birlikte çalıştığımız) edisyonlarla bu güçlüğü aşmak, eleştirel düşünceyi Türkçe'de tartışılabilir kılmak amaçlanmıştır.

Metis Bilim

2004 Sonbaharı'nda başladığımız bu dizide, doğa bilimlerinin gelişen alanlarından hareketle bilim kitapları yayımlayacağız. Bilimsel bilginin bayağılaştırmadan ya da indirgemeciliğe düşmeden daha geniş bir okur kesimine ulaştırılabileceğine inanıyoruz. Kuşkusuz bunun için okurlarımızın da daha sebatkar, daha inatçı yaklaşımlarına ihtiyacımız var. Uçsuz bucaksız bir evrende bilinç sahibi canlılar olarak, insan olarak varolmanın uyandırdığı hayret ve merak hislerini besleyecek kitaplar seçeceğiz bu dizi için. Son zamanlarda birbiri ardına heyecan verici çalışmaların üretildiği "bilinç çalışmaları" alanı merkez alınarak genetikten evrim kuramına kuantum fiziğinden paleontolojiye çeşitli bilim dallarına uzanılacak.
Bilimle ilişkimizin pasif birer teknoloji tüketicisi olmakla sınırlı kalmasının, bilim karşısındaki bu "yabancılığın", insanlığın bütün diğer maceralarına yabancı kalmayı beslediğini düşünerek, bilimsel gelişmeler karşısında eleştirel bir merakı teşvik etmek, bilimin salt uzmanlara bırakılamayacak kadar önemli ve yaratıcılığı kışkırtan boyutları olduğunu hatırlatmak istiyoruz.
Dizinin yönetmenliğini Tuncay Birkan ve Semih Sökmen yürütüyor.

Ötekini Dinlemek

Uzmanlaşmış bir dizi "Ötekini Dinlemek". Öte yandan dizinin birçok kitabı, sebatlı, disiplinli okuma yapabilen birçok kişi tarafından da okunabilir. Çünkü dizide yer alan bütün kitaplar sonuçta insana dair. Hayatlarımıza, kendi kişisel deneyim alanımıza, ana babalarımıza, onlarla ve başkalarıyla ilişkilerimize, zor büyüme yıllarımıza dair bir bilgi... Kendimiz ve diğer insanlarla ilgili sezgilerimizi geliştirmemize yardımcı olacak, yeni kavrayış imkânları verecek ve kuşkusuz öğrenirken herkesin kendi deneyimleriyle sınayacağı türden bir bilgi... Psikanaliz ve psikiyatri alanında yüzyıl boyunca yazılmış temel yapıtları bir kütüphane oluşturacak kapsamda bir araya getirirken bunu amaçladık.
Ötekini Dinlemek dizisinin yayın yönetmenliğini Saffet Murat Tura ve Müge Gürsoy Sökmen yapıyor.

Kadın Araştırmaları

Feminist araştırmalar, kadınlar üzerine ve kadınlık durumu üzerine incelemeler ve cinsiyet ayrımcılığı ile toplumsal cinsiyete dair araştırmalar bütün dünyada son yılların en verimli sosyal düşünce konusu olmuş, çok sayıda belirleyici yapıt ortaya çıkmıştır. Feminist çalışmalar bu önemi, kendi dışlarındaki alanlar üzerinde de açık, belirgin ve dönüştürücü bir etkide bulunarak kazandılar. Dünya üzerinde kadınlık durumunun kendine özgü akut sorunları varlık sürdürdükçe, gelişerek devam edeceğini söyleyebiliriz. Metis'te kadın araştırmalarını özelleşmiş bir dizide toplayarak, bu gelişmenin altını çizmeyi, katkıda bulunmayı, kadınlığı kendi değerleriyle görünür hale getirmeyi amaçladık.
Dizinin yayın yönetmenliğini Müge Gürsoy Sökmen yapıyor.

Küçük Filozoflar Dizisi

Küçük Filozoflar Dizisi, 8-12 yaş çocukları için filozofların hikâyelerini anlatan kitaplardan oluşuyor. Kant, Descartes, Sokrates, Lao-Tzu, Marx, Leibniz, Ricoeur, Einstein, Diyojen ve başka filozoflar... Diziyle çocukların felsefeye zevkli bir giriş yapmalarını, kendi sorularının peşinden gitme alışkanlığı kazanmalarını amaçlıyoruz. İşinin ehli felsefeciler tarafından yazılan bu güzel kitapların resimleri de bir o kadar güzel.
Küçük Filozoflar dizisinin yayın yönetmenliğini Savaş Kılıç ve Semih Sökmen yapıyor.

