Kitap ismiyle listele
Dil ve Edebiyat Eleştirisi
Kültür İncelemeleri
Sosyoloji ve Sosyal Teori
Tarih
Antropoloji
Siyasal İktisat
Siyasetbilim
Felsefe
Psikoloji, Psikiyatri ve Psikanaliz
Bilimler ve Metodoloji
Ekoloji
Başvuru ve Kaynakça
Kadın Araştırmaları
Sanat Kuramları ve Eleştirisi
Kent ve Mimarlık
Görsel Kültür
Sinema ve Tiyatro
Biyografi
Güncel Araştırmalar
 
 
Bütün Kitapları Listele
Edebiyat ve Psikanaliz Üzerine Denemeler
Ahmed Arif'in Şiiri Üzerine Eleştirel Bir Çalışma
Ahmet Oktay   Liste Dışı
Bir Psikanalistin Edebiyat Yolculuğu: Proust, Shakespeare,
Conrad, Borges...
Anton Popoviç   Liste Dışı
Bir Felsefe Araştırması
Arda Denkel   Liste Dışı
Osmanlı Kadın Yazarların Romanlarında Modernleşme
Popüler Kültür Üzerine Denemeler
Mesafe Üzerine Dokuz Düşünce
Bir Bilge Karasu Okuması
İki Cilt Bir Arada
Edip Cansever Şiirinde Varolma Biçimleri
Kurmaca Eserlerde Bilincin Sunumu
Eduardo Galeano’dan Seçme Yazılar
Niyet ve Yöntem
Batı'nın Şark Anlayışları
Hulki Aktunç'un Sunuşuyla
Filiz Bingölçe   Liste Dışı
Edebi Biçimlerin Sosyolojisi Üzerine
Edebiyat Yazıları
Milli Edebiyatın İcat Edilişi
Bir Şiir Teorisi
Nahit Sırrı Örik'in Yapıtlarına Psikanalitik Bir Bakış
Defoe, Richardson ve Fielding Üzerine İncelemeler
Ingeborg Bachmann'dan Seçme Yazılar
İskender Savaşır   Liste Dışı
Harvard Üniversitesi 1955 William James Dersleri
Türk Öykücülüğünde 1950 Kuşağı
Modern Japon Edebiyatının Kökenleri
Dil, Delilik ve Edebiyat Üstüne Konuşmalar
Alice Kitaplarına Yoğun Göndermelerle
Uygulama Üzerine Yazılar
Uygulama Üzerine Yazılar II
Edebiyat ve Endişe
Denemeler
Denemeler
 
  Devamı için bkz.
 


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2018. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova