Edebiyat dışı alt kategorileri için
Kitap ismiyle listele
Dil ve Edebiyat Eleştirisi
Kültür İncelemeleri
Sosyoloji ve Sosyal Teori
Tarih ve Tarih Felsefesi
Antropoloji
Siyasal İktisat
Siyasetbilim
Felsefe
Psikoloji, Psikiyatri ve Psikanaliz
Bilimler ve Metodoloji
Ekoloji
Başvuru ve Kaynakça
Kadın Araştırmaları
Sanat Kuramları ve Eleştirisi
Kent ve Mimarlık
Görsel Kültür
Sinema ve Tiyatro
Biyografi
Güncel Araştırmalar
Edebiyatdışı Toplu Liste
Bütün Kitapları Listele
Hep Vaat Hep Vaat
Edebiyat ve Psikanaliz Üzerine Denemeler
Adam Phillips
Yazı ve Ölüm
Bir Psikanalistin Edebiyat Yolculuğu: Proust, Shakespeare,
Conrad, Borges...
André Green
Kadınlık Daima Bir Muamma
Osmanlı Kadın Yazarların Romanlarında Modernleşme
Ayşegül Utku Günaydın
Ölen Bir Kültür Üzerine İncelemeler
İki Cilt Bir Arada
Christopher Caudwell
Ölümü Gömdüm, Geliyorum
Edip Cansever Şiirinde Varolma Biçimleri
Devrim Dirlikyapan
Beckett
Didier Anzieu
Şeffaf Zihinler
Kurmaca Eserlerde Bilincin Sunumu
Dorrit Cohn
Başlangıçlar
Niyet ve Yöntem
Edward W. Said
Kitapla Hayal Etmek
Elaine Scarry
Mucizevi Göstergeler
Edebi Biçimlerin Sosyolojisi Üzerine
Franco Moretti
Ütopya Denen Arzu
Fredric Jameson
Modernizm İdeolojisi
Edebiyat Yazıları
Fredric Jameson
Gerçekçiliğin Çelişkileri
Fredric Jameson
Roman Kuramı
Georg Lukacs
Gecikmiş Modernlik ve Estetik Kültür
Milli Edebiyatın İcat Edilişi
Gregory Jusdanis
Etkilenme Endişesi
Bir Şiir Teorisi
Harold Bloom
Narsisist Entrikalar
Nahit Sırrı Örik'in Yapıtlarına Psikanalitik Bir Bakış
Hülya Dündar Şahin
Romanın Yükselişi
Defoe, Richardson ve Fielding Üzerine İncelemeler
Ian Watt
Bu Tufandan Sonra
Ingeborg Bachmann'dan Seçme Yazılar
Ingeborg Bachmann
Söylemek ve Yapmak
Harvard Üniversitesi 1955 William James Dersleri
J. L. Austin
Kurmacanın Kıyıları
Jacques Ranciere
Kabuğunu Kıran Hikâye
Türk Öykücülüğünde 1950 Kuşağı
Jale Özata Dirlikyapan
Derinliğin Keşfi
Modern Japon Edebiyatının Kökenleri
Kojin Karatani
Edebiyat, Popüler Kültür ve Toplum
Leo Löwenthal
Armağan
Sanatsal Yaratıcılık Dünyayı Nasıl Değiştirir?
Lewis Hyde
Kesinlik Üstüne + Kültür ve Değer
Ludwig Wittgenstein
Tractatus Logico-Philosophicus
Ludwig Wittgenstein
Büyük Yabancı
Dil, Delilik ve Edebiyat Üstüne Konuşmalar
Michel Foucault
Söylem Türleri ve Başka Yazılar
Mihail Mihailoviç Bahtin
Dostoyevski Poetikasının Sorunları
Mihail Mihailoviç Bahtin
Dilimiz, Dillerimiz
Uygulama Üzerine Yazılar
Necmiye Alpay
Dil Meseleleri
Uygulama Üzerine Yazılar II
Necmiye Alpay
Sessizin Payı
Denemeler
Nurdan Gürbilek
İkinci Hayat
Kaçmak, Kovulmak, Dönmek Üzerine Denemeler
Nurdan Gürbilek
Kör Ayna, Kayıp Şark
Edebiyat ve Endişe
Nurdan Gürbilek
Yer Değiştiren Gölge
Nurdan Gürbilek
Benden Önce Bir Başkası
Nurdan Gürbilek
Bahisleri Yükseltmek
Turgut Uyar Şiirinde Kendini Yaratma Deneyimi
Orhan Koçak
Tehlikeli Dönüşler
Orhan Koçak
Kopuk Zincir
Modern Şiir Üzerine Denemeler
Orhan Koçak
Romantik Yalan ve Romansal Hakikat
Edebi Yapıda Ben ve Öteki
Rene Girard
Yaşamasız Yazabilmek
Vüs'at O. Bener'in Yapıtlarına Anlatıbilimsel Bir Yaklaşım
Reyhan Tutumlu   Baskısı Yok
Edebiyat Ne İşe Yarar?
Rita Felski
Yazı ve Yorum
Roland Barthes'dan Seçme Yazılar
Roland Barthes
Yazının Sıfır Derecesi
Roland Barthes   Liste Dışı
Sesin Rengi
Söyleşiler
Roland Barthes
Proust
Samuel Beckett
Gaflet
Modern Türkçe Edebiyatın Cinsiyetçi Sinir Uçları
Hazırlayanlar: Sema Kaygusuz, Deniz Gündoğan İbrişim
Polisiye Roman
Siegfried Kracauer
Nedenselliğin Kültürel Tarihi
Bilim, Cinayet Romanları ve Düşünce Sistemleri
Stephen Kern
 
Devamı için bkz.
 
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X