Siyahbeyaz

Türkiye ile ilgili güncel konu ve temalara alternatif bir bakış açısı getirmeyi amaçlayan röportaj, anlatı, tanıklık, inceleme, araştırma türü kitaplara yer veriyoruz bu dizide. Diziyi, birçok eski okurumuzun iyi hatırlayacağı şu üç kitapla 1991'de başlatmıştık: Vatan Millet Pragmatizm, Resmi Tarih Sivil Arayış, ve Sol Kemalizme Bakıyor. Siyahbeyaz dizisinde özerk, bağımsız ve araştırmacı gazeteciliği teşvik etmeyi, medyanın genelinde haber olamayan ya da medyaya eksik, yanlış veya çarpıtılmış bir şekilde yansıyan kişi, olay ve temalara, kendilerini kamu önünde ifade olanağı yaratmayı, ve bu yolla toplumun haber alma hakkını ve olanaklarını geliştirecek katkılarda bulunmayı amaçlamaktadır. Kitaplar geleceğe taşınan belge ve başvuru kaynaklarıdır aynı zamanda; bugünün güncelliğine bakış biçimimiz, yarının yakın tarih bilinci olacaktır.
Siyahbeyaz dizisinin yayın yönetmenliğini Ruşen Çakır yapıyor.

Yaşadığımız Dünya

Metis Yayınları'nın kuruluşundan kısa bir süre sonra, 1985'te açtığımız bir dizi. 80'li yıllarda Hücremde Bir Gün, Polonya Günlüğü, 68 Fransa ve Biz Duvar Yazısıyız gibi ilk dönem kitaplarla, dünyanın farklı renklerdeki, muhalif, bastırılmış ya da dışlanmış hakikatine bir dil bulmaya çalışmıştık. Geniş ilgi toplayan ve siyasal İslama dair öngörüleriyle Türkiye'de yeni bir döneme girilmekte olduğunu haber veren 1990 tarihli Ayet ve Slogan da bu dizide yayımlanmıştı. Dizi son dönemde Unutkan Tarih, Yeni Orta Asya gibi Türkdilli dünya üzerine ve İran: Bir Devrimin Çöküşü ve İran'da Modern Olmak gibi İran üzerine daha sosyolojik vurgulu incelemelerle yol alıyor. Ancak tür ne olursa olsun amaçlanan, kuramdan ziyade dünyanın bir yerlerindeki insanlara ait siyasi-kültürel deneyimleri Türkçe'ye taşımak, bu yolla kendimizi anlamamıza yardımcı araçlar edinmek...
Dizinin yayın yönetmenliğini Semih Sökmen yapıyor.

Antikapitalist Hareket İçin Kılavuzlar

Seattle, Washington, Melbourne, Seul, Millau, Quebec, Prag, Nice, Göteborg, Cenova, Brüksel… Kılavuzlar dizisinin esin perisi, antikapitalist hareketlerin 1999’da Seattle ile başlayıp günümüze kadar gelen dünya çapındaki mücadeleleri oldu.
Bu harekete kaynaklık eden, hareketten haberler veren, attığı adımları ve önündeki engelleri anlatan, yol göstermeye çalışan, hareketin içindeki hararetli tartışmaları aktaran kitapları Türkçe'ye kazandırmayı amaçlıyor. Seçtiğimiz kitaplar, hareketin çok yönlülüğünü, çeşitliliğini, dinamizmini yansıtma amacını taşıyor. Hareketin temel el kitapları haline gelmiş eserlere, başlıca direniş konularını ele alan, bilgi veren, hareketin militanlarını besleyen kitaplara öncelik verilecek.
Dizinin bir de art niyeti var: Türkiye’de dünyanın bütün haksızlıklarının sadece bizim başımıza gelmiş olduğunu şeklinde bir ruh hali hakim. Türkiye solu ve muhalif hareketleri de çoğu durumda aynı ruh halini paylaşıyor. Kapitalizmin bir dünya sistemi olduğu ve dolayısıyla onunla ancak dünya çapında bir mücadeleyle baş edilebileceği dünyanın hemen her yerinde artık bir veri olarak kabul görürken, Türkiye'de kapitalizme karşı mücadele bir "bağımsızlıkçılık" olarak, bir ulusal mesele olarak anlaşılıyor. Türkiye'deki hareket, ülke sınırlarının dışına çıkmadığı, dünyadaki hareketle eklemlenmediği ölçüde, dönüp dolaşıp kendi içine kapanan, milliyetçiliğin sınırları içinde debelenen bir hareket olarak kalacak. İşte, art niyet dediğimiz de bu: Türkiye'nin dünya gezegeninin dışında olmadığını vurgulamak, bu taşralı ruh haline, içe kapalılığa karşı malzeme sunmak.
Dizinin yayın yönetmeni Roni Margulies.


Metis editörlerleriyle iletişim için bilgi@metiskitap.com
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X